Vägarbetet mellan Islandstorget och Brommaplan längs Bergslagsvägen har kantats av ofärdiga omledningar. Fortfarande finns farliga hål i asfalten utan varningsskyltar. 

[texten uppdateras]

Från dag ett har omledningarna vid tidigare vägarbeten från Islandstorget till Brommaplan kantats av brister. Nu är omledningarna borta, men hål i asfaltbeläggningen finns fortfarande kvar utan varningsskyltar, trots uppmaningar om detta.

Ärendehantering

Entreprenör: Vattenfall service har delar av entreprenaden, och ansvar för tidigare omledningar.
160426 Nytt mail till trafikkontor om hål i asfalten. KC-1993566
160427 Trafikkontoret svarar, vägrar ställa ut varningsskyltar
160503 Trafikkontoret svarar, men inga varningsskyltar på plats.

Läs mer om vägarbete på cykelbanor

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Uppdateringar

  160519 Asfaltering påbörjas
  160512 Vägarbete fortsätter utan rätt skyltning, observation i Cykla i Stockholm

  Helt plötsligt var det 2 meter grusväg mitt i allt med rätt hyfsade asfalstsskarvar. Svårt att se då det var skugga så se upp!

  160504 Nytt mail till trafikkontoret

  Hej xx!
  Så fort det blir stora hål i asfalten måste det varningsskyltar. Eftersom det är prioriterat cykelstråk måste stora farliga hål åtgärdas så fort det är möjligt.
  Men snabbt ut med skyltar.
  Det är häpnadsväckande att skyltar inte placerats ut, trots att jag påpekat behovet av skyltar.
  Hur kan vi undvika att det blir så hör fel i fortsättningen, att rätt åtgärd inte utförs trots många många uppmaningar?
  Och hur kan vi se till att entreprenör klarar detta själva utan upprepade felanmälningar?

  160504 Svar från trafikkontoret, dock inget om att varningsskyltar ska ställas ut, inget beklagande för att ärendet inte åtgärdas trots alla påminnelser. 

  När jag fick in anmälan om denna GC kontaktades ansvarig entreprenör som lovade att skyndsamt åtgärda de hål som snöröjningen åstadkommit.
  Pratade med dem igen 20160502 då sa de att man kommer göra permanent återställning nästa vecka(19).

  160430 Nytt mail om saknade varningsskyltar, nu till trafikroteln och trafikkontoret

  Hej nn! (funktion på trafikroteln)
  Här ser du svart på vitt hur trafikkontoret vägrar ställa ut varningsskyltar där det finns risk för skador för cyklande.
  Du ser också svart på vitt bristen på kompetens om cykeltrafik, och brister i kunskap om stadens styrande dokument om cykeltrafik.
  Inte ens den mest engagerade medborgaren får rätt åtgärd utförd. Det blir ett heltidsjobb att felanmäla och följa upp bara sin egen cykelsträcka till jobbet.
  Varför svarar inte Daniel Helldén om att nästan alla vägarbeten har brister i Stockholm stad?
  Varför är det ingen som kan styra trafikkontoret?
  Kan du nn styra upp trafikkontoret så att de ställer ut sergeanter här i alla fall.
  Jag och andra har redan mailat trafikkontoret upprepade gånger, men får bara goddag yxskaft-svar.

  läs om ärendet via länken nedan

  160427 Svar från trafikkontoret

  Tack för din synpunkt dom ansvariga för gatuarbetet i ytterstan har fram till den 15 juni och i innerstan den 1 juni att bli klar med återställning av provisorisk asfaltering med ny beläggning.

  Kommentar: trafikkontoret vägrar ställa ut varningsskyltar, trots risk för personskada.

  160426 mail till trafikkontoret

  Mellan Ängbyplan och Åkeshov finns några vinterlagningar på cykelstråket. Där är hål och ojämnheter i beläggningen på det prioriterade cykelstråket.
  Jag har tidigare uppmanat att skylta med sergeanter på dessa platser, men det åtgärdades inte. Delar av ojämnheterna är lagade, vilket är bra, men det finns fortfarande ytor där asfalten är uppbruten. Det finns risk för skador för cyklande. De lagade ytorna är bitvis väldigt ojämna, så om inget ytterligare arbete ska utföras här behöver det läggas en riktig permanent beläggning, utan höjdskillnader och ojämnheter. Det gäller sannolikt även mellan Islandstorget och Ängbyplan.
  Studier vid VTI visar att cyklande är mest utsatta vid vägarbeten, så det vore bra om jag slipper påminna ytterligare gånger att säkra detta avsnitt på det prioriterade cykelstråket.