Vid bygget av nya Karolinska ska dubbelriktad cykeltrafik på pendlingsstråk och gångtrafik samsas på drygt en meter bred yta. Det är en omöjligt lösning. Liknande lösning för biltrafik skulle givetvis vara fullständigt otänkbart.

kartposition

[texten uppdateras]

Två veckor efter anmälan har ingenting hänt

Solnavägen förbi Karolinska är en huvudled för cykeltrafik. Det kallas både pendlingsstråk och regionalt cykelstråk, så här ska bästa tänkbara standard råda. Solna stad och entreprenören har misslyckats helt att upprätthålla denna tänkta standard för denna huvudled för cykeltrafik. De cyklande drar lärdomen att det är ingen idé att följa skyltar och hänvisningar, för de är ändå inte anpassade flöt cykeltrafik. Signalen från Solna är: ”Cykla hur du vill, det är ändå inte säkert att vi skyltar rätt för dig”

Någon enstaka försöker sig på att cykla
i gångtrafiken. Kartposition

Trottoarkant mitt i cykelstråket

Cyklande tvingas ut i gångtrafiken när utspetsning saknas över trottoarkanten.

kartposition

Elskåp mitt i cykelstråket utan reflexer

kartposition

Hänvisning för södergående cykeltrafik ligger i en skrothög

kartposition

Cyklande med funktionsvariationer utesluts

Utspetsning (avfasning) upp över trottoarkant saknas. Cyklande föräldrar med lastcykel eller cykelsläp utesluts, liksom cyklande med funktionsvariationer.

kartposition

Ärendehantering

Entreprenör är Skanska

Ärendenummer Stockholm
SY1702201636ZLG
SY1703161338SVL
SY1703221130XKY

Ärendenummer Solna
1701270348 avslutat
1703150002

170127 Anmälan till Solna, ärendenummer 1701270348
170201 Solna stad skickar TA-planen. Inget besked om åtgärder
170220 Solna svarar, de har skickat felanmälan till Stockholm ärendenummer SY1702201636ZLG
170221 Solna svarar, kontroll mot TA-plan har gjorts.
170227 Stockholms trafikkontor svarar till Solna att elskåpet ska få reflexer.
170315 Nytt ärendenummer Solna *1703150002*
170316 Cyklandeombud felanmäler till trafikkontoret Stockholm SY1703161338SVL
170321 Stockholms trafikkontor: ”Stockholm är inte väghållare i Solna”
170322 Stockholms trafikkontor skapar ytterligare ärendenummer SY1703221130XKY
170323 Stockholms trafikkontor hänvisar till Exploateringskontoret i Stockholm
170323 Cyklandeombud vidarebefordrar till exploateringskontoret

Läs mer om omledningar vid bygget Karolinska

kartlänk

Uppdateringar

170323 Cyklandeombud vidarebefordrar mellan förvaltningarna i Stockholms stad

Hej!

Vi gör en vidarebefodring här mellan olika förvaltningar inom Stockholms stad,
Trafikkontoret i Stockholm hänvisar nu till exploateringskontoret i Stockholm i ärendet om brister för cyklande och gående på Stockholms stads område vid bygget Karolinska, 
enligt nedan: 
”Hej,
Hänvisar som tidigare samtliga frågor beträffande samordning inom projektet till Exploateringskontoret.
Med vänlig hälsning
Jxxxx Kxxxx, trafikingenjör
Stockholms Stad
Trafikkontoret
Tillstånd/Trafikstyrning”
Här finns alla observationer i ärendet. De delar som ligger på Stockholms område (enligt Solna) är att utspetsning saknas över trottoarkant, vilket tvingar ut cyklande i gångtrafiken. 
Alla bilder i rapporten har en kartposition via länk.
Ärendenummer i Stockholm
SY1702201636ZLG
SY1703161338SVL
SY1703221130XKY
Ärendenummer i Solna 
1703150002

Vem på exploateringkontoret i Stockholm är kontaktperson för detta ärende?
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

170323 Stockholms stads trafikkontor hänvisar nu till exploateringskontoret. Dock utan att själva kontakta exploateringskontoret.

Hej,
Hänvisar som tidigare samtliga frågor beträffande samordning inom projektet till Exploateringskontoret.
Med vänlig hälsning
Jxxxx Kxxxxx, trafikingenjör


Stockholms Stad
Trafikkontoret
Tillstånd/Trafikstyrning

170322 Stockholms stads trafikkontor skapar ytterligare ett ärendenummer SY1703221130XKY

170321 Replik till exploateringskontoret och trafikkontoret Stockholm samt Solna

Hej


Tack för svar om bygget Karolinska.  SY1703161338SVL i Stockholm, och 1703150002  i Solna.
Jxxx Kxxx (trafikingenjör Stockholms stad): Vi vill informera om att vi på Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län givetvis är mycket väl medvetna om att Stockholms stad är väghållare endast i Stockholms stad och godkänner omledningar endast i Stockholm stad och inte i andra kommuner. 
Därför för vi dialog med den respektive kommun som respektive ärende handlar om i hela Stockholms län. 
Nu är det Solna som har svarat att vissa brister i omledning relaterat till bygget av nya Karolinska ligger på det område som Stockholms stad ansvarar för.
Även Stockholms stads trafikkontor har tidigare svarat i ärende  SY1702201721WNQ att Stockholms stad ska åtgärda tex kantsten som saknar utspetsning. 
Mxxxx Hxxxx: Vilka är bristerna som Solna menar ligger på Stockholms område, är det SY1702201721WNQ de brister du redan vidarebefodrat till Stockholms stad?
Här via länken finns alla brister dokumenterade, varje bild har en kartlänk med position. Senaste observationer finns under rubriken ”uppdateringar” en bit ner.
Är det Mxxx (Solna) och Jxxx (Stockholm) som ska prata ihop sig? Eller är det Mxxx och Stockholms exploateringskontor?
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

170321 Svar från Stockholms trafikkontor

Hej Jon,
Tack för din synpunkt. Stockholms stad är inte väghållare i Solna stad, och godkänner inga arbeten eller omledningar på deras vägar.
Beträffande önskemål på samordning så måste jag hänvisa dig till Exploateringskontoret. Du når dem på
E-post: exploateringskontoret.expl@​stockholm.se 
Telefon växel: 08-508 276 00
Önskar dig en bra dag!
Med vänlig hälsning
Jxxxx Kxxxxx, trafikingenjör


Stockholms Stad
Trafikkontoret
Tillstånd/Trafikstyrning

170316 Mail till trafikkontoret Stockholm

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Klagomål mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1703161338SVL. 
Din beskrivning: Brister i omledning nya Karolinska

Hej
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm.
Vid bygget Karolinska finns vissa brister i omledning och brister för cykeltrafik som ligger på Stockholms område, säger i alla fall Solna stad.
Via nedanstående länk finns alla brister, vid varje bild finns kartlänk. Samordna gärna med Solna, kanske kan ni komma överrens om att någon part tar hand om hela området under byggperioden, för att slippa onödig administration kring gränsdragning.
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/01/fortsatt-misslyckad-omledning-karolinska.html
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

170314 Hänvisningsskyltar saknas, separation mellan cykel och gång fungerar inte, utspetsning över kantsten saknas fortfarande.

Skanska har inte satt ut skyltar som hänvisar cykeltrafik
kartposition
Otillräcklig utspetsning
kartposition
Södergående cykeltrafik får ingen hänvisning
kartposition
Cyklande och gående får nu plats. Dock saknas separering.
kartposition
Utspetsning över kantsten saknas fortfarande
kartposition
Fortfarande ingen reflex
kartposition
Utspetsning saknas fortfarande
kartposition

170227 Stockholms trafikkontor svarar till Solna att elskåpet ska märkas ut. Kantstenen som saknar utspetsning förklarar med att cykelbanan är tänkt att göra en slalomsväng in på ytan för gångtrafik, med målning av linjer. Trafikverket ska måla dessa linjer.

170221 Svar från Solna

Hej Jon, 
Vi har gjort en kontroll mot TA-plan idag och flera justeringar kommer att åtgärdas inom kort av entreprenören Skanska.
Förhoppningsvis kommer detta leda till bättre framkomlighet för gående och cyklister.
Stockholm stad har inte återkopplat på mina felanmälningar på Stockholms sidan.
Med vänlig hälsning
M
Myndighetshandläggare
Tekniska Förvaltningen
SOLNA STAD
Kontaktcenter 08-746 10 00

170217 Cyklandeombud påminner Solna om svar

Hej!

Efter två veckor var det fortfarane inte åtgärdat omledningen vid Karolinska. Varför har inget hänt?
Läs hela ärendet och alla detaljer via länken
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170217 Tweet till Solna stad

Länk

170210 fortfarande inga åtgärder

länk

170201 Solna stad skickar TA-planen. Inget besked om åtgärder

Här är TA-planen, Jxxxxx är trafikingenjör och har godkänt den.
https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/?type=case&lexid=FCFD-B687-00BC-A567-614E-A100

Med vänlig hälsning
Mxxxxxx
Myndighetshandläggare
Tekniska Förvaltningen
SOLNA STAD
Kontaktcenter 08-746 10 00

170127 Anmälan till Solna

Solnavägen är ett pendlingsstråk