Entreprenören Wester’s Group bjöd in nätverket Cyklandeombud för att få input till en kommande trafikomledning vid ett vägarbete. Det slutade med att Cyklandeombud hamnade på skolbänken

Entreprenören Wester’s Group är pionjärer. De är bland de första entreprenörer (som vi känner till) som tagit initiativ att bjuda in ett cykelnätverk, eller cykelorganisation, för att få input på hur de kan göra trafikomledning vid vägarbete mer anpassat för gång- och cykeltrafik. Det är ett historiskt steg. (tidigare har NCC och Fortum bjudit in till samarbete)

Nu måste vi skriva om 231 st bloggposter

Wester’s Group bjöd på en imponerande omgång erfarenheter och kunskap ur ett entreprenörsperspektiv. Vi Cyklandeombud trodde att vi hade i alla fall lite koll på läget, men nu känns det som att vi måste skriva om alla våra 231 st bloggposter, eller i alla fall de som handlar om trafikomledning vid vägarbeten. För oss i Cyklandeombud var detta en helt ovärderlig kunskap de bjöd på, och då har vi ändå inte ens fattat hälften av hur verkligheten ser ut för entreprenörer.

Hemläxan

Vi fick med oss tre kilo hemläxa. Tre tjocka luntor med krav för vägarbeten. Vår hemläxa är att göra en trafikomledning vid ett kommande arbete. Vi inser att det är en helt annan femma att ha ansvaret för att utforma en trafikomledning än att komma i efterhand och påpeka brister.

Hoppas fler entreprenörer hakar på

Vi hoppas nu att fler entreprenörer tar initiativ till att bjuda in cykelorganisationer för att göra trafikomledningar säkrare och mer framkomliga. Det behövs verkligen, för cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten visar studier vid VTI. Tänk om även trafikkontoret i Stockholm skulle kontakta oss för att få input på hur de kan uppdatera den tekniska handboken, och uppdatera sina kunskaper och rutiner för att göra vägarbeten säkrare och mer framkomliga. Och de andra kommunerna i länet. Och tänk om även Trafikverket och SKL kontaktade oss för att få input på hur deras styrande dokument kan uppdateras, och hur utbildningar kan uppdateras med cykelkompetens.