Det är risk för dödsolycka för cyklande när Stokab beställer kabelarbete på cykelstråket vid Ulvsundaplan. Dubbelriktad cykeltrafik på cykelstråk får en smal remsa tätt intill den tungt trafikerade väg 275. 

[texten uppdateras]

Vid Ulvsundaplan har entreprenören Hakab gjort en mycket farlig omledning vid markarbete för kabeldragning åt företaget Stokab. Entreprenören påstår att de har en godkänd TA-plan. Här är det ett dubbeldiktat högtrafikerat prioriterat cykelstråk. Den yta som finns att cykla på räcker knappt för en körriktning. Vid ett möte är det sannolikt att styren krokar i varandra, med en omkullkörning som följd. Om cykelbanan gick genom en park skulle det riskera allvarliga skador, men nu är det precis intill väg 275 med tung trafik. Att köra omkull ut på väg 275 skulle enkelt kunna resultera i en dödsolycka.

Cyklandeombud pratar med de som arbetar där, och de ringer upp en arbetsledare. Företaget har en godkänd TA-plan för arbetet säger arbetsledaren. Jag förklarar att det är mycket farligt för de cyklande, och att detta måste åtgärdas omgående. På kvällen är arbetet avslutat och platsen återställd.

Det fanns en mycket enkel och säker lösning på platsen, att leda cykeltrafik upp över puckeln på lokalgatan.

Entreprenören struntar i TA-planen och nöjer sig med halva godkända bredden för dubbelriktad cykeltrafik

TA-planen anger att cykeltrafiken ska ha 2 meter. Entreprenören Hakab följer inte TA-planen, det blir bara halva bredden kvar, drygt en meter. 
TA-planen ignoreras

Den viktigaste skylten A20 saknas, precis där cyklande skulle fara rakt ut mot mötande tung motortrafik

Varningsskylt för vägarbete A20 saknas där den är som viktigast.

Omledning upp över puckeln på lokalgatan hade varit både enkelt och säkert.

Trafik P4 Stockholm vill inte varna bilförare/cyklande

Cyklandeombud kontaktar också trafikredaktionen P4 Stockholm via twitter, för att de ska lägga ut en varning både till cyklande och till biltrafiken. Inget publiceras dock, cykeltrafik verkar inte vara särskilt intressant.

Varför blir det inget resultat av trafikrotelns dialog med trafikkontoret om arbeten på cykelbanor?

Nästan alltid blir vägarbete på cykelbanor farliga och ger otillräcklig framkomlighet. för cyklande trafikanter. Cyklandeombud har skickat den unika kartläggningen till trafikborgarrådet Daniel Helldén många gånger, samt till trafikkontorets ledning. Cyklandeombud har också skickat uppmaning att agera, med förslag på åtgärder för utbildning. Ändå fortsätter dessa farliga vägarbeten.

Ärendehantering

Beställare: Stokab
Entreprenör: Hakab

160812 Begäran att se TA-plan skickad till trafikkontoret
160815 TA-plan mailad till Cyklandeombud
160815 Mail till trafikkontoret att TA-planen inte följs

Läs mer om arbete på cykelbanor

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Uppdateringar

  160816 Trafikkontoret ringer upp Cyklandeombud. Entreprenören är vidtalad. Cyklandeombud uppmanar att kräva vite av entreprenören. Bilder finns som tydligt visar att entreprenören inte följer TA-planen.

  160815 Mail till trafikkontoret samt entreprenör om bristerna

  Hej!

  Vid vägarbetet Ulvsundaplan fanns allvarliga brister med risk för dödsfall för cyklande trafikanter.

  Vi överväger att polisanmäla entreprenören. Vi uppmanar att trafikkontoret kräver vite av entreprenören. 
  Läs om ärendet via länken nedan
  Med vänlig hälsning

  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

  160815 TA-plan skickas till Cyklandeombud