På Lidingövägen används cykelbanan av förare i bil. Det är ett ärende för polisen. Trafikkontoret skulle kunna åtgärda enkelt men vill inte. 

Foto Niels Peter Rasmussen

Trafikkontoret vill inte åtgärda

Trafikanter i bilar använder dagligen cykelstråket vid Lidingövägen som ett extra körfält för biltrafik. Ett arbete med omledning för biltrafiken ger färre körbanor än vanligt för motortrafiken. Det är ett polisärende att bötfälla trafikanterna som kör fel här, men det skulle kunna åtgärdas enkelt med pollare av trafikkontoret. Trots uppmaning till trafikkontoret vill de inte åtgärda situationen. Det är i korsningen Lidingövägen/ Erik Dahlbergsgatan förarna i bil använder cykelstråket för att komma fram.

kartlänk

Ärendehantering

161205 Anmälan till trafikkontoret SY1612050939GHU

161220 Svar från TK, ingen åtgärd

170124 Anmälan till trafikkontoret SY1701240904XEY

Uppdateringar

170124 Ny anmälan till trafikkontoret

Inrapporterat: 2017-01-24 09:25:07
Hej! Jag har tidigare anmält (SY1612050939GHU) att gång- och cykelbanan längs Lidingövägen dagligen används som omkörningsfil av bilister som vill hinna fram till trafikljuset vid Erik Dahlbergsgatan i riktning mot stan, och fick till svar att det var ”beklagligt”. Det är inte bara beklagligt, utan även livsfarligt. Vänligen se till att det snarast placeras ut några X3:or, som hindrar bilister från att ta sig upp på trottoaren. Bifogar en bild tagen i morse. Hälsningar, Niels Peter Rasmussen

161220 Svar från trafikkontoret

Hej Niels!Tack för din synpunkt.Det är beklagligt att vissa förare verkar köra som tokar. Det är dock svårt att bygga bort. Men det pågår ett projekt där vi förbättra för cyklister längs Lidingövägen, du kan läsa mer här: http://vaxer.stockholm.se/projekt/ostermalm-lidingovagen/Förhoppningsvis kan det beteende du beskriver inte fortsätta i och med ombyggnaden.Med vänlig hälsning

161205 Anmälan till trafikkontoret

Inrapporterat: 2016-12-05 09:38:02
Hej! Jag ser dagligen hur cykel-/gångbanan på Lidingövägens norra sida används som ”omkörningsfil” av bilister som vill ta sig förbi kön av bilar som ska svänga vänster in på Erik Dahlbergsgatan ffa i rusningstrafiken på morgonen. Det känns som en tidsfråga innan någon cyklist eller gående kommer i kläm och skadas. Kan man programmera om trafiksignalerna så att det blir mindre lockande trycka sig förbi, eller skulle det vara möjligt att placera ut några pollare eller suggor som hindrar biltrafik på cykel-/gångbanan? Med vänliga hälsningar, Niels Rasmussen