Cykelvägar kan garantera framkomlighet både för snöröjningsfordon och räddningstjänst i stora snöfall och andra extrema störningar. Mellan Saltsjöbaden och Fisksätra är cykelvägen skyltad som räddningsväg.

Vid det stora snöfallet 9 november 2016 hade denna typ av cykelväg garanterat framkomlighet för både snöröjningsfordon och räddningstjänst. Och samtidigt garanterat framkomlighet för den cyklande allmänheten samt viss gångtrafik. Vid det stora snöfallet 9 november lamslogs motortrafik och cykeltrafik till stora delar i Stockholm. Tung yrkestrafik gav sig ut på vägarna trots att de saknade rätt utrustning. De blockerade framkomligheten för både snöröjning och räddningstjänst. Även privatbilar utan rätt utrustning gav sig ut i snöovädret trots uppmaningar att ställa bilen hemma.

Om det fanns rätt byggda cykelstråk hade dessa kunnat användas av både snöröjningsfordon och räddningstjänst. Och allmänheten skulle dessutom kunna cykla trots ett mycket stort snöfall. En cykel är förhållandevis enkel att flytta från vägbanan för att släppa förbi större fordon som ambulans och snöröjning. Redan under snöfallet 9e november fanns alla möjligheter att säkra ambulanstransporter via cykelstråken i Stockholm. Men cykelstråken var istället i princip oframkomliga, snöröjningsfordonen skickades till andra platser. Trots att stadens mål var att säkra räddningstjänst fanns ingen tanke på att cykelstråk kan användas för ambulanstransport.

Denna möjlighet missade trafikkontoret. Bilden är ett montage.

Läs mer om cykelvägen mellan Saltsjöbaden och Fisksätra

Saltsjöbaden – Fisksätra

Räddningstjänst använder gång- och cykelbana vid vägarbeten

När Ellevio utförde ledningsarbete längs Bergslagsvägen fick räddningstjänst använda gång- och cykelbana längs de tillfälliga trafikomledningarna.

Bergslagsvägen tillfällig räddningsväg

Befintliga sträckor där cykelväg kombineras med räddningsväg

Fler möjliga sträckor där räddningstjänst kan garanteras framkomlighet på cykelstråk

  • Det stoppade regionala cykelstråket på Lidingö, en kort sträcka dock.
  • Det stoppade bygget av cykelstråk mellan Mörby och Frescati
  • Betydande delar av alla cykelstråk kan byggas så att räddningstjänst ges ökad framkomlighet, sannolikt kan ambulans köras på alla cykelstråk redan idag.

Trafikverkets rapport, Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort, nämner cykel 63 gånger

läs rapporten här

Krav på räddningsväg

  • Minst 4,0 meter fri höjd
  • Minst 3,0 meter körbanebredd
  • Minst 3,5 meter fri portalbredd
  • Hårdgjord yta som klarar 100 kN axeltryck

Röster om cykelbanan mellan Saltsjöbaden och Fisksätra

tweet
tweet

Ärendehantering

xxx

Uppdateringar

Cyklistbloggen skriver om räddningstjänst på cykelbanor

Andra exempel på kombinerad gång/cykel/räddningsväg

Bilvägar med en fil i varje körriktning, staket direkt mot körfilen, ingen väggren.

Alltså exempel på att det fungerar att motortrafik inte har väggren. 

Akallaleden väg 275 kartlänk 70km/t

Andra exempel där cykelbanor ökar framkomlighet för räddningstjänst

Spola fram till 3’37 på denna video