En kranbil blockerar Tranebergsbrons huvudled för cykeltrafik. Skyltar eller flaggvakt finns inte. De påstår själva att de har tillstånd av Stockholms stad.

Kranbilen används för att göra ett fasadarbete. En skylt ska monteras på fasaden. Inga skyltar om arbete på väg finns, ingen flaggvakt. Arbetet de utför kan lika gärna göras med byggställning, tex en zip-up som är snabb att montera. Alternativt med firmor som Rope access eller PA climb

Ärendehantering

Kartlänk
190830 Fråga till trafikkontoret om det finns tillstånd SY1908300849UEQ

Läs mer om arbete på cykelbanor

Uppdateringar

190830
Fråga till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Fråga har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1908300849UEQ.
Din beskrivning: Ämne: Fråga om tillstånd kranbil på Tranebergsbron
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm 
Jag undrar om denna kranbil hade tillstånd att stå på cykelpendlingsstråket Tranebergsbron. 
kartlänk https://goo.gl/maps/Lej3WW3Z61uQVezn7
Så här ser kranbil och situation ut https://youtu.be/PBiC5-BOs-o
Är det polisen som ger tillstånd att köra motorfordon på cykelbana? 
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö