En väldigt enkel sak att åtgärda, flytta en mobil glasskiosk 10 meter för ökad sikt på huvudled. Ändå sker ingen åtgärd trots felanmälningar i över 6 år. Läge att höja kompetens om gång- och cykeltrafik i Stockholms förvaltningar samt hos polisen.

Enkelt att göra tryggt och säkert för gående och cyklande. Position

[texten uppdateras]
Vid ett av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik längs Norr Mälarstrand finns en mobil glasskiosk uppställd. Den står nära ett övergångsställe, och sikten är skymd. Trots felanmälan under minst 6 år har ingen ändring skett, det är enkelt att åtgärda, bara flytta uppställningsplatsen 10 eller 15 meter. Hur kan det vara så svårt att åtgärda? Vi i cyklandeombud uppmanar stadens politiker att budgetera för kompetenshöjning om gång- och cykeltrafik i stadens förvaltningar. Och skapa smartare ärendehantering i staden kanske. Polisen i Stockholm behöver också uppdatering om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik.

Länk till kartposition

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Vy för gående från strandpromenad

Som cyklande trafikant behövs också uppmärksamhet på biltrafik som ska in till bensinmacken, och de som ska ut från bensinmacken. Därför är det smart att reducera andra onödiga risker för olyckor, som att flytta glasskiosken som skymmer sikt.

Länk till position

Ärendehantering

Kartlänk position
2015-03-11 Uppmaning att flytta kiosken KC-1512559
2015-04-21 Svar från Stockholms stad
2018-06-15 Svar från staden SY1806141325BYV
2019-04-16 Ny uppmaning flytta kiosken
2019-04-30 Svar från staden: Kiosken har polistillstånd SY1904171100CZN
2020-xx-xx Felanmäld av annan trafikant
2021-03-31 Ny uppmaning att flytta glasskiosken SY2103311503VYC
2021-05-17 Påminnelse till trafikkontoret om svar
2021-05-24 TK frågar en andra gång efter gatuadress. De har redan position på karta.
2022-03-

Glasskioskens nuvarande position vid övergångsställe

Uppdateringar

2022-03-29
Efter 7 år (minst) är glasskiosken flyttad till alternativ plats, som ökar sikt och säkerhet för gående och cyklande.

2021-05-24
Svar till trafikkontoret att adress inte finns längs cykelbanor.
”Hej! Se länk nedan.
Vi har redan svarat att adress finns inte längs cykelbanor. I ärendet finns länk till exakt position, vilket vi också klargjort i tidigare mail
Läs om hela ärendet via länken nedan, där finns alla uppgifter inklusiva position. På bilderna kommer positionen också bli ganska tydligAlltså: klicka vidare till nedanstående länk fär att få all information om ärendet. 
https://cyklandeombud.se/utformning/felanmald-over-6-ar-glasskiosk-som-skymmer-sikt-for-trafiken/ Vänligen Jon Cyklandeombud Stockholm

2021-05-24
Trafikkontoret frågar en andra gång efter adress
”Hej Jon, Tack för att du har kontaktat oss på trafikkontoret! Finns möjligheten att återkomma med adressen till kiosken, då det finns flera verksamheter längs Norr Mälarstrand så vi vet vilket ärende vi ska se på. Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare 
Trafikkontoret Stockholms stad 
https://start.stockholm/

2021-05-17
Påminnelse till trafikkontoret om svar
”Hej!Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi har ännu inte fått svar om kiosken som skymmer sikten för cyklande och innebär risker för gående och cyklande Norr Mälarstrand.All info om ärendet finns via denna länk nedanhttps://cyklandeombud.se/utformning/felanmald-over-6-ar-glasskiosk-som-skymmer-sikt-for-trafiken/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö”

2021-05-10
trafikkontoret svarar på en annan anmälan i samma ärende SY2104301320ZVQ
”Hej! Tack för att du hör av dig till oss. Vår bedömning är att den gula glasskiosken väster om Holger Bloms Plats inte utgör ett hinder för att gående och cyklister ska kunna uppmärksamma varandra och samspela på ett trafiksäkert sätt. Vi planerar därför inte någon åtgärd på platsen i närtid. Vi tackar ändå för dina synpunkter och tar med oss dem i vårt fortsatta arbete. Om du har fler frågor till oss på trafikkontoret så är du välkommen att återkomma till oss i ett nytt ärende. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2021-04-09
Trafikkontoret svarar och frågar om adress till platsen. Vi svarar att kartlänk finns i vår ärendehantering (alltså denna post) och att adress sällan finns längs cykelbanor i park.
”Tack för att du har kontaktat oss på trafikkontoret! Finns möjligheten att återkomma med adressen till kiosken, då det finns flera verksamheter längs Norr Mälarstrand så vi vet vilket ärende vi ska se på. Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning,
Axxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-03-31
Ny uppmaning till Stockholms stad att flytta kiosken SY2103311503VYC
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Här ett ärende om en kiosk som skymmer sikt för prioriterad trafik på cykelpendlingsstråket Norr Mälarstrand. Det är felanmält i över 6 år, varför står kiosken fortfarande på en plats som inte är i linje med stadens styrande dokument? 
Vi uppmanar att kiosken flyttas minst 10 meter i riktning mot Rålambshovsparken. 
Vår ärendehantering och dokumentation hittar ni via länk nedan.https://cyklandeombud.se/utformning/felanmald-over-6-ar-glasskiosk-som-skymmer-sikt-for-trafiken/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2020-xx-xx
Felanmäld av annan trafikant

2019-04-30
Svar från Stockholms stad. Glasskiosken har sitt polistillstånd. SY1904171100CZN

2019-04-16
Ny uppmaning att flytta kiosken

2018-06-15
Svar från Stockholms stad SY1806141325BYV

2015-04-21
Svar från Stockholms stad varför glasskiosken placerades fel trots beslut om flytt.

2015-03-11
Uppmaning att flytta kiosken KC-1512559

2014
Uppmaning till staden att flytta kiosken