Flera av Stockholms största huvudleder för cykeltrafik är blockerade, fem dagar efter snöfallet. Trots det hittills största mediala trycket på trafikkontoret misslyckas de. Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE skottar själva.

foto MOVEBYBiKE

Läs hela kartläggningen om snöfallet 9 november, i princip alla cykelbanor var oframkomliga

Foto Cyklandeombud

[texten uppdateras]

Fem dagar efter snöfallet 9 november är ett av Stockholms största huvudleder för cykeltrafik blockerat för cyklande. Särskilt utsatta är cyklande seniorer, cyklande med funktionsvariationer, föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp. Trots en extremt stor uppmärksamhet i media lyckas trafikkontoret inte säkra det prioriterade cykelstråket förbi Slussen.

Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE skottar själva

Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE levererar gods året runt i alla väder.
– Vi passerar där 20 gånger per dag säger Jeppe D Larsen. Vi skottar vid slussen för att förbättra framkomligheten.
Jeppe D Larsen driver Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE i Stockholm.

Snöfallet 9 november i media

Snöfallet 9 november Tranebergsbron
foto Cyklandeombud

Ärendehantering

161114 Mail till trafikkontoret och trafikroteln i stadshuset.

Uppdateringar

161114 fem dagar efter snöfallet är Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik blockerad.