Åter ser vi att Omexom och Infratek Sverige AB inte följer villkor för vägarbete i Stockholms stad. Risk för personskador.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Cykelpendlingsstråk är som en huvudled för cykeltrafiken, här ska högsta standard hållas för trafikanterna. Ändå ser vi att Omexom och Infratek inte följer stadens villkor för vägarbete. Vi har uppmanat både Omexom och Infratek i tidigare trafikomledningar att följa villkor för vägarbete, men det verkar inte vara en lärande organisation. Inte heller trafikkontoret har lyckats sätta press på utförarna, alltså staden har inte använt de påtryckningsmedel de har i sin verktygslåda. Tvärtom läser vi att trafikkontoret förnekar dokumenterade brister, vilket är mycket oroande.

Trafikanter med funktionsvariation utesluts helt

Infratek och Omexom har skyltat ”led cykeln”. Det är en skyltning som inte beviljas av trafikkontoret. Trafikanter med funktionsvariationer kan inte leda cykeln. Mest utsatta här är tex trafikanter med armcykel, permobil, rollator, rullstol osv. Det blir tydligt hur liten förståelse och intresse Infratek och Omexom har för gång- och cykeltrafik. En cynisk lek med trafikanternas hälsa.

2022-08-09 regionala cykelstråket är helt blockerat utan trafikomledning

Risk för personskador på kabel

Både rullgrus och kabel på asfalt är risker för omkullkörning och personskador.

2022-08-13 Kabel

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Karta
Beställare Ellevio AB
Utförare Infratek Sverige AB Omexom
2022-08-09 #1 Felanmälan till trafikkontoret SY2208090707PI
2022-08-09 #2 Kontakt med Ellevio
2022-08-15 #3 Begär ut TA-plan

Uppdateringar

2022-08-09 Kontakt #2 med Ellevio

2022-08-15 Begär ut TA-plan kontakt #3
Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm, och tack för tålamod.
Vi önskar ta del av TA-plan Ellevio Farsta
position på Karta nedan https://goo.gl/maps/rGc7Qmb23pP8UMJ56
Först blockerades regionala cykelstråket/pendlingsstråket helt. Ingen omledning alls på denna position. se bild nedan
Därefter lämnades endast ca 80cm för dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Trehjuliga lastcyklar kan då inte passera. Se bild nedan
En kabel ligger på gång- och cykelbanan, vilket är risk för personskador. Samt rullgrus vilket också är risk för personskador enligt VTI. Se bild nedan
Infratek och Omexom har i flera tidigare trafikomledningar inte följt villkor för vägarbete, så för att få dessa aktörer att förstå allvaret behövs sannolikt ytterligare sanktioner utöver vite. Kanske byte av arbetsledning, eller omprov på kurser inkl projektledare. Annars kommer de bara fortsätta att inte följa villkor för vägarbete år efter år. 
I Cyklandeombud har vi erbjudit Ellevio vårt korta seminarie om trafikomledning, men Ellevio har avböjt. Vi kommer fortsätta erbjuda Ellevio utbildning tills vi får genomföra utbildning med dem. Vi kommer även föreslå möte med produktionschef på Ellevio. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö


2022-08-13 Ellevio Sverige AB är beställare