Länge leve Superlokala Cyklandeombud. Vi stängde ner verksamheten 2017 av tidsbrist, men nu återuppstår nätverket igen. 

Vad ska vi göra?

Samma som tidigare, driva ärenden långsiktigt, där det finns brister i cykelinfrastruktur och dess underhåll. Nu kan vi se tillbaka på tidigare ärenden och kartläggningar och se om systematiska brister är åtgärdade. Det kan vara tex

Hur gör vi det? 

Det viktiga är att driva ärenden långsiktigt. Ibland tar det flera år innan det blir rätt resultat. Vi delar upp ärenden och undviker att flera driver samma ärende. Vi felanmäler och har dialog med trafikkontor och trafikrotel. Vi kontaktar media för uppmärksamhet. Vi samlar in och sammanställer observationer från andra cyklande i sociala medier.

Kort startsträcka för den som vill engagera sig och driva ärenden. 

Vi har färdiga manualer om hur en driver ett ärende, kontaktaktar media, skriver inlägg, hur vi använder sociala medier och erbjuder support för allt det.

Ny fim om slussenbygget