SL blockerar det regionala cykelstråket längs Spångavägen i Eneby i Västerort. 

Foto Johan Norberg Asserdal

I facebookgruppen Cykla i Stockholms län rapporterar Johan Norberg Asserdal att SL blockerar det regionala cykelstråket längs Spångavägen.

Johan Norberg Asserdal4 timStockholm, Stockholms länNågon som vet varför SL ställer upp bussar på cykelbanan på spångavägen vid bällstavägen? Ibland 3-4st i rad hela förra veckan och även igår. Frågat SL men inte fått något svar än.

Landstingsråd Gustav Hemming uttalar sig på twitter i ärendet

Cykelväg är inte en restpost.

Länk

Trafikkontorets enhetschef parkering: De har inte rätt att ställa bussarna i cykelfält. 

Björn Billung Jag pratade precis med Tk:s enhetschef, parkering.
– Vi får skicka p-vakter omedelbart. De har ingen rätt att ställa bussarna i cykelfälten, sade hon mycket bestämt.

Ärendehantering

Operatör är Arriva
160628 Anmält till SL
160628 (Mail till Keolis, men de är inte operatör i området svarar Keolis på twitter).
160628 Fråga skickad till Arriva
160628 Svar från Arriva, ok att tillfälligt bryta mot trafikförordningen.
160629 telefon med Arrivas kommunikationsdirektör

Läs mer om fordon som blockerar cykelfält och cykelbanor

Uppdateringar

160701 Svar från arbetsledare på Europark

”Hej Björn,
Bussarna som var parkerade på Spångavägen var en tillfällig lösning med anledning av någon bussomläggning. Givetvis var det ingen bra lösning och Arriva har enligt uppgift till oss inte sedan igår att ställa upp bussarna där.”

160629 Trafikkontorets enhetschef parkering: De har inte rätt att ställa bussarna i cykelfält. Vi får skicka p-vakter omedelbart.

160629 Telefon med Arrivas kommunikationsdirektör Tomas Hedenius.

Jag: Varför väljer Arriva att fortsätta bryta mot trafikförordningen med bussarna på Spångavägen?
Tomas Hedenius: Det finns ingen annan lösning just nu. Det beror på … (Tomas förklarar omständigheterna med vägarbetet)….

160629 Ny fråga och nytt svar från Arrivas kommunikationsavdelning

Hej, jag förstår din frustration. Som tur är så är de vägarbeten som ju är själva grundorsaken till att vi är tvungna att stå där vi står snart avslutade. Efter den 1 juli kan vi återgå till normal drift. Vi beklagar den störning detta eventuellt medfört för dig och dina medcyklister. Mvh Tomas, Arriva.

160628 Svar från Arriva

Hej Jon! Det pågår ett vägarbete i korsningen Spångavägen/Berslagsvägen tom 1/7. Det medför en ändrad körväg för linje 113 på eftermiddagarna, så sannolikt väntar de bussar du sett på att hämta resenärer vid hållplats Bällstavägen i tid. Det är beklagligt om det påverkat framkomligheten, vi försöker hitta så bra tillfälliga lösningar som möjligt vid sådana här situationer och samtidigt hålla våra tidtabeller. Man kan säga att det är skönt att det är ett förhållandevis kort arbete som är klart på fredag. Vänliga hälsningar, Jenny, Arriva Sverige

Kommentar: Om detta stämmer är det häpnadsväckande att det inom Arriva är ok att inte följa lagar och regler, samt att det är ok att blockera för medtrafikanter.

160628 Svar från Keolis på twitter, de är inte operatör i området.

160628 Mail till Keolis

Hej!


Jag undrar hur Keolis policy ser ut gällande regelefterlevnad i busstrafiken, när det gäller att inte blockera för medtrafikanter i andra trafikslag?
Hur ser internutbildning ut för förarna, utför Keolis kontroll av regelefterlevnad?
Hur driver Keolis arbetet att förbättra? Samarbetar ni med branschorganisation?

Läs hela ärendet här


Med vänlig hälsning
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län