När väderprognosen pekar på hårda vindar finns anledning för kommuner att boka sopning av cykelbanor, samt boka tillsyn/förankring av skyltar och byggstängsel vid vägarbeten.

Vid hårda vindar blåser ofta grenar ner på gång- och cykelbanor. Särskilt i mörker innebär det risk för omkullkörning och personskador. Barn och trafikanter med funktionsvariationer är särskilt utsatta. Studier vid VTI visar att brister i underlaget är en betydande orsak till singelolyckor för cyklande. Då finns anledning för kommuner att avtala om sopning av gång- och cykelbanor när prognoser indikerar hårda vindar. Hur ser det ut i din kommun? Sopning behövs regelbundet under de dagar de hårda vindarna består. Om möjligt förlägg sopningen för att säkra trafik i mörker, gryning/skymning då riskerna är störst. Om förare med lång lokalkännedom kör, finns fördelen att de vet var grenar riskerar blåsa ner.

Förankra skyltar vid vägarbete

Även byggstängsel och tillfälliga skyltar vid vägarbeten riskerar att blåsa omkull i hårda vindar på gång- och cykelbanor. Särskilt i mörker finns risk för omkullkörning och personskador. Möjliga åtgärder är att vindsäkra med förankring i god tid innan hårda vindar, och att kontrollera anläggningar när det är hård vind. Kontroll och/eller förankring behövs regelbundet under de dagar den hårda vinden håller i sig. Om ansvaret ligger på entreprenör kan kommunen behöva kontrollera att det fungerar.

Läs mer om risker vid brister i underhåll på gång- och cykelbanor

Ärendehantering

2020-02-24 Fråga till trafikkontoret om rutiner

Uppdateringar

2020-02-24
Cyklandeombud frågar trafikkontoret hur avtal och rutiner ser ut för de 15 olika väghållarna.
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Fråga 1:
Jag har en fråga om trafikkontoret i förväg bokar sopning av cykelbanor när väderprognos visar att hårda vindar, alltså så att entreprenörerna kan schemalägga förare att sopa direkt när det börjar blåsa, samt fortsatt daglig sopning om väder med hårda vindar håller i sig. Eller har entreprenören avtal att själv bedöma med väderprognos om sopning ska ske? Det är extra bra om förläggning av sopning under dygnet i möjligaste mån sker så att det är nysopat när det är mörkt, i mörker är risken större för omkullkörning och personskador. 
Hur ser detta ut hos de övriga 14 väghållarna, alltså stadsdelsförvaltnigarna? 
Fråga 2:
Tillfällig skyltning vid vägarbeten som blåser omkull vid hårda vindar, hur ser avtalet ut där med entreprenörer? Är de skyldiga att inför prognos om hårt väder vindsäkra skyltar och byggstängsel? Finns krav på daglig tillsyn? Gör trafikkontoret stickprovskontroller om skyltar har blåst omkull och/eller är tillräckligt vindsäkrat? Finns vindsäkring beskrivet i några handböcker/teknisk handbok? I mörker finns särskild risk för omkullkörning och personskador och skyltar välter över gång- och cykelbanor.
Tack på förhand. Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.comWebbsidaTwitterFacebookYoutube