En del av Karlavägen fick nyligen ny asfalt, i och med detta  breddades cykelfälten rejält. Detta är mycket positivt tycker jag!

Men det blev också några skavanker, och på några ställen nådde man inte hela vägen fram.

Vid ett övergångsställe valde man att bredda bilvägen och göra cykelfältet något smalare (eller åtminstone dra in linjen).  Jag misstänker att det helt enkelt är någon som fick hjärnsläpp, eller tvärt om, att man skulle vara smart och behålla cykelfältet lika brett hela vägen. Men oavsett är det inte en bra lösning. Framförallt för fotgängarnas säkerhet är det bättre att bilvägen inte blir bredare precis vid övergångsstället.

Entreprenören hade dessutom glömt att sluta måla sockerbitarna där övergångsstället skulle gå, så zebran fick läggas ovanpå sockerbitarna… Inte top quality.

Här blev det snett.
Äsch, vi målar ovanpå bara.

 

Cykelfältet som försvann

Cykelfältet som försvann.
Vidare kan jag tycka att det var tråkigt att man i detta skede inte passade på och fixade en genomgående lösning, med cykelfält hela vägen.
På två ställen saknas cykelfält i norrgående riktning. Först direkt efter Sturegatan, där man av någon anledning inte målar cykelfält trots att det finns utrymme.
Och sedan efter Villagatan där cykelfältet tar slut och cyklister får trängas i bilkön med bland annat två busslinjer, i detta fall handlar det om 6st parkeringsplatser eller att att det ska finnas två körfält, välj det som anses viktigast.
Det finns plats.
Jag föreslog till trafikkontoret att de målar cykelfält hela vägen. Vid Sturegatan är det en no-brainer – det finns plats, det är bara att måla. Eftersom bussar har ett separat körfält behöver inte bilkörfältet vara så brett (man kan också skicka all tung trafik genom bussfållan), så cykelfältet kan lätt göras med modern väl tilltagen bredd.
Mellan Villagatan och Engelbrektsgatan föreslår jag några olika saker:
  • Ta bort några P-platser och dra in cykelfältet mot kanten.
  • Ta bort separat signalfas för vänstersväng, och gör istället precis som i korsningen med Sturegatan, där vänstersvängande bilister (eller bussförare, endast buss/taxi får svänga vänster där) regleras av en extra signal efter de har börjat vänstersvängen.

Ärendenummer

Vad gäller skavankerna så förväntar jag mig att dessa fixas till.
Att få cykelfält hela vägen är jag mer tveksam till, men tänker försöka driva ärendet så långt det går.

  • Felaktigheter i och med arbetet: KC-1623607
  • Cykelfält mellan Villagatan och Engelbrektsgatan: KC-1623608
  • Cykelfält direkt efter Sturegatan, norrgående: KC-1623609

Uppföljning KC-1623609 och KC-1623608

Autosvar, med andra ord – tack och hej. Jag ska dock följa upp, det är ju en såpass lätt åtgärd att det borde gå att fixa inom ramarna för årsentreprenad och utan beslut.

Uppföljning KC-1623607

Asfaltskanten är åtgärdad, och det böjda cykelfältet kommer ”utredas” enligt det svar jag har nu fått.