Vi har försökt några gånger att få trafikredaktionen på P4 i Stockholm att rapportera om cykeltrafik. Men ofta är det svårt att få med rapporter om cykeltrafik. Varför är det så? Vad är poängen med att rapportera om cykeltrafik i trafikläget?

Fördelen med att få rapporter om cykeltrafik är att även cyklande kan planera resan, på samma sätt som trafikanter i motortrafiken och kollektivtrafiken. Det kan även vara bra för förare i bil att veta om det kan dyka upp cyklande på oväntade platser, tex vid vägarbeten.

Andra fördelar är att cykeltrafik räknas som trafik över huvud taget, när det finns med som en naturlig del i trafikrapporter. Tex på Stockholms stads hemsida finns hänvisning till trafikläget, men där är det Trafik Stockholm som levererar trafikläget och där finns knappt cykel alls. Så Stockholms stad signal är där att cykel inte räknas som trafik.

160628 slussenbygget

Vad styr publicering i P4?

Det är huvudlederna som är intressant, där många cyklar helt enkelt. Om en huvudled är helt eller delvis blockerad, eller om det har hänt en olycka. Eller om det finns risk att cyklande dyker upp oväntat på en tungt trafikerad huvudled för motortrafik. Om tex Stadsgårdsleden är blockerad, eller Götgatan förbi slussen, Tranebergsbron osv. Cykelpendlingsstråk eller regionalt cykelstråk är huvudleder för cykeltrafik.

Hur rapporterar du om cykeltrafik?

Om du vill rapportera om cykeltrafik ska du ringa in på 020-999444. Var helt förberedd med adress, eller annan tydlig beskrivning av platsen. Ibland har redaktionen många rapporter att ta emot, så tänk igenom i förväg vad som är det viktigaste i din rapport, vilka riskerna är. Tänk också på att följa upp om ett hinder har åtgärdats. Om du vill bli registrerad rapportör kan du maila på trafiken.sth@sverigesradio.se

Vilka är utmaningarna?

De flesta publicerade rapporterna på P4 trafik Stockholm handlar om biltrafik och kollektivtrafik. Rapporter om cykeltrafik behöver öka. För att få bra rapporter om cykeltrafiken krävs att det finns ett antal cyklande som kan lämna bra rapporter regelbundet. ”ask not what your country can do for youask what you can do for your country.” Typ.
Finns det en tradition på trafikredaktionen att det är motortrafik som är det viktigaste? När trafikredaktionen skickar mail till sina registrerade rapportörer handlar referenserna mest om biltrafik, men det kanske är naturligt om de flesta rapportörerna är biltrafikanter.
Behövs beslut på ledningsnivå om att öka rapporter om cykeltrafik?
Cykelstråk har sällan gatunamn, vilket kan göra det svårt att ange adress för en avvikelse. Dock finns namn på regionala cykelstråk. Men en app med karta skulle kunna lösa detta.

Andra tekniska lösningar

Om data för rapporter är fri, kan rapporterna användas av tredje part. Tex skulle rapporter kunna poppa upp när en närmar sig en punkt längs ett cykelstråk där avvikelse är rapporterad. Om en har hörlurar kopplad till mobiltelefon. Då kan en lyssna på vad som helst, eller inte lyssna alls, och välja olika alternativ hur rapporter ska läsas upp.

Ärendehantering

2013-03-30 Mail om att rapport om cykeltrafik inte tas på allvar. (Det var längesedan, men vi har ännu inte tagit annan kontakt)

Uppdateringar

xxx

Exempel när cykelrapporter har publicerats

(Vi har i princip ingen koll på vad som publicerats och inte, men här är i alla fall några.)

190814
lv229 Tyresövägen. Rapport i radio direkt efter inringd rapport.

länk160628 Slussen

160628 Slussenbygget

Exempel när cykelrapporter inte publiceras

2019-08-07 Norrbyvägen, risk att cyklande kör omkull ut på tungt trafikerad motorled.

2013-03-30 Spårig is på Hässelbystråket rapporteras inte