Sopkärl ställs upp på cykelbanan i Tallkrogen. Det riskerar personskador för cyklande och gående, och försämrar framkomligheten. Blockeringen har pågått till och från sedan 2013, utan permanent åtgärd.

Foto/observation David A

Längs Lingvägen är dessa soptunnor uppställda, som blockerar cykelbanan. Lingvägen 66 är ungefärlig adress där bilden är tagen. I mörker är det lätt att köra på dessa kärl, det riskerar personskador. Framkomligheten försämras också.

Linus R Jag felanmälde (Lingvägen) för ett par veckor sedan. Stockholm stad kontaktade då entreprenören som skyllde på sommarjobbare. Det är ganska troligt att det handlar om återställande av kärlen efter tömning. Jag cyklar sträckan dagligen på min jobbpendling och så illa som det är nu under sommaren har det inte varit på flera år. (160714)

Thomas E Sådär är det på cykelbanan från Älta/Tyresö när det är hämtningsdag. Det är nog standard överallt det finns cykelbanor och villor. 
Längs Ältavägen från Älta till Kolarängen, samt längs Ältavägen genom Nysätra (Sickla).

Tomas G Lika illa i Sickla efter Ältavägen på måndagar. Nackanäsvägen tror jag den heter.Det fungerar likadant längs Gamla Tyresövägen mellan Skattmästarvägen och Åstorpsringen också.

Tussmötevägens södra/östra sida brukar ha många på tisdagar. (Stureby/Enskede)

Peter Thidholm Var i kontakt med Stockholms kommun om ett liknade ärende i början av 2000-t. Som vanligt tackade man för upplysningarna och lovade att titta på saken men mig veterligen har ingenting hänt.

Ärendehantering

160701 Felanmälan av LinusR ärendenummer  SY1606231255TYF
160714 felanmälan till trafikkontoret
160715 felanmälan till Stockholm vatten
160719 Svar från Stockholm vatten
160723 Mail till Liselott Lööf Miljö AB

Läs mer

Hämtning med sidlastare

Daniel Erikson ” Vid hämtning med sidlastare ska sopkärlen stå vid tomtgränsen tidigt på tömningsdagens morgon. Griparmens räckvidd är 1,6 meter. Därför måste kärlen placeras inom detta avstånd från körbanan men kärlen får inte hindra gång- och cykeltrafik.” Vilket då gör det omöjligt att använda sidlastare vid en gång- och cykelväg.

Sopkärl som blockerar cykelbanor verkar vara ett problem i fler kommuner

Pierre A, Liknande situation varje vecka längs Ekvägen i Järfälla. Som tur är ställs sopkärlen inte lika långt ut där, men de hindrar trots allt cykel-/gångtrafik.

Tony Nordin Här i Gävle. Fast det är en GC-bana. Kan tyvärr inte ta mig dit och ta bilder eftersom jag precis brutit fotleden och hoppar runt på kryckor.

Göran Nordström Sätts ut på GC-banan på S:t Gertruds väg o flera därtill i Västervik

Åke Henricsson Vanligt längs Värmdövägen emellan Björknäs och Orminge i Nacka.
Problemet är att folk när är på semester då brukar de stå några dagar på gc banan.

Tomas Andersen Ja samma problem i Huddinge, speciellt Häradsvägen och tiden det är mörkt.

Mika Alén Barkaby i Järfälla kommun. Trist nog på en cykelbana som är en ombyggd trottoar.

Niklas Kihlén Finns massor i Västerås med fast det inte är tillåtet. Vill man hjälpa husägaren att följa reglerna kan man ställa kärlen mitt på garageuppfarten.

Sven Persson Även Luleå är drabbat av soptunnor på GC-vägarna.

Staffan Jonsson Jag känner inte alls igen det från Uppsala. Här går sophämtarna in på tomten (max 10 m) och hämtar soptunnan och sen ställer de tillbaks den. Jag trodde det var självklart men det är tydligen en lyx inser jag nu…

Uppdateringar, senaste överst

160723 Mail till Liselott Lööf Miljö AB

Hej!

Sopkärl placeras ibland på cykelbana i Enskede, det riskerar skador för cyklande. 
Stockholm vatten svarar att det ibland kan bero på sommarvikarier. Går det att utbilda även sommarvikarierna så att sopkärl inte placeras på cykelbanor, och implementera någon sorts återkommande rutin för det?
Läs om ärendet här
Med vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

Telefon: +46702693534

160719  Replik från Cyklandeombud

Tack!
Återkoppla gärna när entreprenören har implementerat rutiner för att utbilda all personal, inklusive tillfällig personal.
Med vänlig hälsning,
Jon Jogensjö

160719 svar från Stockholm vatten

Hej Jon, Vi har haft lite problem med detta till och från, och framförallt när det är sommarpersonal hos vår entreprenör.De ska ställa tillbaka kärlen, och inte på cykelbanan utan vid kundens tomtgräns.Jag meddelar vår entreprenör LLAB. Med vänlig hälsningnnnn nnnnHandläggare Avfall

160715 Felanmälan till Stockholm vatten

Hej!

Observationer visar att sopkärl blockerar cykelbana i Enskede, och att det har pågått i flera år. 
Det är inte tillåtet, och det riskerar personskador för cyklande. 
Vänligen återkoppla om hur ni tänker åtgärda denna situation.
Läs hela ärendet här
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Telefon: +46702693534

xxxx