För att uppnå en bra och funktionell dialog med staden och dess entreprenörer är det viktigt att inte bara göra sin röst hörd när man upptäcker felaktigheter. Att också lyfta fram saker som gjorts bra är minst lika viktigt, så utförarna får ett kvitto på att det de gjort faktiskt uppskattades.

Jag vill därför först ge ett gott betyg till den omledning som för tillfället finns på Lindhagensgatan. Men tyvärr också viss negativ kritik på annat utförande i området.

Lindhagensgatan söderut

Normalt går den (alldeles för) smala södergående cykelbanan mellan Nordenflychtsvägen och Strandbergsgatan som en del uppe på trottoaren, för att ungefär vid Essingeleden ledas ned i ett cykelfält på körbanan, och återigen upp på trottoaren efter bropelarna.

Nu pågår ett arbete just där man leds ned i cykelfältet, varför cyklisterna under tiden hänvisas ut i körbanan. Men här har man faktiskt tänkt till!

Blå linje = cykelbana, blå ruta = arbetsområde

En bit innan arbetet förvarnar man ordentligt på både körbana och cykelbana med en vägarbetes-skylt. Tyvärr är ju utrymmet alldeles för smalt så med denna placering tvingar man ned fotgängarna på cykelbanan. Men det fungerar oftast bra då det inte är överfullt av gångare på denna sträcka.

I körbanan har man smällt upp inte mindre än två ”Varning för cyklist” tillsammans med en hastighetssänkning till 30km/h. Jag hade förvisso önskat att en riktigt 30-skylt användes istället för denna ”rekommendation”, men jag tycker ändå sänkningen respekteras av bilisterna.

Ordentligt skyltat. Vägarbete på cykelbana.
Ordentlig varning för cyklister och sänkt hastighet på körbana.

Man har även valt att smalna av körfältet med betongelement, och ger på så sätt cyklisterna en skyddad ”utfart”. Omledningsskylt berättar tydligt att vi hänvisas till körbanan. Som cyklist måste jag ändå vara noga med att vrida på huvudet och kontrollera så ingen bil kommer för snabbt bakifrån, detta samtidigt som jag också måste hålla koll på övergångsstället och eventuella fotgängare som där ska lämnas företräde. Många moment på en gång, men i alla fall för mig tycker jag det fungerar bra. 

Cyklisterna vet var de ska ta vägen.

Efter omledingen leds vi återigen tillbaka upp på cykelbanan. Kanske behövs en tydligare skyltning för bevisligen uppfattas den inte av alla…

De flesta cyklister leds snyggt upp på cykelbanan igen.

Tyvärr avslutas det hela med att man i korsningen vid Kellgrensgatan lyckats placera ett tillfälligt trafikljus med tillhörande betongfundament mitt i cykelpassagen. Kunde man inte flyttat det åt vänster som bilden är tagen så den hamnade utanför cykelpassagen? Jag är osäker på om det är Trafikverket som här bygger om av/påfarten till Essingeleden som ansvarar för trafikljuset eller om det är staden. Nu är det ju inga större problem att vrida på styret för att komma runt stolpen. Men tillsammans med alla andra liknande lösningar på cykelbanor blir man lätt trött och uppgiven. Liknande saker skulle ju aldrig hända i körfält för bilar. Som har en ratt att vrida på.

Trafikverket(?) ställer däremot stolpe i betongfundament mitt på cykelpassagen.

Lindhagensplan

För cirka två månader sedan påbörjades ett arbete vid nordöstra delen av Lindhagensrondellen som medförde att gång- och cykelbanan fick ledas om en aning. Från början tyckte jag det var en helt ok omledning. Man la ut plåtar över schakt och la asfalt som snyggt och prydligt bäddade in plåtarnas kanter. Dessutom målade man för hand söta och funktionella cykelsymboler på den nya asfalten tillsammans med en avdelande linje mot gångbanan. Det var tydligt var cyklister skulle vara och var fotgängare skulle vara. Och det fungerade fint. Vid leverans av material till arbetet där stålbalk stack ut från levererande lastbil placerades en arbetare just där det annats skulle funnits risk att både cyklister och fotgängare kunnat slå huvudet i balken. Bra jobbat. Allt frid och fröjd.

Tyvärr har omledningens standard förfallit under sommaren. Målningen på asfalten har nötts bort. Helt plötsligt hamnade serganter mitt i banan av oklar anledning. Plåtarna har tagits bort och ersatts av grus i det fyllda schaktet. Och jag har noterat att konflikterna mellan fotgängare och cyklister ökat. Något som fungerade bra i början, men nu möter jag fotgängare på ”fel” sida flera gånger i veckan. Och de tycker förmodligen att jag är på ”fel” sida. Idag fick jag förklaringen på Twitter.

Skyltningen är ju helt uppåt väggarna. Jag ska erkänna att jag inte noterat detta då jag här cyklar enbart norrut, och i början var det ju så tydligt. Så jag har fortsatt röra mig efter samma linjer.

Arbetet inom markerat område. Omledning enligt linje.
Foto: Ulf Eriksson @DrUEriksson
Från början var det tydligt. Skylten tillkom efter någon vecka.
Notera gemensam GC och målad separering. Olika direktiv.
Bild tagen söderifrån.
Foto: Ulf Eriksson @DrUEriksson
Samma omledning sedd norrifrån. Målad och skyltad separering.
Men skylten visar gång och cykel på motsatta sidor jämfört med målning.
Upplagt för förvirring och konflikt.
Foto: Ulf Eriksson @DrUEriksson
Två månader senare ser det ut så här. Skylt fortfrande ”fel”. Målning borta.
Från det här hållet håller fotgängare naturligtvis höger och cyklister vänster. 
Foto: Ulf Eriksson @DrUEriksson
Kommer man söderifrån är det fortfarande gemensam GC. Cyklister som
var med från början fortsätter hålla till vänster som det var målat då. Och
möter fotgängare på samma sida i kurvan mitt i arbetet.

Jag vill tillägga att jag aldrig sett någon incident i denna omledning. Men däremot irriterade miner när fotgängare och cyklister möter varandra på samma sida i tron att banan är separerad. Att från ena hållet skylta gemensam GC-bana men måla separeringslinje och symboler, och från andra sidan skylta separerad G/C-bana men omvänt mot vad målning från båda håll visar gör det ju inte precis lättare för oss trafikanter att göra rätt.

Nollvisionens grundprincip handlar om att människor inte är perfekta och ofelbara. Människor gör misstag. Därför ska vägsystemet utformas på ett sådant sätt att människans misstag inte orsakar orsakar (allvarliga) olyckor. Tyvärr verkar inte nollvisionen gälla fotgängare och cyklister. För hur kan man annars förklara dessa ständigt återkommande förvirrande gång- och cykelbanor? Hur hjälper denna skyltning oss att undvika misstag?