Gräsklipp och buskar lämnas på cykelstråk och riskerar omkullkörning för cyklande. Trots tidigare klagomål finns brister kvar i gräsupptagning. Stadsdelsförvaltningen vägrar åtgärda. 

Cykelstråk Fredhällsparken, karta

Längs Drottningholmsvägen har gräs röjts med trimmer, och gräsklipp och buskar lämnas på cykeltråket. Gräsklipp blir halt i regn, och buskar kan ge tvärstopp för cyklande om det hamnar i framhjulet. Trots klagomål tidigare säsonger gör entreprenören fortfarande fel.

Cykelstråk Alvik, karta

  • Entreprenör måste ta hand om gräsklipp och buskar direkt efter klippning i hela Stockholms stad.
  • Det behöver stå i avtalet i alla stadsdelar.
  • Alla entreprenörer behöver få denna information.
  • Kvalitetskontroll av sommarunderhåll behövs.

Ärendehantering

160803 Mail till trafikkontoret
160805 Svar från stadsdelsförvaltningen, ”ingen säkerhetsrisk”

Läs mer om brister i sommarunderhåll

Gräsklipp Fredhällsparken, kartlänk

Buskar lämnade på cykelbanan Alvik, kartlänk


Uppdateringar

160805 Replik till trafikkontoret/stadsdelsförvaltningen samt trafikroteln

Hej Kungsholmens stadsdelsförvaltning!

Gräsklipp ska inte lämnas på prioriterade cykelstråk. Stockholms stad har en kampanj som kommunicerar att prioriterade cykelstråk håller extra hög standard. Då ska inte gräsklipp lämnas där. Vilken person på Kungsholmens stadsdelsförvaltning har bestämt att entreprenören kan lämna gräsklipp på prioriterade cykeltråk? 
Det är häpnadsväckande att stadsdelsförvaltningen inte vill förstå när de cyklande själva förklarar att gräsklipp försämrar friktion och ökar risk för personskador, särskilt vid blöt asfalt och morgondagg. 
Hur kommer ni agera för att rätta till dessa systematiska brister?
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län160805 Mail till Trafikkontoret projektledare för cykeljouren, samt trafikroteln

160805 Svar från stadsdelsförvaltningen Kungsholmen

Hej Jon,
Tack för din synpunkt. Det har gjorts ett platsbesök vid cykelbanan vid Fredhäll och vi anser att gräsklippet är så pass lite att det inte utgör någon säkerhetsrisk och lämnas därför utan åtgärd.  
Vänlig hälsning,Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kommentar: Kungsholmens stadsdelsförvaltning verkar inte känna till stadens kampanj ”ännu säkrare och enklare att cykla”

160803 Mail till trafikkontoret

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Klagomål mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1608041230JZQ. 
Din beskrivning: Hej!

Entreprenör lämnar gräsklipp och buskar på cykelstråk, läs ärendet via länken nedan

http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/08/grasklipp-ligger-kvar-pa-cykelstrak.html

Med vänlig hälsning

Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län