Vid Åkeshov pågar arbete som blockerar det prioriterade cykelstråket och gångbana. Omledningen är bristfällig. 

[texten uppdateras]

Föreställ dig att Drottningholmsledens alla fyra filer med biltrafik skulle blockeras av lastbilar, alla körfält i alla riktningar. Men det finns en lerig nyplöjd åker bredvid vägen, om du har en Land Rover med fyrhjulsdrift kanske du kan komma förbi utan att fastna. Inga skyltar ger någon hänvisning.

Detta är standard när entreprenörer blockerar cykeltrafik och gångtrafik i Stockholms stad. Äldre och personer med funktionsvariationer får klara sig bäst de vill i frusna hårda traktorspår i leran. Trots upprepade anmälningar till trafikkontorets ledning, och den politiska styrningen av Stockholms stad i ett år, har ännu ej ens ett svar kommit om konkreta åtgärder.

kartlänk

Staden måste starta utbildning för entreprenörer om cykeltrafik 

  • Tekniska handboken måste uppdateras med cykeltrafik
  • Entreprenör behöver utbildas i omledning för cykeltrafik
  • Förvaltning och beställare behöver utbildning i omledning för cykeltrafik
  • Resurser för kvalitetskontroll behöver avsättas
  • Vite måste börja användas när entreprenören gör farliga omledningar

Läs mer om arbeten på cykelbanor

Ärendehantering

170210 Anmälan till trafikkontoret

Uppdateringar