Med bara 1,2 meter bred gång- och cykelbana finns risk att styren krokar i. En omkullkörning riskerar att den cyklande faller ut i tung motortrafik. Beställare på Trafikkontoret tycker lösningen är ok.

191218 Bara en trafikant i taget kan passera arbetet

[texten uppdateras]

Arbetsledare vill inte avbryta arbetet, trots risk för dödsfall

Vi börjar med att prata med de som arbetar på platsen, frågar om det finns TA-plan. Vi förklarar läget att det är risk för dödsfall när det är så trångt att styren riskerar att kroka i. De visar den godkända TA-planen, som anger 2m som bredd för dubbelriktad gång- och cykeltrafik på platsen. Sen ringer deras arbetsledare upp. Vi förklarar varför det är risk för dödsfall, att styren kan kroka i varandra. Arbetsledaren vill ändå inte avbryta arbetet. Han säger att han skulle kunna avbryta, men att han inte vill.

Beställare på trafikkontoret tycker situationen är helt OK

Vi ringer upp jouren på trafikkontoret och förklarar läget, och att arbetet måste avbrytas omedelbart så att ingen skadas allvarligt på platsen. Det är svårt för operatören att hitta någon som kan åtgärda det, eftersom personal är på väg att gå hem. Klockan är strax före 16.00, jag undrar om det inte finns jourbemanning. Efter ett tag lyckas operatören få tag på trafikkontorets beställare och ger oss numret. Vi ringer och och förklarar åter läget, och ber att beställaren ringer upp entreprenören och ber dem avbryta arbetet omedelbart. Efter en del argumenterande går trafikkontorets beställare med på att i alla fall flytta entreprenörens fordon. Beställaren förklarar också att han själv cyklar förbi platsen och att han då tyckte att situationen var helt OK. Här ser vi exempel på att vidareutbildning behövs av tjänstepersoner på trafikkontoret, när det gäller säkerhet för gång- och cykeltrafik.

Beställare på trafikkontoret: Arbetet riskerar att försenas

Det är bra att beställaren på trafikkontoret återkopplar att han pratat med entreprenören, och att fordonet ska flyttas från arbetet. Men oroande att beställaren pratar om att arbetet kan försenas om det ska göras en ny TA-plan. Trafikkontoret nämner också att det blir problem för entreprenören för att de då måste bära saker när deras fordon inte kan stå intill arbetsplatsen. Det är svårt att förstå att risk att försena ett arbete är viktigare än att en trafikant riskerar att dödas eller få invalidiserande skador. Svårt att förstå att hantverkarna ska riskera få bära material är viktigare än att trafikanter skadas eller dödas. Arbetsgivaren har ansvaret att planera ett arbete med tid och rätt utrustning för att arbetstagaren ska kunna arbeta på ett säkert och effektivt sätt. Tex att det finns vagnar att dra material.

Superenkelt att göra en säker trafikomledning

I värsta fall skulle man kunna ta ett körfält från biltrafiken till gång- och cykeltrafik, med tungavstängning mellan. Det finns tre körfält för motortrafik här. Men det behövs inte, för här finns en perfekt parallell gata att leda om gång- och cykeltrafik på. Då skulle entreprenören haft gott om plats för arbetet. Det skulle bara behövas staket med reflexer och skyltar i varje ände på den korta sträckan. Det är mycket svårt att förstå varför kompetensen och intresset av gång- och cykeltrafik har dessa brister.

Ärendehantering

Kartlänk
191218 Cyklandeombud ringer trafikkontoret jour
191220 Cyklandeombud uppmanar trafikrotel/trafiknämnd om beslut för utbildning och teknisk handbok.
191223 Cyklandeombud anmäler ärendet till trafikkontoret SY1912231219JPW

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Uppdateringar

191223
Cyklandeombud anmäler ärendet till trafikkontoret.

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1912231219JPW. Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Här har entreprenören lämnat ca 1,2 meter för dubbelriktad cykeltrafik på det prioriterade pendlingsstråket med höga flöden. Dessutom ska dubbelriktad gångtrafik passera här. Det innebär risk att styren krokar i varandra vid möte, med risk för omkullkörning, och den som kör omkull riskerar att falla ut framför tung trafik på Drottningholmsvägen, med risk för invalidiserande skador eller dödsfall. Här är således anledning att kräva vite av entreprenören, vi vill gärna få återkoppling på att vite krävs av entreprenören. Vi föreslår även att entreprenören måste förnya sin utbildning för arbete på väg, eftersom arbetsledaren inte ville avbryta arbetet, trots uppmaning och förklaring att det fanns risk för dödsfall. Vi önskar återkoppling på att entreprenören förnyar sin utbildning. TA-planen är godkänd, trots att den inte följer stadens vilkor för TA-plan. Hur kan det komma sig? Det hade varit mycket enkelt att leda om gång- och cykeltrafik på parallellgatan precis intill över puckeln. Vi önskar också få TA-planen mailad. Se bilder och mer info via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/risk-for-dodsfall-vid-trafikkontorets-arbete-drottningholmsvagen/ Tack på förhand Med vänliga hälsningar Cyklandeombud i Stockholms län via Jon Jogensjö

191220
Cyklandeombud uppmanar trafikrotel och trafiknämnd att ta beslut som leder till uppdaterad teknisk handbok, uppdaterade utbildningar för entreprenörer och tjänstepersoner på trafikkontoret. Samt budget så trafikkontoret kan kontrollera arbeten på gång- och cykelbanor själva.

191220 tweet till trafikrotel länk

191218
Cyklandeombud dokumenterar arbetet där risk för dödsfall finns, för cykeltrafik. Pratar med de som arbetar på platsen, förklarar risker för dödsfall. Ringer Entreprenören arbetsledaren och förklarar lägre med risk för dödsfall. Entreprenör vill inte åtgärda. Ringer Trafikkontoret Jour och förklarar läget med risk för dödsfall, krav på att omedelbart avbryta arbetet. Vi ringer beställaren på trafikkontoret, förklarar läget med risk för dödsfall, och uppmaaningatt ringa entreprenör för att avbryta arbetet.