Sverigetaxi är ett av företagen vars förare ofta blockerar cykeltrafiken. De blockerande fordonen skapar risker för de cyklande, och gör staden mindre lockande att cykla i. Sverigetaxi måste ta ansvar för egen kontroll av sina förare. 

Vasagatan 160908 16.35 Foto Ola L

[texten uppdateras]

Sverigetaxi måste börja ta ansvar för egen kontroll av sina förare, att de följer trafikförordningen och inte blockerar cykelfälten.

Sverigetaxi har en policy om trafiksäkerhet och regelefterlevnad. 

Ärendehantering

161229 Mail till Sverigetaxi.

Läs mer om blockerande fordon

Uppdateringar

161229 Mail till Sverigetaxi

Hej!

Jag undrar hur Sverigetaxis policy ser ut med regelefterlevnad i taxitrafiken, när det gäller att inte blockera för medtrafikanter i andra trafikslag?
Hur ser internutbildning ut för förarna, utför Sverigetaxi kontroll av regelefterlevnad?
Hur driver Sverigetaxi arbetet att förbättra lastplatser lokalt i Stockholms län? Samarbetar ni med leveranstrafikens branschorganisation?

Läs hela ärendet här

Vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534