När ett trafikljus slocknar längs tungt trafikerade Tyresövägen, förvandlas övergångsstället till en dödsfälla. Inte ens när reparatör med varselkläder går över stannar lastbilarna. Trafikverket har inte beställt TMA-bil.

190814 Ingen stannar vid övergångsstället kartlänk

[texten uppdateras]

Är det arbetsmiljöbrott?

Måste inte TMA-bil finnas vid arbete på tungt trafikerad motortrafikled? En TMA-bil är en lastbil försedd med en gigantisk LED-skylt som varnar trafiken, samt att den har en energiupptagande bumper monterad längst bak. Trafikverket svarar att det är entreprenören som tar beslut om TMA behövs som skydd för sina anställda.

Cykelpendlingsstråk

Här passerar ett cykelpendlingsstråk, här ska det vara hög standard, hög säkerhet för cyklande (och gående såklart)

Cykelpendlingsstråk, då ska det vara hög standard och säkert för trafikanter.

Fungerade eltavlorna före övergångsstället?

elektriska varningsskyltar före trafikljusen

Före övergångsstället finns förvarning för trafiksignalerna vid övergångsstället. Frågan är hur de fungerar när trafiksignalen är helt ur funktion.

Ärendehantering

Kartlänk
190814 Reparatör på plats säger att felanmälan kom på morgonen
190814 Cyklandeombud ringer P4 trafik Stockholm
190814 Cyklandeombud ringer trafikverket och frågar vem som är ansvarig för övergångsstället, samt varför TMA-bil inte fanns på plats.
190815 Svar från trafikverket

Uppdateringar

190815
P4 trafik Stockholm fortsätter uppmärksamma trafiksignalerna

länk

190815
Svar från trafikverket
Hej Jon,
Tack för ditt mejl.
Har kollat med vår entreprenör och det var en första insats. Det är problem men någon kabel enligt teknikern så vi får se hur det går under dagen med den fortsatta felsökningen. Om trafiksignalen är ur funktion så ska normala trafikregler gälla vid övergångsstället, men tyvärr är det dåligt med den respekten.
När det gäller arbetsmiljöfrågan så är det delegerat till entreprenören som själv avgör det skydd som behövs beroende på vilka arbeten som ska utföras. Trafikverket konkurrensutsätter inte skyddsåtgärder som TMA.  
På din fråga om tidpunkt när trafikverket fick rapport om detta fel har jag inget svar. Jag fick kännedom om det via kundtjänst igår eftermiddag.
Larm på fel via övervakningssystem går direkt till entreprenören eller telefonsamtal från Trafik Stockholm.
Med vänlig hälsning 
Kxxx Projektledare Infrateknik Distrikt  Öst- Stockholm VO Underhåll

190814
Cyklandeombud mailar ansvarig på trafikverket om varför inte TMA-bil fanns på plats.

Hej!
Idag skulle jag passera övergångsstället över väg 229 mot Tyresö, ca 300 meter öster om trafikplats gubbängen. Jag var förvånad att det inte fanns någon varning alls för något trafikslag om situationen. På platsen passerar tung trafik, och ingen stannar, inte ens när personal i varselkläder skulle passera stannade lastbilarna. Jag såg också barn passera, som fick springa över. Varför fanns varken TMA eller annan varselutrustnig? Hade ni informerat tex trafik P4 Stockholm? Det fanns mycket stor risk dessutom för upphinnandepåkörning om en bil skulle stanna för gående eller cyklande. Hur ser arbetsgivaransvaret ut, krävs det TMA för att få utföra arbete? Är det i så fall ett arbetsmiljöbrott? Vid vilken tidpunkt rapporterades om trasigt trafikljus till trafikverket?
kartlänk https://goo.gl/maps/iubFhCuzAZcdA52s5
Med vänliga hälsningar

190814
Cyklandeombud ringer trafikverket, frågar om vem som är ansvarig för övergångsstället. Trafikverket svarar att det är de som är ansvariga.

190814
Ringer P4 trafik Stockholm som tar med det i radio i nästföljande sändning. Tack, mycket bra.

190814
Reparatören på plats säger att de blev utträngda på morgonen, men de har ännu inte hittat felet. Cyklandeombud frågar om inte en TMA-bil borde vara på plats, och det håller reparatören med om.