Det varierar kraftigt hur snabbt ärenden åtgärdas, och om det blir rätt åtgärd när det gäller Stockholms stads felanmälningssystem. Belysningsavdelningen i område Bromma verkar vara snabba. Återstår att se om Trafikverket är snabba.

Korsningen är helt i mörker

Jag skickade in ett klagomål om en korsning där det helt saknas belysning på det prioriterade cykelstråket som passerar Ulvsundaplan. Här är den dubbelriktade cykelbanan så smal att det inte går att mötas, samt att det är många djupa ojämnheter i asfalten, kantsten och ofta vattenfyllt. I korsningen gör den kombinerade gång och cykelbanan dessutom en parallellförflyttning och gränsar nästan till att vara en Y-korsning, samt att stor uppmärksamhet behövs mot eventuell insvängande motortrafik. Mötande biltrafik bländar och minskar ytterligare sikten.
Därför är det särskilt viktigt att det finns tillräcklig belysning, vilket helt saknas idag.

Ärendet skickades in via tyck-till-appen KC-1793705 onsdag 11/11, och fick mail nästa dag från en ingenjör på anläggningsavdelningen, med uppmaning att ringa upp för att diskutera ärendet. Det känns lovande!

Dock är ärendet komplicerat, eftersom Trafikverket ansvarar för sträckan mellan Ulvsundaplan och Alviksrondellen. Trafikverket får jag kontakta separat.

Ärendehantering

151111
anmälan till trafikkontoret Stockholms stad
151112
Telefon med ingenjör på anläggningsavdelningen
anmälan till Trafikverket #230557

Mail till trafikverket@trafikverket.se 

Vid Ulvsundaplan i Stockholm saknas belysning, i lilla korsningen mellan väg 275 och mindre parallellgata sydost om stora rondellen Ulvsundaplan.
Motivering
Här är den dubbelriktade prioriterade cykelbanan så smal att det inte går att mötas, samt att det är många djupa ojämnheter i asfalten, kantsten och ofta vattenfyllt. I korsningen gör den kombinerade gång och cykelbanan dessutom en parallellförflyttning och gränsar nästan till att vara en Y-korsning, samt att stor uppmärksamhet behövs mot eventuell insvängande motortrafik. Mötande biltrafik bländar och minskar ytterligare sikten för cyklande.
Därför är det särskilt viktigt att det finns tillräcklig belysning, vilket helt saknas idag.Här behövs belysning akut, en tillfällig lösning behövs direkt innan fast installerad belysning är planerad och anlagd.
Detaljer
Belysning behövs mitt i den korsningen, samt i en radie på minst 25m från centrum av korsningen. Samverkan behöver göras med Stockholms stads anläggningsavdelning ingenjör xxxx, mailadress, telefonnummer
Ljusstyrkan från biltrafikens vägbelysning längs väg 275 räcker inte, här behövs särskilt stark belysning. Idag är det i princip helt mörkt i korsningen.
Sannolikt är det lika bra att anlägga rätt belysning längs hela sträckan väg 275 från rondellen Ulvsundaplan till Alviksrondellen.