Vid Sickla station längs Värmdövägen i Nacka pågår ett vägarbete, där grus används som ramp upp över kantsten. Grus ger risk för omkullkörning och personskador enligt VTI. Trafikanter med funktionsvariationer drabbas särskilt. Extra svårt har också barn som cyklar.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk
Ärendenummer #1927528
Cyklandeombud: Isabella
2020-01-29 Felanmälan till Nacka
2020-02-05 Cyklandeombud påminner om svar
2020-02-12 Ännu ej åtgärdat
2020-02-13 Asfalterat, oklart resultat, ny felanmälan
2020-02-17 Sand som utspetsning andra sidan Värmdövägen.

Uppdateringar

2020-02-17
Sand som utspetsning på andra sidan Värmdövägen.

Länk

2020-02-13
Utspetsningen är nu asfalterad. Utförandet felanmäls igen.

2020-02-12
Ej åtgärdat, länk

2020-02-06
Nacka kommun svarar på twitter

2020-02-05
Påminnelse till Nacka kommun
”Hej, har ännu inte fått någon återkoppling på detta. Det är mycket trafikfarligt eftersom gruset rör på sig allt eftersom man cyklar och går på det. Senaste gången jag cyklade var jag tvungen att gå av eftersom gruset inte längre nådde upp till trottoaren och det inte går att ta en sån skarv snett utan att riskera att ramla. Även svårt för rullstolsburna att ta sig upp och ner för detta.”

2020-01-29
Felanmälan till Nacka kommun.
Hej
Ditt meddelande: På Värmdövägen vid Sickla station omledning för cykel och gång. Kil upp och ner för trottoar är i vad som ser ut som grus och är väldigt lätt att sladda på när man ska köra snett över den. Ärende nr: 1927528 Med vänlig hälsning Nacka kommun
Telefon: 08-718 80 00 www.nacka.se