Vid Slussen kan betongväggar stå en vecka mitt i Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Ingen tar ansvar, ingen agerar trots upprepade uppmaningar att säkra cykeltrafik vid slussplan. Varför agerar inte förvaltningschef Jonas Eliasson på detta upprepade och dokumenterade slarv?

[texten uppdateras]

Superlokala cyklandeombud i Stockholms län har uppmanat staden att säkra cykeltrafik vid slussenbygget i ett helt år. Staden har oftast svarat med att förneka brister istället för rätt åtgärder. Situationen med betongblock som står mitt i cykelbanan förblir olöst. Hade detta varit Stockholms mest trafikerade huvudled för motortrafik skulle det givetvis inte tillåtas. Trafikroteln har inte lämnat besked om konkreta åtgärder, trots upprepade mail i snart ett år. Trafikrotelns senaste svar är att en okänd faktor har tvingat entreprenörer att göra farliga lösningar för cykeltrafik. Det finns inga generella brister hos entreprenörerna svarar trafikroteln.

Läs mer: Staden förnekar brister i snart 100 dokumenterade ärenden vid slussenbygget.

Slussenprojektet lyckas aldrig lösa säkerheten för cykeltrafik på Stockholms mest trafikerade huvudled

Trots upprepade uppmaningar vill inte staden göra en säker lösning vid slussplan. Betongblocken har blockerat cykelstråket i princip dagligen periodvis, det är förare i motortrafiken som kör på dessa block så de blockerar cykeltrafik och även äventyrar gångtrafiken. Projektet börjar med att blockera cykelstråket med skyltar som är avsedda att hindra biltrafik. Trots tidigare uppmaningar att bilhinder inte får hindra cykeltrafik. Kompetensen om cykeltrafik är här på en mycket låg nivå, och ingen vilja finns att lära sig av tidigare misstag.

Slussenprojektet fortsätter blockera cykelstråk
med skyltar för biltrafik. Trots tidigare uppmaningar.

160905 Betongklumparna fungerar inte, de trycks in på cykelstråket
och blockerar cykelstråket.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén förstår inte att han måste styra trafikkontoret.

160928 Inte ens trafikborgarrådet Daniel Helldén lyckas
styra trafikkontoret att säkra cykeltrafiken.

I oktober ställer entreprenören ut betongblock, GP-link, på ett amatörmässigt och mycket farligt sätt. De är mycket lätta att välta och skulle kunna krossa en fot mycket enkelt. Att risken är stor att de välts är väl känd av Stockholms stad, ändå struntar staden i riskerna och låter en entreprenör utan yrkeskunskap arbeta med betongblocken. Trafikkontoret har som vanligt ännu inte förklarat hur det kunde bli så här.

Snöröjning har misslyckats på Stockholms mest trafikerade cykelstråk vid slussplan

Vid varje snöfall är slussplan blockerat för cykeltrafik, i flera dagar efter snöfall. De cyklande får skotta själva om de ska komma fram här. En fullständigt absurd situation. Trafikkontoret har ännu inte löst situationen, och fortsätter förneka brister istället för åtgärd. Ingen vill ta ansvar, ingen vill åtgärda.

161113 Cyklande får skotta själva, på Stockholms mest trafikerade
huvudled för cykeltrafik.
161114 slussplan spårviddshindret

170108 Slussplan spårviddshindret

Ärendehantering

170129 Anmälan till trafikkontoret SY1701290740SQA
170130 Mail till Daniel Helldén och Jonas Eliasson

Konkreta förslag på åtgärder

  • Trafikborgarråd Daniel Helldén måste ge uppdrag till trafikkontoret att starta grundläggande utbildning om cykeltrafik, och i specifikt om omledning vid vägarbete.
  • Tekniska handboken behöver uppdateras för cykeltrafik. Idag finns nästan inget för omledning av cykeltrafik.
  • Utbildning behöver tas fram för entreprenörer för omledning av cykeltrafik.
  • Trafikkontoret måste börja kräva vite av entreprenörer som gör farliga omledningar av cykeltrafik.

Uppdateringar

170130 mail till trafikborgarrådet Daniel Helldén och förvaltningschef Jonas Eliasson

Hej

Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm.

Jonas
du måste leda arbetet så att Stockholms största cykelstråk förbi Slussplan får en säker och framkomlig lösning. De tjänstepersoner som ansvarar för detta lokalt har misslyckats och saknar vilja och förmåga att åstadkomma detta. Att felanmäla, förklara och föreslå konkreta lösningar hjälper som vanligt inte, eftersom kompetens och vilja saknas. Istället förnekas brister.
Daniel
du måste styra trafikkontoret så att Stockholms största cykelstråk förbi Slussplan får en säker och framkomlig lösning. De tjänstepersoner som ansvarar för detta lokalt har misslyckats och saknar vilja och förmåga att åstadkomma detta. Att felanmäla, förklara och föreslå konkreta lösningar hjälper som vanligt inte, eftersom kompetens och vilja saknas. Istället förnekas brister. Du måste beställa ett utbildningspaket för cykelkompetens, eftersom bristerna är systematiska. Trafikroteln måste sluta förneka de brister som finns. 
Läs om systematiska brister i säkerhet och framkomlighet vid Stockholms mest trafikerade cykelstråk vid slussplan.
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170129 Anmälan till trafikkontoret SY1701290740SQA

161025 Uppmaning att använda blixtljus och LED-skyltar för att minska farlig och olaglig motortrafik vid slussplan.

161011 Cykelstråket fortfarande blockerat av betongblock

161010 Uppmaning att montera pollare som skydd för cykeltrafikanter

161008 Uppmaning att åtgärda farliga felmonterade GP-link, som riskerar att välta över cyklande trafikanter.

161005 Fortfarande står de farliga betongblocken blockerande på cykelstråket.

160922 Förslag att montera grunda stift under betongblocken för att de inte ska flytta sig när de blir påbackade av motorfordon.

twitter

160915 Uppmaning till slussenprojektet, blockerande betongblockfortfarande kvar

twitter

160913 Uppmaning till slussenprojektet att åtgärda blockerande betongblock i cykelstråket

twitter

160912 Förslag till slussenprojektet att använda blixtljus och LED-tavlor för att minska förbjuden motortrafik vid slussplan. Slussenprojektet svarar inte.

twitter

160907 Uppmaning till slussenprojektet om blockerande betongblock

160906 Förslag till slussenprojektet att kameraövervaka regelefterlevnad vid slussplan.

Förslag på lösning av blockerande betongblocken

Uppmaning att använda pollare istället för blockerande skyltar.

Uppmaning att låta entreprenör ta del av faktasamling om bilhinder på cykelbanor.

160905 Uppmaning till slussenprojektet att åtgärda blockerande betongblock i cykelstråket

160831 Samma felgjorda blockerande bilhinder påtalades för ett halvår sedan. Slussenprojektet och entreprenörerna är inte lärande organisationer. Eller så är de inte intresserade av cykeltrafik.

Uppmaning att anställa cykelkompetens, så blir det rätt från början.

Uppmaning att läsa fakta om hur biltrafik kan stoppas utan att blockera huvudled för cykeltrafik

160830 Cykeltrafik blockeras vid slussplan av skyltar som ska hindra obehörig biltrafik. Anmälan till Slussenprojektet. Det åtgärdas aldrig. Istället är det medborgarna som flyttar undan den blockerande skylten.