Enligt WHO är luftföroreningar största hotet mot människans hälsa i EU. Vi har anmält och uppmanat till Trafikverket sedan 2017, trots det vill inte Trafikverket åtgärda dammet längs trafikleder på våren.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Längs trafikleder samlas grus, damm och lera vid vägrenar. På våren när det torkar blir det stora dammoln när tung trafik passerar. Det är avskräckande för gående och cyklande när gång- och cykelbanor går intill trafiklederna. 450 personer beräknas dö i förtid av luftföroreningar i Stockholm varje år, fler än i trafikolyckor. Trafikverket förnekar ofta bristerna, trots dokumentation som visar dammoln svart på vitt. Sopning och högtrycksåtgärder behövs tidigt, kanske redan i februari. Även Stockholms stad är väghållare för motortrafikleder, och trafikkontoret vill inte heller förebygga dammet under våren.

Trafikverket uppmanar att gå och cykla för att minska luftföroreningar

Den här uppmaningen går inte riktigt ihop med att trafikverket inte vill åtgärda dammet på våren.

Väghållarnas argument att inte sopa tidigt

  • Det går inte att sopa så tidigt, det finns inga sopmaskiner, alla är redan uppbokade

Självklart går det att boka på maskiner för uppdraget, det gäller bara att planera och vara ute i god tid.

  • Det går inte att sopa så tidigt, när vi använter vatten fryser det och blir halt.

Det finns oftast perioder med plusgrader tidigt på säsongen, och är det risk för minusgrader kan salt användas, vilket är en etablerad metod.

  • Vi sopar bara en gång för att spara skattemedel

Vilka är kostnaderna för konsekvenserna i ökad dödlighet och försämrad hälsa, samt att fler avstår att gå och cykla?

Läs mer om luftföroreningar

Ärendehantering

Ärendenummer
SY2204180621CLG
SY2204201638VWX
2017-03-22 #1 Uppmaning skickad till Trafikverket 
2017-03-28 #2 Trafikverket svarar: vi sopar bara en gång för att spara skattemedel
2018-04-13 #3 Fråga till trafikverket varför dammet inte åtgärdats efter ett år 
2018-04-18 #4 Trafikverket svarar, ”det finns inga maskiner tillgängliga för sopning”, och ”vi dammbinder så inandning av partiklar blir ett mindre problem”
2020-03-18 #5 Ny anmälan till trafikverket  anmälan till Trafikverke
2022-04-14 #6 Ny anmälan till trafikverket
2022-04-14 #7 Uppmaning till trafikkontoret SY2204180621CLG
2022-04-20 #8 Svar från trafikkontoret
2022-04-20 #9 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2204201638VWX
2024-03-14 #10 Uppföljande mail till trafikkontoret 2024SC47881
2024-03-14 #11 Uppföljande mail till Trafikverket
2024-03-18 #12 Svar från trafikkontoret
2024-03-18 #13 Uppföljande fråga till trafikkontoret

Vad säger trafikanterna

Uppdateringar

2024-03-18 #13 Uppföljande fråga till trafikkontoret
Hej och tack för svar. I denna anmälan om hälsoskadligt och avskräckande damm från motortrafikleder har vi inte angivit någon specifik plats. Anmälan till trafikkontoret gäller de platser där trafikkontoret är väghållare. En av de platserna vi dokumenterat med video är här se länk till karta. https://maps.app.goo.gl/dx1iTMxWxQ5thYGt5 Där är kommunen väghållare enligt NVDB.
Men det gäller alltså alla ställen där trafikkontoret är väghållare, och där damm från motortrafiken virvlar upp under våren och försämrar luftkvaliteten för trafikanter i gång- och cykeltrafik. https://cyklandeombud.se/underhall/damm-langs-trafikleder-pa-varen-avskrackande/ Är det miljöförvaltningen som har uppdraget att spola/sopa damm från kommunens trafikleder? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2024-03-18 #12 Svar från trafikkontoret
Tack för att du kontaktar trafikkontoret. Trafikverket ansvarar för den angivna platsen. Vi hänvisar dig därför att ta kontakt med trafikverket direkt för vidare hjälp med ditt ärende. Deras hemsida där du hittar kontaktuppgifter ser du här: https://www.trafikverket.se/ Miljöförvaltningen är den myndighet som ansvarar för miljön i Stockholms stad, både utomhus och inomhus. Förvaltningen arbetar aktivt för att du som stockholmare ska bo i en frisk och hälsosam miljö. Detta kan gälla allt från trafikbuller till vattenfrågor, kemikalier, luftkvalitet och hygien. Du hittar mer information och kontaktuppgifter till miljöförvaltningen på stadens hemsida: https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/fackforvaltningar/miljoforvaltningen/

2024-03-14 Uppmaningar till politiker i sociala medier
Twitter (X)
Facebook
Instagram
Bluesky
Mastodon

2024-03-14 #11 Uppföljande fråga till Trafikverket
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. 
Här ett ärende vi driver sedan 2017 i region Stockholm. Enligt WHO är luftföroreningar största hotet mot människors hälsa i Europa. https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/sv/
På våren dammar det från motortrafiklederna, alltså damm som ligger på vägrenen längs motortrafikleder. Det blir stora dammoln när tung trafik passerar. Men även i vanlig trafik blir det damm som virvlar upp.
Det är avskräckande för gående och cyklande. Det knastrar mellan tänder i munnen, och sticker i ögon i vissa lägen. Och dammet bidrar till att 450 personer dör i förtid i Stockholm varje år av luftföroreningar.
Här har vi dokumenterat ärendet via länken nedan. 
https://cyklandeombud.se/underhall/damm-langs-trafikleder-pa-varen-avskrackande/
Vi uppmanar Trafikverket sedan 2017 att åtgärda dammet första gången redan i februari, med beredskap för perioder med mildare väder, de sträckor trafikkontoret är väghållare. Alltså med spolning/sopning/upptagning.Vad har hänt sedan sist vi skickade denna uppmaning, har arbete påbörjats att ta fram åtgärder? Vilken enhet har ansvaret för denna åtgärd?
Här syns problemet med damm i en video

Här nedan syns exempel på dammet på en bild från Tranebergsbron 

2024-03-14 #10
Uppföljande fråga till trafikkontoret 2024SC47881
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Här ett ärende vi driver sedan 2017. Ärendenummer SY2204180621CLG SY2204201638VWX
Enligt WHO är luftföroreningar största hotet mot människors hälsa i Europa.
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/sv/
På våren dammar det från motortrafiklederna, alltså damm som ligger på vägrenen längs motortrafikleder. Det blir stora dammoln när tung trafik passerar. Men även i vanlig trafik blir det damm som virvlar upp.
Det är avskräckande för gående och cyklande. Det knastrar mellan tänder i munnen, och sticker i ögon i vissa lägen.
Här har vi dokumenterat ärendet via länken nedan. 
https://cyklandeombud.se/underhall/damm-langs-trafikleder-pa-varen-avskrackande/
Vi vet att det också är trafikverket som är väghållare för en del av motortrafiklederna. 
Vi uppmanar trafikkontoret att åtgärda dammet första gången redan i februari, med beredskap för perioder med mildare väder, de sträckor trafikkontoret är väghållare. Vad har hänt sedan sist (2022) vi skickade denna uppmaning, har arbete påbörjats att ta fram åtgärder? Vilken enhet har ansvaret för denna åtgärd?
Här syns problemet med damm i en video

Här nedan syns exempel på dammet på en bild från Tranebergsbron (Trafikverket)

Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2022-04-20 #9
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2204180621CLG
”Hej och tack för tålamod, och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
När kan kontrakt ändras, så de blir dynamiska? När löper nuvarande kontrakt ut? Vilken enhet kan utreda för att starta åtgärd av vägdamm längs trafikleder tidigt, för att inte luftföroreningar ska bli för stora? Kanske kan en provsträcka utses som ett test? Om trafikkontoret är väghållare för delar av Bergslagsvägen kan det vara en lämplig sträcka att utföra test på. Och då borde test ske senast i slutet av februari. Damm och sand/lera/grusupptagning i vägren längs trafikleder kan ske mycket tidigare än vad som sker idag. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-04-20 #8
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon, Tack för att du hör av dig till oss! Vi förstår problematiken du beskriver i ditt ärende. Våra nuvarande kontrakt är dock inte dynamiska utan våra entreprenörer har ett slutdatum att förhålla sig till och ska påbörja sandupptagningen när vädret tillåter. I samband med sandupptagning måste våra entreprenörer samtidigt spola vatten vilket innebär att det måste vara plusgrader nattetid. Med det sagt så tackar vi för dina synpunkter och tar med oss dem i vårt fortsatta arbete. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret”

2022-04-14
Mail till trafikkontoret Stockholm SY2204180621CLG
”Hej!Tack för ert tålamod, och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Här ett ärende vi driver sedan 2017.
På våren dammar det från trafiklederna, alltså damm som ligger på vägrenen längs trafikleder. Det blir gigantiska dammoln när tung trafik passerar. Men även i vanlig trafik blir det damm som virvlar upp.Det är avskräckande för gående och cyklande. Det knastrar mellan tänder i munnen, och sticker i ögon i vissa lägen. 
bildexempel 
xxx
WHO gick nyligen ut med att luftföroreningar är stärsta hotet mot människors hälsa. 
Här har vi dokumenterat ärenden via länken nedan. https://cyklandeombud.se/underhall/damm-langs-trafikleder-pa-varen-avskrackande/
Vi vet att det också är trafikverket som är väghållare för en del av trafiklederna. 
Vi uppmanar att åtgärda första gången redan i februari, med beredskap för perioder med mildare väder. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-04-14
Ny anmälan till trafikverket
”Hej!
Vi har dokumenterat att det dammar från trafikleder på våren. 
Det är avskräckande för gående och cyklande som behöver andas in dammet. Det knastrar mellan tänder, och blir grus i ögon. 
Vi har delgivit dokumentation och uppmanat att åtgärda tidigare efter vintern, sedan 2017. Ännu har vi inte sett åtgärder som ger resultat. 
Det är svårt att förstå att Trafikverket inte åtgärdar. Trafikverket uppmanar att gå och cykla för att minska luftföroreningar, men vill inte åtgärda luftföroreningar för att locka fler att gå och cykla. Hur är logiken där? 
Trafikverket har regeringens uppdarg för ökad och säker cykling.
WHO har nyligen gått ut med att luftföroreningar är största hotet mot människans hälsa. 
Vi föreslår möte för att reda ut detta, i region Stockholm.
Se dokumentation i ärendet via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/underhall/damm-langs-trafikleder-pa-varen-avskrackande/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

2020-03-20
Svar från trafikverket

2020-03-19
Svar från Trafikverket

2020-03-18
Ny anmälan till Trafikverket om att sopa trafikleder intill gång- och cykelbanor.

191105
Påminnelse om svar i ärendet till trafikverket

2017-03-30
Dirketpress om dammet längs Bergslagsvägen

2017-03-28
Svar från trafikverket,

Trafikverket avstår sopning för att spara skattemedel

2017-03-27
Video med hur sand och grus knastrar i munnen

2017-03-23
Uppmaning till Trafikverket på deras facebooksida

2017-03-19
Dokumentation längs Bergslagsvägen