Trots felanmälningar år efter år åtgärdas inte bulor på cykelstråket från norra Sköndal mot Tyresö. Bulorna riskerar omkullkörning och personskador. Här är det ett regionalt cykelstråk, och av Stockholms stad utsett pendlingsstråk, så här ska det vara hög standard.

190813 Foto Mats Ohlson kartlänk

[texten uppdateras]
VTI visar i studier hur viktigt det är att cykelvägar är jämna, för att minska olyckor och personskador för cyklande trafikanter. Här på cykelpendlingsstråket finns stora bulor i asfalten, den är uppbruten av rötter. I mörker, regn eller om kanske skuggor i sol faller över bulorna finns risk för omkullkörning och personskador. Cyklande har felanmält platsen i 10 år men ändå är det inte åtgärdat. Detta ärende visar att det finns brister i hur staden kontrollerar sina cykelbanor, och det finns brister i felanmälningssystemet.

Cykelpendlingsstråk

Detta är ett av Stockholms stad utpekade pendlingsstråk, här ska det vara hög standard. Det är även ett regionalt cykelstråk.

Cykelpendlingsstråk

Läs mer om cykelvägars standard

Ärendehantering

Kartlänk
2009 och framåt, felanmält till Stockholms stad
2017 felanmält
190813 Felanmält av Cyklandeombud SY1908132248PPV
190909 Svar från trafikkontoret. Ev lägga om sträckan.

Uppdateringar

190909
Svar från trafikkontoret
”Efter syn på plats konstaterade vi att det är en längre sträcka som behöver åtgärdas, vi undersöker om vi kan lägga om hela sträckan nästa år. ”

190813
Anmälan till trafikkontoret