Sopsaltningen i Västerort har havererat. Trots upprepade felanmälningar till Trafik Stockholm vägrar entreprenören att lyssna. ”Entreprenören gör ändå som de vill” säger Trafik Stockholm. 

Det lokala cyklandeombudet Cykelpendla Hässelby skriver om hur sopsaltningen på det prioriterade cykelstråket mot Västerort har havererat. Mats Freij vilseleder i P4Stockholm. Läs också hur man får snöröjningen att fungera och vad som orsakat problemen.

Läs hela bloggposten här