Cyklandeombud Sthlm undersöker vad som händer med det prioriterade cykelstråket från Västerort, när ett nytt bostadsområde växer fram. Oroande att cykel inte alls nämns i Stockholms stads informationsblad, och att cyklande inte alls finns med i de lockande bilderna. 

Uppdatering
Nu har jag pratat med byggprojektledaren och det låter väldigt lovande. Det prioriterade cykelstråket kommer bli bredare, kanske 5 meter, och avskiljt från gångtrafik.
Cykelstad i världsklass, så brukar Stockholms stad kommunicera om cykelsatsningar. Men i verkligheten ser det ofta ut som på bilden ovan, bara bilar finns med i planeringen.
Skogsstjärnan heter det nya bostadsområdet som ska byggas i skogspartiet längs Lövstavägen, mellan Beijer bygg och Kuskgränd. I dagarna är arbetet påbörjat och det prioriterade cykelstråket är omdirigerat. Arbetet beräknas vara klart 2017.

Men vad händer med det prioriterade cykelstråket från Västerort in till city? I informationen står det att det blir en lokalgata. På de animerade bilderna syns inte en enda cyklande vilket gör mig oroad. I texten om störande arbeten nämns inte cykel över huvud taget.

Cykeln nämns inte alls i informationen på Stockholms stads web

Länkar

Omledningen för det inledande arbetet längs det prioriterade cykelstråket 151008 är helt ok genomfört, med information om entreprenör. Dock är omledningssträckan onödigt lång, den går att läggas rakare längs Redskapsvägen, som dock behöver asfalt vid en hög gatstenskant. De flesta som cyklar har redan hittat den kortare sträckan längs Redskapsvägen.
Länk till karta
Asfalt speciellt för omledningen

Information finns uppsatt från båda håll.