Varje dag står det lastbilar, bussar och personbilar i cykelfälten i Stockholm. Det skapar farliga situationer och är avskräckande för cykling. Nu måste Stockholms stad styra bevakningsföretagen att fullgöra sitt uppdrag enligt avtal, och bötfälla istället för att prata. Trafikkontoret kände till bristerna redan 2003, för tretton år sedan.

Hammarby Sjöstad

I facebookgruppen Cykla i Stockholms län lämnas dagligen observationer om motorfordon som blockerar de underdimensionerade cykelfälten i Stockholm. Vissa stadsdelar har särskilt stora problem, som tex Hammarby Sjöstad, där cykelfälten har en mycket olycklig utformning. Bevakningsföretagen som ska bötfälla felparkerarna följer inte stadens avtal, när de försöker prata förarna tillrätta, istället för att bötfälla direkt.

Vasagatan, cykelfälten blockeras regelmässigt.

Det är väl bara att svänga förbi bilarna som parkerat i cykelfälten, de står bara där en kort stund?

Att tvingas ut bland motortrafiken ökar riskerna för personskador i trafiken. Det gör det också mer avskräckande att cykla, när cykelfälten är blockerade gång på gång. Att cykla med barn på detta sätt och tvingas ut i tung motortrafik är långt ifrån en trygg och säker trafikmiljö.

Att rödmåla cykelfält kostar pengar utan att göra cyklingen säker.

Men var ska vi lasta varor? Vi måste ju stå någonstans.

 • Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att förarna kan följa trafikförordningen och har tillräcklig tid schemalagd. 
 • Visst brister det ofta i utformning för leveranstrafik, det är ett gemensamt ansvar för staden och leveranstrafikens branschorganisation att lösa. Det ansvaret kan inte skjutas över på cykeltrafikanter, som är ett trafikslag som ökar framkomligheten för leveranstrafiken.
 • Det är arbetsgivarens ansvar att utrusta förarna med rätt tekniska hjälpmedel, tex eldrivna truckar som möjliggör varutransport mellan lastplats och mottagare.
 • Arbetsgivaren ansvarar för att organisera egenkontroll av förarna samt internutbildning om trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter. Och att skapa bra attityder till medtrafikanter i andra trafikslag.

Vad säger trafikreglerna?

I cykelfält är det stoppförbud och parkeringsförbud. I Stockholm ges inga tillstånd. Undantaget är fordon för service, vägarbete, bärgning, räddningstjänst.

Om fordon hindrar trafik eller orsakar fara kan fordonet flyttas. 

läs här
I verkligheten används detta i princip aldrig när det gäller cykeltrafik.

Vad gör trafikkontoret åt problemet?

Redan 2003, för tretton år sedan fick trafikkontoret klara besked om bristerna med cykelfält. Ändå har  inget åtgärdats. Läs här i Cyklistbloggen.

Cyklandeombud har drivit frågan en tid och har varit i upprepad kontakt med trafikkontoret i Stockholms stad. Trafikkontoret såg i vintras till att parkeringsövervakningen av Hammarby Sjöstads cykelfält ökades efter många klagomål. Dagtid har det därefter blivit något bättre, men eftermiddag och kväll när parkeringsvakterna gått hem för dagen och det är omöjligt att anmäla, är det fortfarande fullt av parkerade bilar. Många förare väljer cykelfälten som parkeringsplats trots att det finns tomma platser i närheten. Några förare går i taket när de påminns om stoppförbudet som råder, andra vägrar flytta sig, ett fåtal åker iväg. Konflikter,
sämre framkomlighet och säkerhet, lämnas därmed över till enskilda cyklisterna att
hantera. Det är inte okej, och det rimmar illa med stadens kampanj ”nu blir det ännu enklare och säkrare att cykla.

Cyklande med lastcykel, standardcykel, armcykel och föräldrar som skjutsar barn bakom sig och med matkassar på styret, de försöker alla få livspusslet att gå ihop. De cyklar där de ska och vill inte tvingas till konflikter. Det är de som Stockholms stad och Avarn sviker varje dag. Det är inte acceptabelt. Inte heller media verkar förstå problemet.
Trafikkontorets nya trafikdirektör, Jonas Eliasson, har ännu inte tagit företaget Avarn Security i örat och krävt att de följer avtalet, men det kanske
sker nu när han varit igång ett tag på nya arbetet.
Jonas Eliasson förklarar mycket vänligt, men lite uppgivet, i sitt mail till mig:

Det är inte så lätt, säger juristerna, att lappa bilar som står fel när någon sitter kvar i bilen. Man får ju stanna i trafiken, liksom. Frågan är bara hur man gör för att komma åt det. Vi jobbar på det, och jag har precis ställt frågan till p-avdelningen exakt vilka instruktioner p-vakterna har i sådana här lägen, för att se om de kan justeras på något sätt för att komma åt blockerade cykelbanor (liksom blockerade lastplatser osv).

Eliassons svar stämmer inte riktigt, man får aldrig oavsett anledning vare sig stanna eller parkera bilen i cykelfält. Där är stoppförbud. Undantagna är endast de som ska in till p-rutan och utryckningsfordon. Alla övriga fordon ska lappas utan övervakningstid, enligt avtalet.

Bring i Hammarby Sjöstad
Trafikkontorets avtal verkar vara delvis oklart eftersom både trafikkontorets jurist och trafikdirektören svarar som de gör i mail. De verkar blanda ihop cykelbanor och cykelfält titt som tätt. Trafikkontorets mail:
– Även om cykelbanor står högt upp på p-övervakningens prioriteringslista är det fortfarande svårt att komma åt felparkerade fordon. Det största problemet är att förare oftast stannar/parkerar under en kortare stund för att göra ett snabbt ärende, lasta/lossa varor m.m.
– Fordon som står uppställda under längre tid riskerar alltid att flyttas från cykelbanor/fält, föregående år flyttades närmare hundra fordon som hindrade p.g.a. att de parkerat i cykelbana/cykelfält.

Taxi Stockholm Lindhagensplan

Vad görs politiskt från trafikroteln?

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) är medveten om problemet, men det verkar gå trögt att lösa problemet och styra trafikkontoret. En tydlig styrning av trafikkontoret hade öppnat upp de underdimensionerade och viktiga cykelfälten omedelbart. Det skulle få fler att börja cykla i Stockholms stad och fortsätta cykla utan att bli avskräckta. Trafikborgarrådet svarar i mail:

”Vi jobbar på det. Bland annat genom parkeringsplanen men ska även ta en dialog om hur övervakningen sker.”

Postnord Hammarby Sjöstad

Ärendehantering

Ärendenummer KC-1841007
151223 Mail till trafikkontoret
160103 Svar från tillståndsavdelningen på trafikkontoret
160427 Mail till trafikborgarrådet Daniel Helldén. Svar samma dag.
160530 Mail till trafikdirektör på trafikkontoret
160602 Svar från cyklande polisen
160602 Svar från trafikdirektör Jonas Eliasson
160603 Svar från Tk-jurist på trafikkontoret
160629 Mail till Tk-jurist, ber om förtydligande av avtalet, kopia Helldén + Eliasson

Hur ser avtalet ut, ska det bötfällas direkt eller ska parkeringsvakten bara förklara det olämpliga i att parkera i cykelfält?

Scenario 1 – bilisten har lämnat bilen i cykelfält:

”Om någon parkerar/stannar i cykelfält gäller ingen övervakningstid. (Det betyder att böter ska skrivas ut direkt.) Övervakningen begränsas till den tid det tar att skriva boten på 1000 kr” skriver trafikkontorets jurist i mailsvar. Samma besked gav en tjänsteperson på trafikkontorets tillståndsavdelning i januari 2016.

Scenario 2 – bilisten är kvar i, eller vid, fordonet:

”Om någon
parkerar/stannar på cykelbana /i cykelfält och föraren är i bilen, upplyser
p-vakterna om vad som gäller, om bilisten vägrar lämna platsen utfärdas en parkeringsanmärkning.
Syftet är att bilen ska flyttas på egen hand. Om bilisten får en parkeringsanmärkning
finns det inget incitament att flytta bilen på egen hand då endast en
parkeringsanmärkning per påbörjar dygn kan utfärdas för samma överträdelse. Det
finns risk att bilen bärgas men processen tar lite tid.”


Vad gör övervakningsföretaget Avarn security?

”Vi har inte fått några nya skriftliga direktiv”, svarar gruppledare på företaget Avarn (tidigare G4S) som bara fortsätter prata bilisterna tillrätta.
Avarn security är naturligtvis medvetet om trafikkontorets avtal. Men trots massiv kritik från Cyklandeombud, ett antal artiklar i media, och beordrad ökad övervakning från trafikkontoret, så fortsätter Avarn sitt icke fungerande arbetssätt att försöka prata förarna tillrätta.

På följande sätt brukar Avarn förklara sitt sätt att arbeta:
– Ventilernas läge måste ritas in och skyltning kontrolleras, tar 4-5 minuter.
– Sedan 4-5 minuters väntetid. Bilisten får en tillsägning, men slipper parkeringsbot.
– Om föraren inte dyker upp inom totalt 8-10 minuter – då sätts boten på rutan.
– Om hen dyker upp en sekund före boten sätts på framrutan – då slipper bilisten boten.
– Ingen kan tvinga p-vakterna att lappa bilar.
– Det är ett långsiktigt arbete att få bilisterna att förstå. En bot i alla lägen är därför kontraproduktiv eftersom bilen fortfarande står kvar och de får bara sätta en bot per dygn.

Avarns arbetssätt lär felparkerarna att obekymrat fortsätta parkera i cykelfälten.
Förarna är väl medvetna om att p-vakterna alltid väntar 8-10 minuter innan lappen sitter på rutan. Vid behov kör de felparkerande förarna iväg men återkommer strax.
”Nej så ska inte vårt arbetssätt tolkas” protesterar godtrogna arbetsledare och p-vakter utan att förstå att de i praktiken sätter bilförarens lathet före cyklisters säkerhet och framkomlighet.
När jag påtalar att de visst kan skriva böteslappar enligt avtal, utan att vänta en enda sekund, svarar de: ”Vi måste få nya skriftliga direktiv innan vi kan göra några förändringar”

Lite statistik från trafikkontorets mc-övervakning i cykelfält längs bussarnas stomnät, maj 2016, 07:30 – 17:30. Av totalt 113 bilister fick 100 enbart tillsägelse och futtiga 13 bilister bötfälldes. Det borde ha varit tvärt om. Inte konstigt att bilisterna parkerar i cykelfälten.

13 förare bötfälldes! Samma antal felparkerare har jag tvingats runda i Sjöstadens Alléer under en och samma cykeltur, tur och retur till matbutiken, under lågtrafik! I högtrafik kan det stå ett 10-tal bilar enbart vid Systembolaget. Avarn tar betalt för något de medvetet inte utför enligt avtal!


Föraren på bilden slapp naturligtvis undan – trots att p-vakten skrev och pratade med mig i 10 minuter!

Vad gör polisen?

Föraren hotade med stryk – klarade sig trots att polisen kom!

Cykelpolisen Fredrik Hellgren, är inne på samma linje som Cyklandeombud: Sluta prata med förarna som felparkerar!
– Jag håller fullständigt med dig i frågan att det enda sättet är att rapportera precis som det är, enda sättet att få trafikanter att inte begå trafikbrott säger Fredrik. Men detta drunknar i allt annat vi ska göra med alldeles för liten resurs. Vi vill gärna se fler cykelpoliser, men radiobilar och evenemang mm går före.
– En bot hade verkligen varit på plats i ditt exempel, säger Fredrik, apropå föraren som hotade med stryk för att jag sade att det är stoppförbud i cykelfält. men som slapp få en bot av de tillkallade radiopoliserna.

Polisvolontärer rycker på axlarna vid cykelstråket Götgatan

Foto/observation Olof M

Olof Montin31 minStadsbudsservice AB, 12:22 götgatan. ”Polisvolontärer” på plats som ryckte på axlarna och tyckte jag var konstig som påpekade problemet.

Läs mer om felparkering i cykelfält

DHL Hammarby Sjöstad

Hur kan blockerade cykelfält åtgärdas på kort sikt?

 • Meddela bevakningsföretagen idag att samtliga förare i cykelfält ska lappas omedelbart, enligt gällande avtal.
 • Fler parkeringsvakter behövs, cyklande parkeringsvakter skulle öka framkomligheten och få ner kostnader för parkeringsövervakning. 
 • En app som gör det enklare för cyklande att rapportera in felparkeringar i cykelfält skulle underlätta. Det ska räcka med ett tryck, en bild bara. Då skickas både bild och position. Idag tar det för lång tid att ringa in och börja beskriva plats, bil, leta rätt på adress i närheten osv. 
 • Det måste gå att felanmäla/skicka parkeringsvakt även kvällar. Det fungerar inte idag. Parkeringsvakter behöver schemalägga även kvällstid, det är ofta då de cyklande behöver cykelfälten mest.
 • Klampning, låsning med ”hjulboja”, med bortforsling kan börja användas. Föraren får sedan hämta ut fordonet mot avgift på annan plats.
Vasagatan, foto UH
Hamburg: Bortforsling med bärgare av blockerande fordon

Är cykelfält alls en bra lösning för cykeltrafik?

De cykelfält som finns idag i Stockholm är ofta farliga och avskräckande för cykeltrafik. De är för smala, och omgivande motortrafik har för hög hastighet. Grundproblemet är således att cykelfälten behöver bli bredare och hastigheten sänkas för motortrafik. Och i många fall ersättas av cykelbanor, med kantsten och buffertzon mot motortrafik. Med kantstenen blir det tydligare att parkering av motorfordon inte är tillåten. Det kommer aldrig att kännas säkert att cykla när en buss eller lastbil passerar 10 centimeter från den cyklande.

Läs mer om vad trafikkontorets jurist svarar om felparkering i cykelfält

160603

Om någon parkerar/stannar på cykelbana/i cykelfält gäller ingen övervakningstid. En parkeringsanmärkning på 1000 kr utfärdas. Övervakningen begränsas till den tid det tar att skriva en lapp.
Om någon parkerar/stannar på cykelbana /i cykelfält och föraren är i bilen, upplyser p-vakterna om vad som gäller, om bilisten vägrar lämna platsen utfärdas en parkeringsanmärkning. Syftet är att bilen ska flyttas på egen hand. Om bilisten får en parkeringsanmärkning finns det inget incitament att flytta bilen på egen hand då endast en parkeringsanmärkning per påbörjar dygn kan utfärdas för samma överträdelse. Det finns risk att bilen bärgas men processen tar lite tid. Det finns ett lagligt krav att en parkeringsanmärkning ska överlämnas till föraren eller fästas på bilen. Det innebär att det inte går skicka den per post. Därför är det svårt att utfärda parkeringsanmärkningar i smyg.

Om någon ”dubbelparkerar”, alltså på högra sidan av bilen är parkering tillåten gäller en övervakningstid på minst 6 minuter. Man har rätt att lasta/lossa därför krävs en övervakningstid. Det är svårt att komma åt dessa felparkerade fordon som stör cyklister. Det största problemet är att förare oftast stannar/parkerar under en kortare stund för att göra ett snabbt ärende, lasta/lossa varor m.m.

Trafikkontoret har även föreslagit lagändringar som möjliggör övervakning från kameror monterade i stomlinjebussarna samt fasta kameror på platser med mycket felparkering. En framställan har skickats till Näringsdepartamentet. Om förslaget skulle förverkligas skulle vi även få bättre rättsliga förutsättningar att komma åt felparkerade bilar på cykelbanor.

151223 Klagomål om de systematiska bristerna med cykelfält.

Hej,
Sjöstaden har ett evigt kivande om cykelfälten – som bilar alltför ofta parkerar i!
Posten, Loomis (idag), Transportbilar, Taxi och privatbilister – alla påstår felaktigt att de har rätt att stå i cykelfälten!
Jag pratade därför med G4S idag och de säger sig ha pratat med de stora bolagen här ovan. De verkar inte ha lyssnat eller förstått…
”Rent tekniskt har ingen rätt att stanna/parkera i cykelfält! Men i praktiken tillåts utryckningsfordon och G4S – om vi är på tjänsteutövning.Inga andra!” Så säger G4S.

Vid varje cykeltur/ICA-inköp (jag bor i Henriksdalshamnen) tvingas jag vika ut i körfältet minst 8-10 gånger pga felparkerare. Hårdpumpade däck skakar sönder ägg, frukt och grönt som ibland helt förstörs eftersom linjerna är väldigt höga för cykeldäck.
Har man otur fastnar man bakom felparkeraren eftersom det kommer 10-20 bilar i en lång rad vid högtrafik.
Som vuxen kan jag, hyfsat, värdera min fart och väga riskerna för att gå ut i körfältet – det kan inte barn göra!!!

TK (non nnn) hade ett höstmöte om detta (ihop med Superlokala Cyklandeombud + Naturskyddsföreningens cykelgrupp. Ingen förbättring verkar ha skett. Senast idag ljög (?) en Loomisförare om sin rätt att ”stå där han ville p.g.a. pengahantering”, vilket naturligtvis inte är sant.

Det är dags för en rejäl uppryckning av parkeringskontrollen i hela Sjöstadens båda alleér.
Har Stockholms Stads politiker bestämt att det ska se ut som det gör i Sjöstaden bör de också ta ansvaret för att allt fungerar.
Bilisternas parkeringsproblem ska inte exporteras till cykelfälten där helt oskyldiga cyklister, gammal som ung, ska påtvingas klart försämrad säkerhet eftersom man inte vet i förväg om en bil tänker släppa ut cyklisten eller inte.

Finns tyvärr bilister som struntar blankt i cyklister. Säger man till vänligt, upplysningsvis, att de inte får stå/parkera i cykelfält vägrar en del bilister att ens titta på en; en del viftar irriterat bort en med en handvinkning; en del skäller ut en och ber en att sköta sitt; vanligaste ursäkt är ”Ska bara…” osv.

Det är enligt lag förbjudet att vare sig stanna eller parkera i cykelfälten, det vet de flesta.
Bilisterna gör det för att de kommer undan med ofoget – det är dags att göra något åt saken från stadens sida.
Bilisternas 0-vision måste börja gälla även oskyddade cyklisterna! Inte konstigt att en del, felaktigt, väljer den säkrare trottoaren.
Förslagsvis kunde P-vakterna förses med cyklar – då blir de väsentligt effektivare utmed alléerna i Sjöstan.

Andra förslag:

 • Omedelbar bortforsling av dubbelparkerad bil
 • Omedelbar P-bot om bilen stannas i cykelfält – självklart ska de få ta sig in till en p-ficka 
 • Informera butikerna i Sjöstan att deras leverantörer inte får ställa sig i cykelfälten
 • Informera leverantörerna att det absolut inte får stå i cykelfälten
 • Informera media att cykelfält är jämbördiga med körfält (där parkerar bilisterna aldrig!) 
 • Anordna fler lastningszoner 

151229 Svar från G4S gruppledare 

Date: Tue, 29 Dec 2015 20:53:16 +0000
Hej Björn,
jag har både läst och tagit del av dina skrivelser och bilder angående cykelfälten och felparkerare i cykelfältena.
Du nämner i skrivelsen som inkom 2015-12-22 20:56, se bifogad PDF-fil, att någon eller några från våra parkeringsvakter skall ha sagt ”Rent tekniskt har ingen rätt att stanna/parkera i cykelfält! Men i praktiken tillåts utryckningsfordon och G4S – om vi är på tjänsteutövning.Inga andra!”

Att parkeringsvakterna skall ha sagt detta är något som gör mig djupt ledsen. Vi har lagstöd, genom Trafikförordningens 11 kapitel, att bryta mot regler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter, inga generella, även om jag trots detta, av praktiska skäl, kan ha viss förståelse för att parkeringsvakterna under särskilda omständigheter kan tvingas bryta mot de generella reglerna vad gäller stannande och parkering i samband med rapportering.

Felparkering i Hammarby Sjöstad är ett problem, vilket vi tar allvarligt på. Dock ska man ha i åtanken att det är ingen som kan tvinga den enskilde vakten att rapportera en bil, men de bör stanna och få bort bilen som en första insats, lyckas man inte med det så bör det utfärdas en parkeringsanmärkning. Här vill jag återkoppla till stycket ovanför, där jag kan ha viss förståelse för att parkeringsvakterna under särskilda omständigheter även måste bryta mot de generella reglerna vad gäller stannande och parkering i samband med rapportering. Ett sådant exempel kan vara i ett cykelfält, även om vi inte får, så bör de ställa sig bakom (eller framför) den som orsakat deras stannande i cykelfältet. Nu när de bara åkte vidare är detta bara att beklaga från min sida.

Jag var själv ute i Hammarby Sjöstad idag och fotpatrullerade och noterade flera felparkerade fordon i cykelfälten precis som du skriver. Enda kruxet var att i alla fallen utom ett så hann förarna komma innan, eller kommit samtidigt som jag hunnit komma fram. Jag är välmedveten om att ett rapporterat fordon i dessa sammanhang är som en ”fis i universum” då det dagligen ställer sig, precis som du skriver, massor av felparkerade fordon i cykelfälten längs med Hammarby och Lugnets Allé.

Jag har tittat lite i datorn nu under kvällen på just överträdelsepunkten ”Cykelfält” på Hammarby och Lugnets Allé och glädjande nog i detta sammanhang så rapporteras det fordon i cykelfälten lite pö om pö, dock inte varje dag. Så helt bortglömda är dem inte, även om jag är helt övertygad om att det kan rapporteras ännu mer på den överträdelsepunkten ”Cykelfält”.

Enda trista beträffande cykelfälten, som till viss del försvårar övervakningen av dessa sträckor i skrivande stund är att snön nu har fallit ned och även i många fall gjort vägmarkeringen inte lika fullt synlig som för några dagar sedan.

Med vänliga hälsningar
Gruppledare Parkering
G4S Sverige

151230 replik från Cyklandeombud till G4S

Hej nnnn (gruppledare G4S)

Roligt att du svarade snabbt och utförligt angående farliga bilparkeringar i Sjöstadens cykelfält!
Jag vill understryka att jag inte ifrågasätter G4S rätt att stå där ni behöver för att sköta ert jobb. Tvärtom.
Har dock några saker jag fortfarande undrar över.
När du säger att ni ”bör” stanna och ”bör” lappa felparkerade bilar i cykelfält blir jag fundersam. Dessa 10-15-tal ständigt felparkerade bilar står fel (även på eller för nära övergångsställen) olika lång tid, från några minuter och upp till 30-40. I högtrafikens bilköer är det mycket äventyrligt att ”tvinga” sig ut gång på gång i körfältet – man vet aldrig om man blir utsläppt eller tvingas tvärnita bakom en felparkerad bil i cykelfältet! Och barncyklister kan definitivt inte hävda sig i trafiken och cykla säkert! Sveriges Noll-vision vad gäller trafikolyckor ska självklart även innefatta cyklister – inte minst när de har ett eget cykelfält.
Hur länge måste ni vänta innan ni får lappa en felparkerare som äventyrar cyklisters säkerhet? Bilar ni sett på avstånd borde kunna få boten direkt ni kommer fram. I annat fall räknar bilisterna kallt med att de kan stå upp till 10 minuter utan bot, eller så räknar de med att det räcker med att springa ut från butiken när ni kommer: ”Jag-skulle-bara-…”!”Ögonblicklig bot” längs cykelfält skulle snabbt ändra inställningen till cykelfälten – motsvarar bilarnas körfält – och öka säkerheten för barn och vuxna.
Att se till att ovanstående fungerar utgår jag ifrån vara Stadens uppdrag till G4S!?

160103 replik från G4S till Cyklandeombud

Hej igen Björn,
När ett fordon stannar eller parkerar behövs ingen ”väntetid” utan en parkeringsanmärkning kan utfärdas omgående då det är ett generellt stoppförbud i ett cykelfält. En ”ögonblicklig bot” skulle råda bot på parkeringsproblemen, inte bara i Hammarby Sjöstad utan över lag över hela staden, troligtvis även hela landet. Tyvärr finns det lagstöd och även domslut som motarbetar den ”ögonblickliga boten” som säger att parkeringsanmärkningen skall fästas på fordonet eller överlämnas till föraren. De gånger parkeringsvakten inte hinner fram till fordonet blir detta svårt. Att utfärda en anmärkning och sedan kasta anmärkningen för att föraren ska få hem en påminnelse av Transportstyrelsen är långt ifrån det sätt som vi jobbar på.

Om vi nu återkopplar och väver ihop mitt ”bör” med att föraren kommer innan en parkeringsanmärkning har utfärdats, så har ju parkeringsvakten befogenhet att utfärda en parkeringsanmärkning – parkeringsvakten bör utfärda en anmärkning, eftersom fordonet står fel. Men det är ingen som kan tvinga den enskilde vakten att skriva fordonet då vakten ska kunna stå i en eventuell rättegång och stå för sin utfärdade parkeringsanmärkning.

I skrivande stund kan jag bara tala för mig själv när jag själv var ute 100% på fältet, men även de gånger jag kommer ut nu för tiden; kommer parkören innan jag valt att skriva ut anmärkningen ser jag ingen anledning att skriva ut den. Har parkören hunnit komma efter att jag har utfärdat anmärkningen gör en bedömning från fall till fall huruvida jag vill ta tillbaka anmärkningen eller inte. På samma sätt som att det inte är någon som kan tvinga den enskilde vakten att rapportera ett fordon, är det heller ingen som kan tvinga den enskilde vakten att ta tillbaka en anmärkning. Däremot kan man ifrågasätta, men det är ett helt annat forum.

En annan ”bör”-aspekt är om jag själv kör ett av tjänstefordonen; där jag ser ett fordon som står dåligt till, hur och vart kan jag själv stanna för att inte själv stå helt ”åt-helvete”? Jag bör ju, kanske tom. skall ju föregå med ett gott exempel själv, och ännu mindre själv bryta mot de generella reglerna, även om jag, som jag skrev om i mitt svar 2015-12-29 så kan jag ha visst överseende med att vakterna i särskilda undantag bryter mot de generella parkeringsreglerna för att utfärda en anmärkning. På samma sätt som vi inte kan tvinga den enskilde vakten att skriva ett fordon, så kan vi heller inte tvinga den enskilde vakten att stanna i exempelvis ett cykelfält, i en vägkorsning, på en gångbana för att rapportera ett fordon som står på denna plats.

Sådana situationer kan göra att man själv väljer att ”blunda” för något som inte alls ser bra ut i allmänhetens ögon. Jag hoppas att parkeringsvakten som körde FWO873 den 27 december vid lunchtid resonerade som jag gjorde i föregående stycke, att man valt att ”blunda och köra vidare” för att man inte kunnat stanna själv på ett snyggt sätt. Är det så däremot att föraren bara valt att köra vidare för att man inte har ”orkat” kliva ur bilen är det djupt beklagligt och ingenting som vi i arbetsledningen för parkeringen stödjer på något vis. Dock kommer vi troligtvis aldrig få svar på den frågan om varför FWO873 inte stannade och rapporterade fordon i cykelfält den 27 december.

Och visst är det som du säger, staden har överlåtit att andelen felparkeringar ska minska på Södermalm och i söderort på G4S som vann uppdraget som startade november 2013 där bl.a. trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten skall ökas.

Med vänliga hälsningar
nnnn
Gruppledare Parkering
G4S Sverige

160107 Cyklandeombud kontaktar tillståndsavdelning på trafikkontoret

Hej nnnnn (Trafikkontoret i Stockholm),
Tack för ett upplysande samtal idag – skrev ned några av dina viktigaste synpunkter här nedan.
Skickar dig utlovade mailtrafiken mellan mig och G4S angående bilparkeringar i Sjöstadens cykelfält.

Bra att du (Arbetsinstruktionen till G4S) tydligt och klart slår fast:
”Bil i cykelfält ska lappas eller bärgas bort direkt!”
Du tyckte att det var en klar olycksrisk att runda en bil som parkerat i cykelfält – ”eftersom bildörren plötsligt kan öppnas framför cyklisterna.” Jag kan bara instämma i det.
Nästa vecka skulle du ta upp problemet med G4S Distriktschef.
Du sade även att Trafikkontoret hade fått många klagomål vad gäller parkerade bilar i Hammarby Sjöstads cykelfält.

Vänligen
Björn Billung Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

160108 Replik från Cyklandeombud till trafikkontorets tillståndsavdelning 

Hej,
Tack för din snabba hantering!
Såg att du uppmärksammat att taxibilar ställer sig i cykelfälten och att det ska bli punktbevakning vid Systemet…
Jag vill poängtera att bilar står längs cykelfälten i hela Sjöstaden! Utmed Hammarby som Sickla Alle´.
Ica; spridda skurar fram mot Lumatorget; ofta och många vid Lumatorgets matställen; spridda skurar fram mot Cooprondellen; ofta och många runt om Cooprondellen ex. Systemet, Coop, Videobutiken; sedan spridda skurar fram till skolan i slutet av Sickla Alle´ – där, i backen ned, står bilarna åter ofta och många ända ned till tvärbanans ändstation.
Ett förslag:
Om p-vakterna använder cyklar kan de kontinuerligt och enkelt bevaka båda alléerna, från ände till ände en hel vecka – istället för att punktmarkera Systembolaget en vecka. Då ökar nog även P-vakternas förståelse för vikten av ”bilfria” cykelfält.
Bilisterna måste lära sig att Sjöstadens trafikpulsåder – dvs Alleérnas kör- och cykelfält – hårdbevakas, att det därför är smartare att ställa sig någon annan stans istället.
Leveransbilar, Taxi, Posten, Värdetransporter osv måste nog meddelas direkt att de INTE får stå i cykelfält, oavsett orsak.
Idag, vid 15-tiden, cyklade jag fram och tillbaka till Ica – fick runda 7-8 bilar totalt. Och då är många bilister fortfarande bortresta.
Nästa vecka är jag rädd för att det kontinuerligt åter alltid står 10 bilar vid lågtrafik 20 i högtrafik, i cykelfälten.
Vänligen
Björn Billung, Superlokala Cyklandeombud i Stockholms Län

160602 Svar från cykelpolisen till Cyklandeombud

Hej!
Jag är en av de cyklande poliserna i City och även de som utbildar cykelpoliserna.
Jag kan börja med att säga att jag fullständigt håller med dig i frågan och det enda sättet är att rapportera precis som det är enda sättet att få trafikanter att inte begå trafikbrott. Tillsammans med Krister, som är den andre instruktören, predikar vi till cykelpoliserna vikten av att skriva på bilister i cykelfälten likväl som att rapportera cyklister som gör fel, vilket också är otroligt vanligt.
Problemen är flera. Ett bottnar i okunskap från vissa kollegor, en bot hade verkligen varit på plats i ditt exempel. Ett annat är att detta drunknar i allt annat vi ska göra med en alldeles för liten resurs. Vi skulle gärna se att fler poliser cyklar, men radiobilar och evenemang mm mm går före.
Men.. jag och nnnn ska ta en dag i närtid och tillbringa den i Sjöstan från cykelsadeln, det kan vi lova om ingen katastrof inträffar, mer än så lovar vi inte. Förhoppningsvis kanske det ger lite eko på sociala medier och annat. Jag återkopplar till dig vad resultaten blev.
MvH
nnnnnn
Lokalpolisområde Södermalm

Bloggpost av
Björn Billung

2016-06-29 SV: Tk:s bevakningsavtal

Mail till Tk:s
jurist (kopia till Jonas Eliasson och Daniel Helldén).

Hej xxx, 

Kan du hjälpa mig med ett förtydligande av mailet du skickade mig 3 juni
2016.

Å ena sidan skriver du föredömligt, kort och koncist, om proceduren att
bötfälla bilister i cykelfält/banor:          
 ”Om någon parkerar/stannar på cykelbana/i cykelfält gäller ingen
övervakningstid. En parkeringsanmärkning på 1000 kr utfärdas. Övervakningen
begränsas till den tid det tar att skriva en lapp
.”

Å andra sidan öppnar din text faktiskt
möjligheten att parkera i cykelfält/banor när föraren är vid bilen (vilket bl.a.
AVARN arbetar efter) – trots att stoppförbud råder

”Om någon parkerar/stannar på
cykelbana /i cykelfält och föraren är i bilen, upplyser p-vakterna om
vad som gäller, om bilisten vägrar lämna platsen utfärdas en parkeringsanmärkning.
Syftet är att bilen ska flyttas på egen hand. Om bilisten får en parkeringsanmärkning
finns det inget incitament att flytta bilen på egen hand då endast en
parkeringsanmärkning per påbörjar dygn kan utfärdas för samma överträdelse. Det
finns risk att bilen bärgas men processen tar lite tid.”

Förslagsvis stryker Tk utgången
gällande
”…om föraren är i bilen… inget incitament att flytta
bilen…” – och förstärker kravet på bärgning av bilen om den inte flyttas
omedelbart efter att ha fått boten!

AVARN måste vidare få nya direktiv beträffande när bilisten finns runt/sitter
kvar i bilen.

Och: påbörjad bot skall skrivas ut
av P-vakten – det är ju det de har betalt för! Att ångerfulla bilister kommer
springandes saknar betydelse…

Boten utgår för att bilen stannats/parkerats
i cykelfält/cykelbana – inte för att bilisten finns kvar runt om eller inte,
det saknar betydelse.
Vägrar bilisten åka iväg för att boten redan är utfärdad ska AVARN
självklart beställa borttransport av bilen, på bilistens bekostnad. NÄR det
arbetssättet införs kommer ryktet att spridas snabbt: TA boten och åk – eller
ta boten + bli av med bilen = mycket dyrare och mycket krångligare för
bilisten… 

Slutligen bör ordinarie bevakningstid
förlängas fram till minst 20.00 eftersom det är på eftermiddagen bilister och
cyklister är på väg hem med barn och matkassar. Från lunchtid bör Sjöstans cykelfält
punktmarkeras.

Det är inte rimligt att bilisterna
exporterar sina parkeringsproblem till cyklisterna – som cyklar där de ska
cykla.

Det är dags att Staden, genom avtalet med
AVARN, sätter fokus på och försvarar cyklisters lagliga ensamrätt till
cykelfälten
. Den rätten ska inte enskilda cyklister tvingas försvara
gentemot en minoritet mycket arga hotande bilister eller en större klick snälla
”jag-ska-bara-bilister”, som parkerar i cykelfält trots stoppförbud.
//Björn B 


2016-07-01, Xxx xxx
(EuroPark) 

13:50

Hej Björn,

Jag hoppas att
vårt samtal igår klargjorde hur vi arbetar med feluppställda fordon i
cykelfält. Vi har mycket hög prio på denna förselse samt vår arbetsmetod är
alltid muntligen meddela förare att omedelbart lämna platsen om nu föraren
finns i eller vid fordonet. Om ingen förare finns i eller vid fordonet påbörjar
vi alltid omedelbart rutinen för att utfärda en anmärkning. Ibland kan det
givetvis hända att föraren kommer och kör därifrån innan vi kommit så långt att
vi hunnit få ärendet klart och fäst anmärkningen på fordonet. I det läget
avbryts ärendet.  

Vänliga
hälsningar

xxx xxx

Arbetsledare

Kommunal
parkeringsövervakning Stockholm Väst
Uppdatering 2016-07-04

P-bolagen säger sig inte längre vänta med att lappa bilar i cykelfälten – helt enligt Tk-avtalet.

Men om bilisten finns kvar vid bilen – då ber man fortfarande hen köra iväg – enligt avtalet. Därmed kommer problemet med bilar i cykelfält aldrig att lösas. Trafikkontoret och politiken verkar fortfarande inte vilja lösa problemet på riktigt. 

Stockholm har avtal med tre bevakande P-bolag: EuroPark (väst), AVARN (söder) och Nokas (norr).
De båda första, som jag talat med, har uttalat att de numera arbetar efter Tk-avtalet. 
Tidigare har man felaktigt väntat upp till 8-10 minuter innan boten satts på vindrutan – men det arbetssättet gäller bara bilar som lastar/lossar från dubbelparkering när fordonet står i körfält och har p-platser på insidan. 
Det som återstår är att skriva om Tk-avtalet vad gäller bilister som finns kvar vid eller i bilen. P-vakterna försöker fortfarande ”prata” dessa bilister till rätta, enligt avtalet. Tanken är god: Trafikanten i bil ska själv köra iväg bilen – och förhoppningsvis inte ställa sig fel igen efter tillsägelsen. Att sätta en p-bot på vindrutan skulle därmed vara kontraproduktivt – eftersom bilisten då skulle kunna stå kvar i ett dygn innan nästa bot kan utfärdas, menar parkeringsbolagen och trafikkontoret. 


Maken till flathet får man leta efter. Bärgning bort från cykelfält borde följa på bot oavsett någon sitter i eller inte. Det väsentliga, det som ska beivras, är ATT bilen stannats och parkerats i cykelfältet med stoppförbud. Det är den delen i avtalet som Tk måste skriva om för att få parkeringsbolagen att bli effektiva. Det är uppenbart att många trafikanter i bil, hittills inte har lyssnat med något öra på p-vakterna. 

29 juni 2016 mailade jag därför Tk att de bör ändra avtalet vad gäller bilister som parkerar i cykelfält, men som finns kvar vid bilen. Mailet gick även till Tk:s trafikdirektör Jonas Eliasson och trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp). 
Det är de som har yttersta ansvaret för avtalets formuleringar. De är de som måste ändra avtalet, för att inte svika cykeltrafiken, och stadens mål att bli en ledande cykelstad. Idag är det fortsatt en liten minoritet trafikanter i motortrafiken som får härja fritt i stadens cykelfält – på zycykeltrafikens bekostnad vad gäller säkerhet och framkomlighet. Vi får se vad det mailet ger för svar.

Arga hotande bilister – en het potatis som skickas vidare till cyklisterna.
Vid samtal med en arbetsledare på EuroPark kom vi in på varför de inte lappar bilister som sitter kvar i bilen? De har ju de facto både stannat och parkerat där det råder stoppförbud.
– Det skulle bli ett väldans liv på bilisterna om vi lappar alla som parkerar i cykelfälten – vi måste tänka på vår personals säkerhet, svarade hen…

Kommer att tänka på bilisterna vid Slussen nu i veckan, hur en enda polis fick kämpa mot alla bilister som vällde söderut mot Södermalm istället för att ta Munkbroleden. När den ensamme polismannen gav en bot till någon bilist passade övriga på att passera bakom polisens rygg…
– Vi delar bilden att det är kaos. Att stå på Skeppsbron och stoppa bilister är som att fiska i ett akvarium. Det är ett evighetsgöra tyvärr, sade polismannen i en artikel i Södermalmsnytt.

Och flaggvakterna har både bespottats och fått höra mycket fula ord från trafikanter i motortrafik, bara för att de sköter sitt jobb. Bara gående och cyklande trafikanter har tydligen sagt uppmuntrande ord till dem.   
Det är denna mycket arga grupp trafikanter i motorfordon som cyklande har att runda eller säga till. Alltså samma Svarte Petter-grupp som vare sig polisen eller p-vakterna vågar utmana med lagenliga böter! 

Lite drygt 10% har skoter-vakterna längs bussarnas stomnät bötfällt under maj 2016, enligt trafikkontoret. I praktiken betyder det att Tk i princip ställer sig bakom biltrafikens rätt att stå i cykelfält med stoppförbud, att biltrafik prioriteras framför cykeltrafikens säkerhet och framkomlighet. Det är verkligen hög tid att börja ta tillbaka stadens gator och cykelfält. Att lägga över ansvaret på cyklande som idag, att cyklande ska ta konflikterna med alla felparkerare, det rimmar illa med stadens mål att bli en ledande cykelstad.


Anmälan – bil i cykelfält

Ni som vill anmäla fordon i cykelfält ringer Trafik Sthlm: 08-651 00 00. De skickar sedan omedelbart anmälan vidare till något av de tre p-bolagen: EuroPark, AVARN eller Nokas, beroende på var fordonet står. Eller använd Stadens ”Tyck till-app”.