Gående och cyklande är många gånger irriterade på varandra när de möts på trottoaren vid Henriksdalskajen. Båda hävdar att de har rätt, och det har de. Det är skyltningen som är felgjord.

När cyklande kommer från Henriksdalskajen och ska söderut mot Lugnets Allé är det skyltat gång och cykelbana (GC-bana). Dessutom saknas avfasad ramp för cyklande ner på cykelfältet för fortsatt färd mot Lugnets Allé. Kommer de cyklande från andra hållet saknas skylt för gång och cykelbana.

Cyklande trafikanter borde istället ledas ner på cykelfältet som den gula pilen här, mellan övergångsstället och lyktstolpen. Kompletterat med en fasning/ramp ner till cykelfältet, precis till vänster om lyktstolpen.

Trafikplanering för cykeltrafik brister i hela Hammarby Sjöstad

Stadens papperskampanjer för ökad cykling är bra, men det behövs också byggas för cykeltrafik. Det går inte att prata ut cyklande på något som inte finns. Det behövs ökad kunskap om cykeltrafik hos både beslutande politiker, beställande förvaltningar och entreprenörer. Idag finns fler beslut om cykelsatsningar än någonsin, det är mycket bra. Det är dock från en mycket låg nivå, fortfarande är det bara en mycket liten del av cykelinfrastrukturen i Stockholm som håller godtagbar standard. Budgeten för cykelsatsningar behöver ökas och det är fortsatt viktigt att det byggs med rätt kompetens. Det krävs för att klara målet att bli en ledande cykelstad inom rimlig tid. Avgörande är också lyhördheten och samarbetsförmågan mellan politiken och tjänstepersonerna.

Ärendehantering

Datum xxx Mail till xxx

Läs mer om Hammarby Sjöstad

Uppdateringar

xxx