Fem dagar efter snöfallet är det fortfarande stora brister i snöröjningen på prioriterade stråk och huvudstråk i Stockholms stad. Nu är det dags att omorganisera trafikkontorets ledning av snöröjning, göra nya avtal och starta utbildning.

Cykelstråket används som snöupplag
[texten uppdateras]

De förare jag pratat med som kör snöröjningsfordon är de mest engagerade yrkespersoner jag mött, med mycket hög yrkesskicklighet. De är hjältar som ofta jobbar dygnet runt när det behövs för oss trafikanter. 
Men något är galet i avtal, ledning och organisation från trafikkontoret. Fem dagar efter stora snöfallet 9 november är betydande delar av prioriterade cykelstråk och huvudstråk fortfarande blockerade helt eller delvis. Många cykelstråk är underdimensionerade, därför är det avgörande att hela bredden röjs från snö. Det är lika viktigt att gångbanor intill cykelstråk röjs, annars väljer de gående att använda cykelstråket om cykelstråket är bättre snöröjt. Under pågående stora snöfall kan gående och cyklande givetvis dela en provisorisk plogning.
Tänk tanken att huvudleder för motortrafik skulle vara blockerade 5 dagar efter ett stort snöfall. Det är givetvis helt otänkbart. 

FÖRE stora snöfallet 9 november havererade snöröjning i city

UNDER snöfallet 9 november var i princip alla prioriterade cykelstråk ofarbara

läs kartläggningen här

EFTER snöfallet 9 november är betydande delar av prioriterade cykelstråk blockerade 5 dagar efter snöfallet

Det hade varit fullständigt otänkbart att motsvarande huvudleder för motortrafik skulle vara blockerade, på samma sätt som huvudleder för cykeltrafik var blockerade 5 dagar efter ett stort snöfall.

Huvudleden på Vasabron helt blockerad. Hela cykelstråkets bredd används som förvaring av snö.
Motortrafiken har full framkomlighet.
Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik blockerad
Prioriterat stråk Sveavägen blockerat

Omorganisation av trafikkontorets ledning för snöröjning, avtal och utbildning

Det är jämförelsen mellan motortrafik och cykeltrafik som tydligt visar att trafikkontorets ledning av snöröjning behöver förändras. Det hade varit fullständigt otänkbart att motsvarande huvudleder för motortrafik skulle vara blockerade 5 dagar efter ett stort snöfall, på samma sätt som huvudleder för cykeltrafik var blockeradel. Sannolikt behöver även avtal ses över och utbildning startas om cykeltrafik. Att snöröjningen havererade i city INNAN 9e november visar också på systematiska brister i ledning och organisation.

  • Organisation för relevant kvalitetskontroll av vinterunderhåll på cykelbanor saknas idag i Stockholms stad. Det är istället de cyklande själva som organiserar kvalitetskontroll ”med cykeldäcken i asfalten”.
  • Trafik Stockholm som hanterar felanmälningar saknar till avgörande del kompetens om cykeltrafik
  • Trots att trafikkontoret saknar egen organisation för kvalitetskontroll, avfärdas ofta de cyklandes observationer, och rätt åtgärder uteblir. Även efter flera år av felanmälningar avfärdas dessa ofta av trafikkontoret. Trafikkontoret kan inte tillgodogöra sig de cyklandes observationer i tillräcklig grad. 
  • Allt är inte nattsvart. Det finns många ljuspunkter och goda exempel, men bristerna är fortsatt för stora. 

Cykelstråken blockeras inte av motortrafik i stora snöfall.  

På cykelstråken finns  ingen motortrafik som blockerar. De cyklande kan enkelt kliva åt sidan och ge plats för snöröjning. Tex längs cykelstråket Hässelby-city finns dessutom bensinmack för bränslepåfyllning. Så istället för att snöröjningsfordon sitter fast i bilköer, kan de göra nytta på cykelstråk som inte blockeras av motortrafik. En bonus skulle då vara att ambulans kan använda snöröjda cykelstråk utan blockerande motortrafik. Idag avdelas inte tillräckligt med fordon för snöröjning av cykelstråken för att klara 40 cm snö per dygn.

Cykelstråk blockeras inte av motortrafik. Bilden är
ett montage.

Ärendehantering

161116 Mail till trafikkontoret och trafikroteln
161216 Trafikroteln återkopplar att de delvis tagit del av Cyklandeombuds dokumentation.

Uppdateringar

161216 Trafikroteln återkopplar att de delvis tagit del av cyklandeombuds dokumentation.

161113 Slussplan oframkomligt visas i tweet från Lars Epstein