Hammarby Sjöstad är miljöstadsdelen där det var tänkt att resor ska ske med kollektivtrafik, gång och cykel. Men cykelfält blockeras av förare i bil, tvärgatorna har kantstenshinder och grov stor gatsten. Cykeltrafiken lockas till trottoarerna. Vad gör stadshuset och förvaltningar?

Korphoppsgatan i Hammarby Sjöstad är ett exempel på hur en gata inte fungerar för cyklister och handikappade. Hela Hammarby Sjöstad har till stor del samma lösningar som inte är anpassat för cyklande trafikanter.

Cyklande föräldrar med lastcykel och cykelsläp utesluts, liksom
cyklande med funktionsvariationer

Stockholms handbok  Cykeln i Staden, sid 15:

”… viktigt att utforma cykelvägnätet för en jämn hastighet utan onödiga stopp eller hinder.”

Läs mer om Hammarby Sjöstad

Ska en cykla från cykelfältet på Hammarby Allé via Korphoppsgatan ned till vattnet, börjar turen med att ta ut svängen reeejääält i bilarnas körbana för att komma in på den mycket smala avfasningen upp till trottoaren. Sedan får den cyklande smyga nedför den höga trottoarkanten och ned på tvärgatan.
Därefter passera ytterligare fyra höga trottoarkanter och en yta med extremt skakig storgatsten med stora fogar. Stora gatstenar är absolut fel underlag även för rullstolar och handikappade.

Lösningen: cyklister med tunga matkassar och barn bakpå, last- och armcyklister tar trottoaren istället! Så skapar Stockholms stad konfliktinfrastruktur.

trottoarkant, trottoarkant, trottoarkant, trottoarkant

Cyklande som kommer nedför Korphoppsgatan måste ”Korphoppa” över fem trottoarkanter för att komma hem . Handikappade som bara ska till andra sidan har fyra kanter att passera med rullstol eller rullator. ”En Stad För Alla” gäller inte i Hammarby sjöstad.

trottoarkant hindrar cykeltrafiken

En förträngning av gatan med trottoarkant. Även förare i bil med funktionsvariationer som parkerar bilen kommer inte upp på trottoaren – parkerade bilar blockerar ramperna upp till trottoar. ”En Stad För Alla”, absolut inte.

dubbel trottoarkant

20 meter senare ytterligare två Korphopp. Kabelskydd (bilden) på trottoarer och cykelbanor är alltid ett gissel för rullstolar, barnvagnar och cyklar.

trottoarkant med kombination grov gatsten

Nytt ”korphopp”: hög kant OCH stor gatsten, den som har handlat bär, frukt och ägg får räkna med att varorna kan mosas och gå sönder.

Kronan på verket (Korphoppsgatan): Brofundamentet sticker ut omärkt tvärs över kajens cykel- och gångbana. Avstånd mellan brofundament och gatsten är ca 30-40cm, på den bredden ska cykeltrafik passera.

”En stad för alla”, sid 48:

”Hinder på gångytor ska i möjligaste mån inte förekomma.”

En Stad För Alla, sid 119:

”…stadens långsiktiga mål att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.”

”Ser du möjligheterna” står att läsa i en av Stockholms stads senaste kampanjer för att få fler att välja kollektivtrafik, gång eller cykel som vardagstransport. I Hammarby Sjöstad behöver Stockholms stad själva förstå och se möjligheterna, och hur cykelinfrastruktur ska byggas. Det går inte att prata ut medborgarna på något som inte finns.
Det finns ett 20-tal tvärgator till de stora alleérna i Hammarby Sjöstad. Vid endast tre av dem (Henriksdalshamnen) har man låtit asfalten gå upp till trottoarkanten i en mjuk övergång till vändplatserna belagda med gatsten.

Pollargatan

Så här borde alla tvärgator se ut, inga kantstenar med höjdskillnader. Gatstenen borde bort också tas bort. Pollargatan i Henriksdalshamnen.

Cykeln i Staden” och ”En Stad För Alla” (hur staden anpassas för trafikanter med funktionsvariationer) är två bra handböcker som Stockholms stad tagit fram, men som inte har använts i Hammarby Sjöstad. Därför har framtids- och miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad blivit ett cykelfiasko. Som staden stolt visar upp för internationella besökare.

Hur Stockholms stad skriver om planerad trafik i Hammarby Sjöstad

Ärendehantering

xxx

Uppdateringar

161026
Exploateringskontoret målar linjer istället för att bygga riktiga lösningar för cykeltrafiken.

Foto Fredrik J