Arbetet med att bygga nya cykelbanan på Långholmsgatan fortsätter och entreprenören Peab fortsätter att inte imponera med usel trafikomledning för cykel.

Cyklande leds in på trottoaren och sedan måste ta en extremt trång sväng nerför en knappt 1m bred ramp, på andra sidan Pålsundsbacken väntar en lika smal ramp och fler 90-gradersvängar upp till västerbron. Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel utesluts, att ta filerna för motortrafik är förenat med stora risker.

Cykelbanan avstängd utan hänvisning, skulle det tillåtas för motortrafiken över Västerbron?

Tidigare besiktningar av arbetet på Långholmsgatan

Läs mer om arbeten på cykelbanor

Ärendehantering

170424 Anmälan till trafikkontoret

Uppdateringar