Vid Nybroplan har ett vägarbete startats, men cyklande och gående tvingas ut bland biltrafiken på ett farligt sätt. Kompetensen hos entreprenören är urusel. 

Cyklande med funktionsvariationer utesluts helt, liksom föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp, eller med lastcykel. Yrkesmässiga transporter med lastcykel kommer inte fram här. Skyltar för biltrafik står mitt i cykelbanan och blockerar. Hänvisning för cykel saknas helt. Cyklande chansar och får ta sig nerför trottoarkanten, som saknar utspetsning med asfalt.

Cyklande får tränga sig ut i motortrafiken
Ingen hänvisning för cyklande

Ärendehantering KC-1938314 

Ärendenummer KC-1938314
160315 mail till trafikkontoret
160316 Vissa åtgärder utförda, men fortfarande skyltar mitt i cykelbanan, och felgjord ramp.

Cykelbanan går precis där skylten är placerad
Betongklump mitt i cykelbanan

Passagerare från båttrafik tvingas ut i motortrafiken

Trottoarkant utesluter många cyklande. Utspetsning med asfalt saknas.

Läs mer om farliga vägarbeten

Uppdateringar

160315 Svar från trafikkontoret, trafikingenjör

Tack för dina synpunkter. Trafikanordningsplanen reviderades idag med gemensam gångfålla förbi platsen för cyklister och gående. Detta kommer ställas till rätta under natten/morgonen.

160316 Entreprenör har gjort vissa åtgärder, men fortfarande står skyltar mitt i cykelbanan. Ramp över trottoarkant är felgjord. Rampen är för hög, för tvär, för kort och sitter inte fast.

bilder från Christian Gillinger på Cyklistbloggen

Skyltar blockerar hela cykelbanan
Felgjord ramp, ligger löst, för kort, för hög, för tvär.

Videofilm från vägarbetet, av Cyklistbloggen