Skyltningen är knepig för cyklande mot Traneberg från Tranebergsbron. Den dubbelriktade GC-banan är förlagd på trottoaren, och byter sida mitt på sträckan. Trottoarkanter hindrar föräldrar med lastcykel eller cykelsläp. 

Det går att välja mellan två varianter för cyklande från Tranebergsbron mot Traneberg. Det finns GC-bana på båda sidor om avfarten ner under Tranebergsbron som sedan fortsätter på trottoaren. Om en väljer innerkurvan i snurren ner under bron, byter GC-banan sannolikt sida, med en trottoarkant på den ena sidan av vägen. Föräldrar med lastcykel eller cykelsläp hindras, liksom cyklande med funktionsvariationer. Det riskerar också bli en signal till de cyklande, ”cykla hur du vill, det är ändå inte säkert att vi har skyltat rätt.” Att cykla med barn är inte särskilt lockande här, när bilvägen ska korsas, och med trottoarkanten som ska forceras. Det är dessutom heldraget på bilvägen, så det är olagligt att korsa bilvägen, som det ser ut i dagsläget. Det bästa är således att istället välja ytterkurvan i snurren ner under bron mot Traneberg.
När den cyklande kommer till korsningen mot Tranebergsvägen saknas avfasningar mot vägbanan.  Den cyklande ställs inför nya frågor: Fortsätter GC-banan på trottoaren eller ska jag använda vägbanan nu?
Här finns potential att förbättra och förenkla. Det behöver göras av en trafikplanerare med lång erfarenhet av cykeltrafik.

Alternativa vägvalet ger orealistisk kurvradie

Ärendehantering

161221 Anmälan till trafikkontoret SY1612211623ZSG

Uppdateringar

xxx