Ett staket blockerar huvudstråket för cykeltrafik längs Pampasleden. Lösningen är till för vatten till byggbaracker och vattenbilning. Det finns flera alternativa lösningar, men trafikkontoret vägrar åtgärda. ”Fungerar utmärkt” är svaret, trots att cyklande krockar.

[texten uppdateras]

Drygt en meter för fyra trafikriktningar

Vid Pampaslänken mellan Karlbergs slott och Rörstrandsgatan finns en gång- och cykelbro som är högtrafikerad av både gång och cykeltrafik. Där har entreprenören Dipart blockerat den dubbelriktade cykeltrafiken på huvudstråket, med ett staket. Staketet saknade först reflexer. Anordningen är till för vatten till byggbarackerna och till vattenbilning. En varningsskylt varnar för ”byggtrafik” men det är svårt att se att det finns någon byggtrafik här på gång- och cykelbanan. Drygt en meter finns kvar för möte mellan två riktningar cykeltrafik, och två riktningar gångtrafik. Stockholms stads manual och styrande dokument säger att det ska vara fyra meters bredd här. Redan utan blockerande staketet är huvudstråket kraftigt underdimensionerat, och dessutom i en felbyggd kurva med för liten radie, och med skymd sikt.

Fullt med gående och cyklande, även i lågtrafik.
Många föräldrar med barnvagnar.

”Hur kan detta vara ok? Ett par dagar ok, men flera veckor nu… hur farligt som helst att köra ned för en bro och runt ett hörn med gående. Detta är från Karlberg mot Rörstrandsgatan i Vasastan” (kommentar från cyklande).

Fyra meter säger Stockholms stads cykelplan

Hade det varit accepterat att en huvudled för motortrafik med fyra körfält skulle dela på ett gemensamt körfält? Och när det finns alternativa lösningar?

kartlänk

Flera alternativ finns

  • Det går att dra vatten under gångbron mot Karlbergs slott. Vattenpost finns på marinan.
  • Det går att hyra vattentankflera ställen, dock kräver vattenbilning flera tankbilar per dag.
  • Det går att fräsa ut ett spår i marken för vattenslangen, modifiera vattenposten med håltagning och vinkelkoppling samt värmeslinga. Och hänga trälådan på utsidan av staketet. Det ger en helt plan yta för cykeltrafik och gångtrafik. Vattenposthuvud kan beställas i princip vilket utförande som helst här

Vattenpost inne på marinan.

Efter fyra månader finns ännu inga åtgärder

Foto/observation Anders V

Ärendehantering

170130 Anmälan till trafikkontoret SY1701301711JRI
170203 Svar från TK konstbyggnadsteknik, renoveringsarbete
170209 Ny uppmaning till TK att använda vattentank SY1702090850PKU
170214 Trafikkontoret svarar ”fungerar utmärkt”
170217 Replik från Cyklandeombud
170322 Cyklandeombud frågar om tillstånd finns för markupplåtelse
170502 Cyklandeombud frågar om det finns TA-plan
170503 Trafikstyrningen: Det finns ingen TA-plan

Huvudstråk

Uppdateringar

170503 Trafikstyrningen på trafikkontoret svarar via telefon

Det finns ingen TA-plan. TA-plan behövs inte överallt. Anvisningar kan finnas i upplåtelsebeslutet. Det finns polistillstånd. Dipart ska flytta vattenuttaget inom kort. (inom några dagar) Det går att styra i upplåtelsen vilka skyltar som ska användas.

170502 Cyklandeombud frågar efter TA-plan på upplåtelseenheten, och via funktionen Taplaner.TK@stockholm.se

Hej!

Jag undrar om det finns någon TA-plan på cykelstråket på en hängbro mellan Rörstrandsgatan/Klarastrandsleden. 
Via länken finns exakt kartposition

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

bekräftelse från Taplaner.TK@stockholm.se

Cyklande krockar 

Tyvärr kolliderade jag med en annan cyklist där imorse och slog huvudet i järnstaketet (hjälm tack och lov men lite stel och öm i nacken!). Mailväxling med Dipart som med sin ”problemlösningsorienterade och mer mänskliga än man kan förvänta sig attityd” svarar:
”Hej, Cecilia!Tråkigt att höra om din olycka, hoppas du återhämtar dig snabbt.”Lådan” i fråga är ett skydd till en brandpost där vi hämtar vatten för att kunna utföra de arbeten som beställts från oss, av stockholm stad.Det finns ingen närmre brandpost och vi måste ha vårt staket och intäckning som skydd.Jag har lyft frågan med vår beställare varpå vi ombads att komplettera med fler skyltar som du nu märkt.Alternativet är att stänga cykelbanan helt men det tror jag ingen blir gladare av.Vi har även haft en dialog med Stockholms cykelbaneombudsman där vi diskuterade alternativen men kom fram till att detta är den mest pragmatiska lösningen.”

Kommentar från Cyklandeombud: Vi har inte kommit fram till att nuvarande lösning är pragmatisk. Den är farlig och följer inte stadens styrande dokument.

170322 Cyklandeombud frågar om tillstånd finns för markupplåtelse

Hej!

Jag undrar om det finns tillstånd för markupplåtelse på huvudstråket för cykeltrafik på denna plats
Det ska i så fall vara företaget Dipart som blockerar nästan hela huvudstråket för cykel och gångtrafik på platsen.
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

170219 Vattenpost finns inne på marinan. Kortare avstånd än till nuvarande vattenpost mitt i cykelstråket.

170217 Replik från Cyklandeombud

Hej Sxxx, tack för svar.

Vi tycker det är häpnadsväckande att trafikkontoret har uppfattnigen att det är en utmärkt lösning att högtrafikerat dubbelriktat huvudstråk för cykeltrafik samt gångtrafik ska samsas på drygt en meter, i kurva med skymd sikt. Det stämmer inte alls med stadens styrande dokument att cykeltrafik och gångtrafik ska prioriteras. Varken i framkomlighet eller i säkerhet. 
Det enda argumentet trafikkontoret för fram är att det är billigare för entreprenören. 
Det finns färdiga standardlösningar för att vatten inte ska frysa i vattentank. 
För dricksvatten är det en enkel lösning att köpa vatten på flaska. 
Att dra slangen under bron är inga konstigheter, det klarar entreprenörer med yrkeskunskap, det är en standardlösning.
Att fräsa spår i asfalten är genomförbart. Det kräver att vattenposten modifieras med håltagning, vinkelkoppling och värmeslinga, och det går. 
Överkörningsskydd ”kabelbrygga” är en säkerhetsrisk för cykeltrafik, det ska aldrig användas. Det är inte designat för cykeltrafik, det är bara designat att skydda slang från överkörning av tunga fordon. Det har inget med säker väg för cykel att göra. 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170214 Svar från trafikkontoret ”fungerar utmärkt”

Hej Jon,vi har fått återkoppling från entreprenör angående dina synpunkter.Förslaget med vattentank:Dels får vi problem med att det fryser och dels är det inte trevligt att dricka vatten som magasinerats i provisorisk vattentank.Dessutom skulle detta innebära 2-3 (kostsamma) påfyllningar varje dag då vi vattenbilar även om vi hade en 11 kubikstank vilket vi inte har plats för.Förslaget att ta vatten på andra sidan bron:Man väljer nästan alltid närmaste punkten. Längre avstånd blir kostsammare slangdragning och dra över bilväg som klarastrandsleden kräver mycket skyddsåtgärder och högre beredskap.Förslaget att fräsa spår:Det är inget alternativ. Brandposten är ju under lådan. Hade det bara varit vattenslang hade det ju kunna lösas med nån form av överkörningsskydd typ kabelbrygga.Sammanfattningsvis.Jag tycker dagens lösning är väl uppmärkt och så smal som vi kan utföra den. Om alla gång/cykel -trafikanter tar det lugnt och visar hänsyn till varann så fungerar den utmärkt.Med vänlig hälsningSxxxxHandläggare

170209 Ny uppmaning från Cyklandeombud, använd vattentank

Hej

Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm. 
Tack för svar om blockerade huvudstråket Pampaslänken. Det är dock inte el som ni svarade, utan det är vattenförsörjning.
En byggarbetsplats vattenförsörjning kan inte vara skäl att blockera ett huvudstråk för cykeltrafik. Särskilt inte när huvudstråket är kraftigt underdimensionerat, och dessutom i en kurva med skymd sikt. Detta måste göras om.
Läs ärendet och alla detaljer via länken
Det finns flera alternativa lösningar. 
  • Vattentank finns att hyra på många platser. 
  • Vatten finns på samma avstånd vid marina Karlbergskanalen, enkel slangdragning under bron.
  • Det går att fräsa ut ett spår för slangen i asfalten, och hänga lådan på utsidan av staketet.
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170203 Svar från trafikkontoret

Hej Trafikkontoret bedriver ett renoveringsprojekt på denna konstruktions översida.Avstängningen är ett skydd för att skydda såväl gång- och cykeltrafikanter från elförsörjningen för projektet som tas denna väg. Vi tackar för ert påpekande om bristen på reflexer och detta kommer att kompletteras omedelbart.
m v hTrafikkontoret Konstbyggnadsteknik

170130 Mail till trafikkontoret

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Fråga mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1701301711JRI. 
Din beskrivning: Hej!
Tack för allt ni gör för cykeltrafik i Stockholm.
Vi undrar varför det står ett staket som blockerar huvudstråket vid Pampaslänken mot Karlbergs Slott. Vilken är funktionen? Finns tillstånd?
Läs alla detaljer via länken.
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/01/reflex-saknas-pa-blockerade-staket.html
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534