Det är förbjudet att svänga där cyklande ombeds byta sida, det är så smalt att möte inte är möjligt, och skyltning hänvisar rakt in i staket. ”Cykla hur du vill – bry dig inte om skyltning” är stadens budskap.

[texten uppdateras]
190515 Det blir tvärstopp för cyklande från city mot Hjorthagen/Lidingö när de ska passera vägarbetet som börjar vid Stadion. En skylt anger att cyklande ska byta sida, men en annan skylt visar att det är förbjudet att svänga för att kunna byta sida. Det finns inget logiskt eller tydligt sätt att byta sida där alls. Cyklande får istället vända om, cykla tillbaka och leta efter lämpligt ställe att byta sida. Detta är en huvudled för cykeltrafik. Föreställ dig att biltrafiken plötsligt skulle tvingas börja backa, vända och sedan börja leta efter lämplig väg. Det skulle bli ett kaos och ett totalt stopp. Helt otänkbart i motortrafiken. Men för cykeltrafik är det vardagsmat.

Trafikanter med funktionsvariationer utesluts

190529 Betongblock blockerar så personer med funktionsvariationer inte kan passera kartlänk

190529 Betongblock för luftledningar placeras så att lastcyklar med tre hjul inte kan passera, inte heller personer med funktionsvariationer. Att cykla upp på trottoar är inte tillåtet enligt trafikförordningen.

För smalt för möte

190515 För smalt för möte. 140cm räcker inte för möte mellan cyklande och gångtrafik. Kartlänk

190515 Vid tennisstadion finns en flaskhals, här är det bara 140cm brett för dubbelriktad cykeltrafik OCH dubbelriktad gångtrafik. Det blir stopp helt enkelt. En barnvagn kan inte möta en trehjulig lastcykel. Har du ett cykelsläp för barn kan du inte heller möta en gående med barnvagn. Cykelsläp är ca 80 cm breda, trehjuliga lastcyklar är 90cm breda, rullstol är ca 80cm breda och barnvagn kan vara 80cm breda. Det blir till att backa för någon i mötet. För dubbelriktad cykeltrafik krävs minst 2 meter bredd för att kunna mötas. Lägg dessutom till dubbelriktad gångtrafik, det blir minst 3 meter. Här finns också svackor med grus, där finns risk för omkullkörning och personskador.
En person som jobbar på vägarbetet blir nyfiken när jag står och mäter bredden, och tror att jag är en kontrollant från trafikkontoret. Den personen lovar att ta upp alla brister i trafikomledningen med sin arbetsledare.

Trafikomledning in i ett staket

190515 omledning in i ett staket för cyklande från Hjorthagen/Lidingö kartlänk

190515 Från Lidingö/Hjorthagen möts cyklande av en skylt som hänvisar rakt in i ett staket. Alternativt upp på en kantsten, och vidare rakt ut i mötande motortrafik.

Cyklande riskerar ledas ut i mötande motortrafik

191028 Ingen hänvisning finns när tungavstängning blockerar cykelstråket. Cyklande riskerar att ledas ut i mötande motortrafik.

191028 Cyklande riskerar ledas ut i mötande motortrafik. Foto Ludvig Berghe

Entreprenör misslyckas med trafikomledning för cykeltrafik

Det blir fint när bygget är klart, men under byggperioden måste de tillfälliga omledningarna fungera också. Entreprenören verkar inte intresserad av cykeltrafik. Trafikkontoret har också misslyckats med kontroll av trafikomledningen.

Trafikkontoret vill inte agera

Efter felanmälan 190515 skickar trafikkontoret ut en tjänsteperson för kontroll 190524. Inga av bristerna åtgärdas av trafikkontoret. Istället svarar trafikkontoret att de hoppas på en bättre situation när vägarbetet är avslutat. Att felanmäla är alltså ingen idé.

Varför är det viktigt med rätt trafikomledning?

Ärendehantering

Entreprenör 
Kartlänk Stadion
kartlänk 140cm bredd
kartlänk hänvisning in i staket
190515 Felanmälan till trafikkontoret, ärendenummer SY1905201548XXK
190525 Cyklandeombud gör ny besiktning, visar 12 avvikelser/brister
190527 Svar från TK
190528 Cyklandeombud skickar ny besiktningen till TK
190528 Mail till trafikborgarrådet om systematiska brister i trafikomledning.
190529 Ny besiktning av Cyklandeombud
191029 Cyklandeombud påminner trafikkontoret om svar
2020-02-20 Hål korsning Lidingövägen/Valhalla anmält

Uppdateringar

2020-02-20
Hål i asfalten utan utmärkning i korsningen Valhallavägen/Lidingövägen. Risk för omkullkörning och personskador, särskilt i mörker. Mest utsatta är barn och trafikanter med funktionsvariationer. CO Tomas E. Trafikkontoret jour kontaktades på telefon.

191029
Påminnelse till trafikkontoret om svar på mail
Uppföljning SY1905201548XXK
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Vi fick inget svar på vårt förra mail 190528
Nu undrar vi dessutom hur cykelstråket kan blockeras utan hänvisning, där cyklande riskerar att ledas ut i mötande motortrafik. Vi förstår inte att trots felanmälan kan entreprenören fortsätta göra lösningar som inte följer stadens krav för TA-plan. Hur är det möjligt? Har krav om vite ställts till denna entreprenör? Har krav på förnyad utbildning ställts för utmärkningsansvarig, projektledare samt ledningsperson hos entreprenören? Har det diskuterats om entreprenören kanske inte ska få utföra arbeten i Stockholm stad, tills de förbättrat kunskapsläget? 
Det blir lite tjatigt att vi som cyklar felanmäler, men att en entreprenör ändå kan fortsätta att inte följa stadens krav för TA-planer. Och hur kan det komma sig att trafikkontoret gör platsbesök, men att åtgärder ändå inte sker?
Alla bilder och detaljer finns via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/skrackexempel-i-trafikomledning-lidingovagen/
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191028
Observation av Ludvig B. Cykelstråk blockerat utan hänvisning, reflexer saknas på tungavstängningen.

191028 Foto Ludvig B

190529
Ny besiktning av Cyklandeombud
Det blir bara värre och värre. Nu har entreprenören blockerat för trafikanter med funktionsvariationer. Och tvingar upp cyklande på trottoar, vilket är olagligt.

190529 blockerat för personer med funktionsvariationer. kartlänk
190529
190529 Cyklande väljer bort omledning. kartlänk

190529 På stadionsidan har staket placerats ut som sticker ut på cykelstråket, helt i onödan. Plats finns att placera staketen utanför cykelbanan. Reflexmarkering saknas sk sergeant. I mörker är det risk för påkörning och personskador.

190529 kartlänk

Entreprenörens okunskap och nonchalans är häpnadsväckande. Här får gående och cyklande vänta upptryckta bara decimeter från tung trafik. Det går inte ens att komma åt tryckknapp för att få grönt ljus. Det går inte att se trafiksignalen om det är grönt ljus. Tungavstängningen är felplacerad, nu trycker den ut gående och cyklande mot trafiken, istället för att vara en barriär mot trafiken.

190529 Gång/cykel upptryckta decimeter från tung trafik. Erik Dahlbergsgatan. Kartlänk
190529 trafiksignal går ej att se

190528
Replik från Cyklandeombud
Hej och tack för svar
Det finns ingen skyltning för det tänkta sidbytet vid Erik Dahlbergsgatan som du nämner. Tvärtom finns skyltning som enkelriktar cykeltrafik från Hjorthagen i riktning mot Stadion, på stadionsidan. Det är också risk för omkullkörning med grusfyllda svackor längs sträckan förbi tennisstadion. Även om sträckan förbi tennisstadion är enkelriktad, är det för smalt för både gångtrafk och cykeltrafik. En trehjulig lastcykel kan inte passera en gående med barnvagn tex. 
I lördags 190525 besiktigade jag igen vägarbetet och trafikomledningen för cykeltrafik, och det finns många avgörande brister. Otillräckliga bredder, hänvisningar saknas, utspetsningar saknas, kanter som riskerar personskador. 
Här finns den andra besiktningen längst ner under rubriken uppdateringar. Bilder och kartpositioner.
Eftersom det är så många och avgörande brister vid omledningen för cykeltrafik, borde entreprenören krävas på vite. Ett konstruktivt vite kan vara att entreprenören omedelbart går utbildning om cykeltrafik och trafikomledning för cykeltrafik. Och det behövs kanske tätare kontroller av trafikkontoret. Kommer ni kräva utbildning av entreprenören? 
Det framgår inte riktigt i svaret om trafikkontoret är nöjt med hur entreprenören har lyckats med trafikomledningen? Jag ser bara att trafikkontoret har en förhoppning att förbättra trafiksituationen, jag läser inget om att trafikkontoret är den part som bestämmer och godkänner hur en omledning ska se ut. 
Jag undrar också om trafikkontoret har genomfört något större projekt att förbättra entreprenörernas kompetens om cykeltrafik i allmänhet, de senaste åren? Eftersom det under lång tid har funnits stora brister i hela staden, och hos i princip alla entreprenörer. Dessa generella brister är kommunicerade i stor omfattning till både politiker och trafikkontoret, med omfattande dokumentation under flera år.
Med vänlig hälsningJon Jogensjö

190527 Trafikkontoret nämner att cykeltrafik ska byta sida, men ingen skyltning finns

190527
Svar från trafikkontoret
Hej Jon. Tack för din synpunkt! Jag var ute med entreprenören i fredags och kontrollerade situationen. Tanken är att cyklister som kommer från stadion ska byta sida vid Erik Dahlbergsgatan dvs. att det är enkelriktad cykeltrafik mellan Erik Dahlbergsgatan och Tegeluddsvägen. Cykelbanan på Lidingövägens östra sida kommer att öppnas upp denna vecka mellan Valhallavägen och Erik Dahlbergsgatan. Det kommer förhoppningsvis förbättra trafiksituationen. Med vänliga hälsningar,
Trafikkontoret

190525 
Starten från Stadion är nu bättre, men fortfarande ingen bra lösning för sidbytet för cyklande mot Hjorthagen. 
För cyklande från Hjorthagen mot city saknas hänvisning helt. Efter sidbyte vid Tegeluddsvägen som innebär 3 individuella trafikljus, möts cyklande av skylt att cykelbanan är avstängd. Sen finns ingen hänvisning, det blir ytterligare tre trafikljus bara för att passera den korsningen.

190525 Nu är skylten på rätt ställe från Sturegatan
190525 Sidbytet är inte lyckat för cykeltrafik på huvudled.
190525 Styrning av trafikljus är inte anpassat för gång och cykel. Det blir rött en sekvens i onödan
190515 Möte ej möjligt vid Storängsvägen, trots att yta finns
190525 grusgrop finns på flera ställen, risk för personskador vid omkullkörning
190525 Fortfarande för smalt för möte, eller ens att en lastcykel kan passera en gående med tex barnvagn.
190525 Buss klarar trång passage i låg fart. Se på passagen vid slussen. Då finns mer utrymme för cykel och gång.
190525 Ingen hänvisning från Hjorthagen
190525 Inom några minuter fick flera cyklande vända här, eftersom hänvisning saknas
190525 Trottoaren på Tegeluddsvägen är för smal för dubbelriktad gång- och cykeltrafik
190525 Hänvisning saknas tex ”till city” resp ”till Frihamnen”
190525 Även i riktig mot Hjorthagen saknas hänvisning kartlänk
190525 Slarv med kanter. Grus är inte godkänt som utspetsning av kanter. Risk för personskador. kartlänk
190525 Reflexband ska alltid finnas över hela staketets bredd, när staket stänger av cykelbana. Kartlänk.

För att byta sida behöver cykeltrafiken vänta på trafikljus i tre omgångar. Alltså 1: stanna, trycka, vänta, cykla, 2: stanna, trycka, vänta, cykla. 3: stanna, trycka, vänta, cykla. Då dyker det plötsligt upp en skylt att cykelbanan är avstängd. Det blir tre trafikljus tillbaka. Alltså 6st individuella trafikljus till ingen nytta alls. Sen finns ingen hänvisning alls.

190525 Här cyklar många förbi. kartlänk.

190515
Felanmälan till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1905201548XXK.
Din beskrivning: Ämne: Omledning lidingövägen
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Omledningen vägarbetet Lidingövägen mellan Stadion och Hjorthagen har några allvarliga brister. Det är ett viktigt cykelstråk.
Från city mot Hjorthagen ombeds cyklande byta sida, men där är det förbjudet att byta sida. Det är högst oklart var cyklande ska ta vägen. 
Vid tennisstadion är bredden endast 140 cm. Där kan cyklande inte mötas, om en cykel är bred tex en trehjulig lastcykel. Än mindre får gående plats, tex med barnvagn. Här ska egentligen dubbelriktad gångtrafik och dubbelriktad cykeltrafik få plats.
För cykeltrafik mot city, i korsningen Tegeluddsvägen, där går det inte att cykla alls som hänvisningen är skyltad, det är avstängt. Den hänvisningen måste stå innan korsningen.
Sammantaget ger det en bild att entreprenören är ointresserad av att göra bra omledning för cykeltrafik. Och att det brister i kontroll av entreprenör och omledning. 
De cyklande får signalen ”cykla hur du vill, för skyltning stämmer ändå inte” vilket är mycket olyckligt. 
Det rimmar illa med stadens framkomlighetsstrategi, där gång och cykel prioriteras högst. Här är gång och cykel prioriterat lägst. 
(Det blir såklart mycket bra när det arbetet är färdigt)
Med vänlig hälsning,
Jon Jogensjö