Farlig placering av trafikljus vid slussenbygget, cyklande blir nästan överkörd. Trafikkontoret vägrar åtgärda.

Slussenbygget har haft betydande brister i omledning för cykeltrafiken. Vägmarkeringar har visat rakt in i betongfundament, men det mest allvarliga är just nu att ett trafikljus har felaktig placering och styrning, vilket har orsakat en farlig situation för cyklande, men även gående. Jag var själv vittne till att en cyklande var ytterst nära att bli överkörd av bil, trots att den cyklande hade grönt ljus. Bilen hade inte rött ljus, den hade ingen trafiksignal alls. Det har gått flera dagar med denna farliga situation, med betydande risker för invalidiserande skador för cyklande.

Även polis på plats har uppmärksammat att trafiksignalen är fel utformad, och har kontaktat staden för att det måste åtgärdas.

Det saknas helt enkelt organisation i byggprojektet som kan hantera snabb åtgärd för trafiksäkerheten.  Det finns heller ingen beredskap att stänga farlig trafik, eller att sätta ut en flaggvakt tills trafikljusen är åtgärdade och cykeltrafiken är säker. Cykeljouren fungerar inte här.