Stockholms mest krångliga korsning vid slussenbygget saknar belysning. Cyklande från tre håll, gångtrafik från tre håll, ett virrvarr av markeringar som ofta inte ens används. Mörker gör inte detta kaos bättre.

Läs kartläggning med över 100 brister i slussenprojektet

Fortfarande är det cyklande som sköter säkerhet och framkomlighet i de tillfälliga omledningarna vid slussenbygget. Ingen ansvarig politiker eller förvaltning har reagerat, ingen har handlingförmåga, ingen tycker detta är tillräckligt viktigt. Trots att staden kommunicerar att cykling ska prioriteras. Istället förnekas brister från förvaltningar.

Pilar med riktningsändring saknas

I mörker är linjerna mycket svåra att se, särskilt på vintern när de blir mörka av smuts. Cykelbanan svänger av från den naturliga linjen, men inga pilar med riktningsändringen finns uppställda. Inga pollare som hjälper de cyklande. Detta är en av Stockholms mest trafikerade trafikplatser för cykeltrafik.

Ärendehantering

170215 Anmält till slussenprojektet

Uppdateringar