Vid cykelpendlingsstråket längs Nynäsvägen vid Tallkrogen har Stokab AB ett arbete med kabeldragning. Skyltning brister och flaggvakt saknas. När schakt lämnas obevakat finns risk för personskador.

190814 Tallkrogen

[texten uppdateras]
I stort sett all skyltning på videon saknades i början av arbetet, enligt kommentar från cyklande i facebookgruppen Cykla i Stockholm.

TA-plan följs inte

Entreprenören följer inte TA-planen vid arbetet på cykelpendlingsstråket längs Nynäsvägen vid Tallkrogen. Flaggvakt saknas, det behövs på platsen. En flaggvakt ska ha hela sin uppmärksamhet mot trafiken och ge tydliga tecken före arbetsplatsen om det går att passera eller inte. Att personen som krattar också vinkar lite till trafiken är inte tillräckligt alls. Föreställ dig den metoden på en huvudled på motortrafik.

190814 Flaggvakt saknas

Anpassade maskiner används inte

I TA-planen står det att anpassade mindre maskiner ska användas. Istället använder entreprenören fullstora maskiner. Även för bortforsling av schaktmassor kan mindre smalare maskin användas.

Från TA-plan. Men anpassade maskiner används inte.

Schakt lämnas utan skyltning

När lastbilen åker iväg med schaktmassor lämnas schaktet helt utan skyltning. Det innebär ett drop på 10 cm. Där finns risk för omkullkörning och personskador.

Skyltar för körfält avstängt saknas i TA-plan

För motortrafik finns skyltar i TA-plan för körfält avstängt. Det saknas för gång- och cykeltrafiken.

F26 körfält avstängt saknas

Info-skyltar saknas

I TA-planen anges att informationsskylt ska finnas, det saknas vid Stokabs arbete.

Cykeltrafik nämns inte i TA-planen

Det är bra att gångtrafik nämns i TA-planen. Men även cykeltrafiken behöver finnas med. Någon personal finns inte för att hänvisa cykeltrafiken förbi maskiner i arbete.

Från TA-plan.

Passa på att uppgradera till grundläggande standard?

Finns planer att uppdatera sträckan till grundläggande standard? Eftersom sträckan ingår i ett cykelpendlingsstråk finns anledning att uppgradera till grundläggande standard här. Det innebär att sträckan breddas. Den återasfaltering som utförs nu över schaktytan är inte jämn, den håller inte grundläggande standard om det är tänkt att vara ytskikt.

Cykelpendlingsstråk och regionalt cykelstråk

Här ska det vara hög standard, eftersom det är både cykelpendlingsstråk och regionalt cykelstråk.

Regionalt cykelstråk
cykelpendlingsstråk

Ärendehantering

Kartlänk
Entreprenör: Netel AB
Beställare Stokab AB
1908xx Anmälan av annan cyklande
190817 Anmälan till trafikkontoret SY1908170835HFU
190823 Svar från TK: ”Vi ska be entreprenör se över detta”
190826 Entreprenör blockerar åter utan omledning
190827 Uppföljning till trafikkontoret SY1908270945ZCQ
190911 Trafikkontoret ringer upp och uppdaterar om läget
190912 Cykelpendlingsstråket är som en terrängbana. Ny felanmälan SY1909121448DHB
190924 Entreprenör blockerar hela pendlingsståket med maskin. Felanmälan SY1909240828SWS

Uppdateringar

190925
Cyklandeombud Tomas: I fredags ringde TK upp mig efter jag ringt själv och klagat på asfalteringen. A som ringde upp mig, väldigt trevlig, hänvisade till ansvarig gatuingenjör B. Fick tag i B, trevlig och förstående för problematiken, men det var inte B:s ansvar utan B hänvisade till C. Fick tag i C i dag, trevlig och förstående men hänvisade till D. Har sökt D otal gånger och inte fått tag i vederbörande. Det jag dock fått veta är att hela GC banan förbi Tallkrogen skall få en ny topp beläggning i hela bredden. Därför har man kommit överens om med entreprenören att rörgraven endast behövde fyllas igen och därmed inte uppfylla jämnhetskravet. Fick även veta att ca 15 personer ringt om detta problem. Vet inte när toppningen skall ske. Återkommer i ärendet.

190924
Entreprenör fortsätter bryta mot TA-plan. Maskin blockerar hela gång- och cykelbanan på pendlingsstråket. Felanmälan SY1909240828SWS

190924 foto Dag L

190912
Cykelpendlingsstråket är nu öppet, men underlaget är som en terrängbana. Här är stadens krav för gång- och cykeltrafik vid vägarbeten inte uppfyllda. Felanmälan SY1909121448DHB

190912 Foto Charlotta Faith-Ell

190911
Trafikkontoret ringer upp och uppdaterar om läget.
Entreprenören har inte följt TA-planen. Entreprenören har stängt av trots att TA-planen kräver att det ska vara öppet för cykeltrafik. Entreprenören är medveten om att det finns risk för vite. Ev krav på vite har inte beslutats ännu. Trafikkontoret har nu ställt tydliga krav på entreprenören. Den asfalt som ligger nu över det grävda området är tillfällig.

190909
Ny bild från Dag Lundén

190909 Foto Dag Lundén

190906
Nya bilder från Mikael O

190906 Foto Mikael O
190906 Foto Mikael O

190906
Svar från trafikkontoret till annan cyklande
”Jag förstår din frustration över ändringen av gångbanan och vi kan meddela att Trafikkontoret arbetar med att uppdatera sina riktlinjer för att detta inte ska upprepas i framtiden. ”

190903
Helt avspärrat felanmält SY1909031856MCI

190903 Foto Dag Lundén

190903
Åter blockerat av entreprenör. Anmälan SY1908270841PMC

190903 foto Dag Lundén

190827
Lastbil blockerar hela huvudleden för cykeltrafik, och gångbana. Trafikanter med funktionsvariationer är helt uteslutna.

190827 Foto Dag L

190827
Video som visar att omledning saknas, flaggvakt saknas, anpassade fordon saknas.

190827
Cyklandeombud uppföljning till trafikkontoret (får nytt ärendenummer SY1908270945ZCQ)
Uppföljning ärende SY1908170835HFU
Hej 
Tack för allt ni gör i trafiken i Stockholm
Hur gick det med att ni skulle tala med entreprenören?
Har entreprenören fått krav på vite eller krav på utbildning?
Nu har entreprenören åter blockerat cykelstråket. 
Läs alla detaljer via länken nedan.
https://cyklandeombud.se/vagarbete/kabelarbete-risk-for-personskador/
Finns det en ny TA-plan? Vi har en tidigare version sedan tidigare.
Med vänliga hälsningar

190826
Cykelstråket blockerat igen, utan omledning.

190826 Cykelstråket blockerat igen Foto: Felix P

190823
Svar från trafikkontoret
Hej,
Tack för din synpunkt!
Vi ska kontakta entreprenören och be dem se över detta.
Trevlig helg! 
Med Vänliga Hälsningar, Exxxx
trafikingenjör

190817
Anmälan till trafikkontoret SY1908170835HFU
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Brister vid vägarbete cykelpendlingsstråk längs Nynäsvägen vid Tallkrogen. Se alla detaljer via länk nedan. 
https://cyklandeombud.se/vagarbete/kabelarbete-risk-for-personskador/
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

190813
Kommentar från cyklande
I stort sett allt (skyltning) saknades i början. Min största oro är att TK inte ser till att ordna bristerna med asfalteringen. Det betyder i så fall att vi kommer ha en stor del av vägen asfalterad som en tvättbräda framöver.

190813
Kommentar från cyklande
”Vägarbete längs G/C-banan vid Tallkrogen har pågått i minst 2 veckor nu.Var kan man hitta info om detta arbete? 
Både grävare och lastbil tar en stor del av ytan och risken för kollision mellan mötande cyklister ökar samt att maskiner i rörelse kan missa att cyklister passerar.
Jag har varken sett varnings- eller omledningsskyltar för arbetet.
Eftersom de gräver upp beläggningen på en sträcka på ca 100 meter undrar jag även om hur det kommer se ut när de är klara. På den avklarade sträckan är asfalten ytterst ojämt utlagd…”

190813
Kommentar från cyklande
”Jo det var fruktansvärt illa! Med min lastcykel fick jag möta en annan cyklist på totalt ca 80cm mellan kanten av cykelbanan och en grävmaskin i arbete. Plus 3 stora arbetsfordon till, allt helt utan avspärrningar och varningsskyltar. ”