Det regionala cykelstråket intill Gudöbroleden i Haninge blockerades helt av Svevia när de sanerade diesel efter en vält lastbil. Borde inte oskyddade trafikanters säkerhet prioriteras före dieselutsläpp? 

Foto/observation Hans A

[texten uppdateras]

En förare i lastbil körde in sitt fordon i en bro, och landade så småningom i diket vid Gudöbroleden i Haninge, enligt uppgifter från Trafikverket. Därefter beställdes sanering av diesel via Svevia. Svevia valde att blockera hela det regionala cykelstråket. Ingen omledning gjordes, inga varningsskyltar, ingen flaggvakt. Svevias personal på plats pratar om att bära cykeln förbi, att cykeln har styre att svänga med osv när frågan om säkerhet och omledning ställs.
Hade Svevia valt samma lösning om de använt hela vägen för motortrafik som upplag för jordmassor, ingen omledning, inga skyltar? Skulle motortrafiken då hänvisas till att köra bil i diket förbi platsen? Hur skulle bussar och tung trafik komma förbi, de skulle sannolikt inte kunnat köra i diket bredvid vägen.

Regionalt cykelstråk

Trafikverket vill inte kräva vite av Svevia

Trafikverket svarar att arbetet var akut, det fanns inte tid för omledning.

Länk till trafikverkets FB-sida

Hur lång tid fanns att beställa TMA-fordon eller annan nödvändig utrustning för trafiksäkerhet?

När olyckan rapporterades hade TMA-fordon kunnat beställas omgående av trafikstyrningen på trafikverket eller annan relevant personal. Avstängningsmaterial kan budas med kort varsel från flera företag som hyr ut material för avstängning. Aluminiumgolv kanske också finns i lager på företag för uthyrning. Jordmassorna hade kunnat placeras så det fanns tillräcklig bredd för rollator och lastcyklar att passera. Flaggvakt på båda sidor hade kunnat beställts på kort varsel. Det finns många lösningar som är bättre än den lösning Svevia valde. Här finns ett utbildningsbehov hos Svevia, och kanske hos trafikstyrning på trafikverket.

Svevia om att de är specialister på trafikomledning

Är säkerheten för cyklande mindre värd än ett dieselutsläpp? 

Det är givetvis mycket viktigt att kemikalieutsläpp kan hindras, reduceras och saneras. Men måste människors säkerhet äventyras då? Att invänta en säker omledning kanske fördröjer saneringen av diesel, och innebär att mer jord behöver grävas upp. Men om det handlar om att inte utsätta trafikanter för allvarliga skador, kanske invalidiserande skador, då måste säkerheten för trafikanter gå före. Kanske var problemet att TMA-fordon och omledning inte beställdes i tid. En viss tid upptogs först av räddningsarbete av lastbilen, och bärgning. Då fanns polis på plats.

Finns styrande dokument på trafikverket som styrker att sanera dieselutsläpp prioriteras före trafikanters säkerhet?

Läs mer om trafikverket och tillfälliga omledningar

Läs mer om arbeten på cykelbanor

Ärendehantering

170428 Frågor till Trafikverket på deras Facebooksida
170429 Frågor till Svevia på deras facebooksida
170502 Trafikverket svarar

Uppdateringar

170502 Svar från trafikverket

170429 Cyklandeombud frågar Svevia

170428 Ytterligare fråga från Cyklandeombud

170428 Trafikverket svarar