Vid nybyggda trafikplats Värtan finns farliga lösningar för cykeltrafik, som visar att cykeltrafik kommer i andra hand när Stockholms stad växer och bygger nytt. Senaste exemplet är vid Jägmästargatan. Trafikkontoret vill inte åtgärda, de hänvisar till Fortum.

Ett år senare, lösningen fungerar inte för snöröjning heller.

180220 Nödlösningen för cykeltrafik fungerar ej för snöröjning

[texten uppdateras]

Trafikverket/trafikkontoret/Fortum klarar inte att bygga säker och tydlig cykelinfrastruktur vid trafikplats Värtan. Den trafikplanerare och entreprenör som ansvarat för Jägmästargatan har en del kvar att lära om cykeltrafik. För den som cyklar södergående på Jägmästargatan går cykelvägen upp i rök. Tre pollare blockerar fortsatt cykling, och ingen hänvisning finns. Det är den akuta situationen vid Jägmästargatan. Den långsiktiga situationen är att hela lösningen för Jägmästargatans anslutning till trafikplats Värtan behöver ny design.

Hänvisning för cykeltrafik saknas
kartlänk

Läs mer om trafikplats Värtan

Foto Niel Peter Rasmussen

Norrgående cykeltrafik leds rakt in i trottoarkant

Ärendehantering

170123 Anmälan skickad till trafikkontoret SY1701231449KWQ
170201 Svar från TK ”prata med Fortum”
170202 Replik från Cyklandeombud ”vem är ansvarig väghållare?”
170315 Svar från TK

Uppdateringar

170315 Svar från trafikkontoret

Hej! Fortum har inte ansökt om någon trafikanordningsplan på platsen och vi kommer att kontakta dem kring detta.Platsen är inte klar än, t. ex. så saknas målning som görs när vädret så tillåter. Med vänlig hälsning Exxxxx Kommunikatör 

170202 Replik från Cyklandeombud

Hej!
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm.
replik SY1701231449KWQ
Trafik ska vara säkert och med tydliga hänvisningar även under byggperiod, det vet alla med utbildning som krävs för vägarbete. Det är svårt att ta argumentet ”när allt är klart blir det bra” på allvar. Den som hävdar det kan inte ha läst stadens tekniska handbok, eller andra tekniska grundläggande handböcker för vägarbete. Alternativet är att stänga av trafik på gatan om det inte går att uppfylla grundläggande krav för trafik vid vägarbete. Det finns dock ingen anledning att stänga av trafiken, det är en enkel standardåtgärd att skylta tydligt hur cykeltrafik ska passera. Är Jägmästargatan privat mark ägd av Fortum måste det finnas ett avtal som tvingar Fortum att upprätthålla rätt standard för trafik. Saknas det avtalet?
Vilken ansvarig tjänsteperson på trafikkontoret har bestämt att trafikkontoret inte hanterar brister vid vägarbetet på Jägmästargatan? Hur ser det avtalet ut där Fortum är fri att utföra vägarbete utan att behöva följa krav från Stockholms stad? Vem är ansvarig väghållare egentligen? 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170201 Svar från trafikkontoret

Hej Jon! Tack för din synpunkt. Tanken är att cyklister ska ledas över till andra sidan av gatan. Platsen är inte färdig än, det saknas t. ex. målning. Men det är för kallt för det nu. När allt är klart kommer det att framgå hur man ska cykla. Det är Fortum som bygger detta, klagomål på hur det ser ut under byggtiden kan du med fördel skicka till dem.
Med vänlig hälsning ExxxxKommunikatör