Första test av nya cykelstråket på bron mellan Kungens kurva och Skärholmen visar delvis brister. Bygget är inte klart ännu, så det är ett preliminärt test.

Första november öppnade trafikverket bron med nya cykelstråket mellan Kungens kurva och Skärholmen.
Vi börjar på Skärholmssidan. För att ta sig hit måste du ta dig upp för en backe. GC-banan på bilden är sannolikt smalare än 2,5m som är standard för huvudstråk.

Här är själva bron. Inte så bra spridning med lyktorna, det blir ett betydande parti med mörker. Stolparna ser just nu ut att vara placerade på cykelbanan, istället för på sidan av cykelbanan. Men antagligen är utformningen inte klar ännu. Bron ska anpassas för personer med nedsatt orienteringsförmåga, men då kanske stolparna inte är så lämpligt placerade. Kanske även en fysisk separering mellan gångtrafik och cykeltrafik hade varit lämpligt med tanke på kravet på anpassning för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

På andra sidan bron kommer en till en plattlagda kurva.

Cykel- och gångbanan fortsätter ner och under bron.

När du kommer ner för backen till nästa kurva så upphör separeringen mellan gång och cykel och GC-banan blir för smal i kurvan. Kanske är det en tillfällig lösning.

Det verkar ha funnits plats för en tillräckligt bred och rätt utformad kurva. Kanske är det fortfarande en tillfällig lösning under byggperioden.

Efter kurvan blir cykeldelen smalare än tidigare.

I avslutningen blir det för smalt och med skymd sikt till vänster.

På andra sidan övergångsstället/cykelpassagen möts vi av den här skylten.

Men cykelstrafik skyltas ändå på denna skylt. Oklar situation.

Vem bygger, vem har tagit beslut om utformning?

Projektering och byggnation av gång- och cykelbron kommer Trafikverket att utföra och bekosta som en del av genomförandeavtalet för Förbifart Stockholm.
Förlängningen av GC-vägen, från GC-bron till Månskärsvägen, ska kommunen (Huddinge) projektera, bygga och bekosta.

Huddinge kommun kommer att vara huvudman för samtliga anläggningar inom planen.
Trafikverket har ansvarat för förprojekteringen av gång- och cykelbron. 
 Peab är entreprenör.

Krav på anpassning för personer med variationer i rörelseförmåga och orienteringsförmåga

Bron kan bli del av regionala cykelstråk

Planförslaget ger även
möjlighet till utbyggnad av en ny sträckning
av det regionala cykelstråket mellan
Förbifart Stockholms nya trafikplats och
Dialoggatan. 

Ärendehantering

161030 Anmälan till Huddinge kommun KS-2016/2528

Läs mer om

xxx

Uppdateringar