Vid vägarbetet längs Långholmsgatan har entreprenören Peab brustit under i princip hela byggperioden. Varför klarar inte trafikkontoret att styra entreprenören efter ett år av felanmälningar? Varför klarar inte trafikroteln att styra trafikkontoret?

Skruvar sticker upp och riskerar omkullkörning eller punktering, och i värsta fall överkörning i motortrafiken

Vid bygget längs Långholmsgatan körs reflexskärmarna ner ständigt. Skärmarna är avsedda att markera cykelstråket och skydda de cyklande från den tunga motortrafiken. Förare i motortrafiken kör ständigt ner dessa reflexskärmar. De fastskruvade reflexskärmarna som visar förarna i motortrafiken att de måste svänga ut lite har bara stått på plats någon dag innan de körts ner. När en fastskruvad reflexskärm väl har körts ner lämnas skruvarna kvar i asfalten. Skruvarna sticker upp cirka två centimeter och är mycket svåra att se. Att köra på dessa med cykel kan leda till omkullkörning eller punktering, med risk att välta ut i motortrafiken och bli överkörd.

Rätt metod att skapa trygghet för cykeltrafiken här är tungavstängning. 

Tungavstängning är en etablerad metod även i Stockholm, men här vägrar entreprenören Peab och trafikkontor att sätta upp tungavstängning av oklar anledning.

Nerkörda reflexskärmar. Peab åtgärdar ej.

Peab har försäkrat trafikkontoret att de byter ut de trasiga reflexskärmarna men att de körs sönder var och varannan dag.

Men enligt Cyklandeombud som passerar platsen dagligen stämmer inte detta, då vi aldrig sett att en nedkörd reflexskärm (sergeant) åtgärdats eller bytts ut, utan detta har skett av cyklande själva. Cyklandeombud har mängder av videodokumentation på att Peab inte reparerat nedkörd avspärrning. Enligt stadens styrande dokument skall Peab åtgärda de nedkörda sergeanterna.

Trots upprepade anmälningar från bland annat Cyklandeombud sker inte rätt åtgärder. Efter lång tid har det dykt upp en flyttbar reflexskärm på gummifot som ersättning för den fastskruvade. Sannolikt är det enskilda cyklande som ställt dit dessa som en nödåtgärd eftersom trafikkontoret inte klarar kontroll och styrning av entreprenören.

Dessa lösa reflexskärmar har efter några timmar körts på så mycket och tryckts in cykelfältet att det  bara återstår några decimeter kvar av en av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik.

Prioriterat cykelstråk. Kravet är extra hög standard. Kartlänk

Bevisligen fungerar det inte att ha reflexskärmar som avspärrning då de hela tiden körs ner. Trots att det även är osäkert och farligt för cyklande när fordon passerar allt för nära, så envisas Stockholms stad och Peab att ha denna form av ickefungerande avspärrning på platsen.

På många andra ställen används tungavstängning mellan cykeltrafik och motortrafik, det är en etablerad metod.

Norr Mälarstrand
Tungavstängning fungerar bra. Långholmsgatan

Cyklande sköter kvalitetskontroll och säkerhet, när staden och entreprenören brister

Vi i Cyklandeombud har vid flera tillfällen monterat ihop de överkörda reflexsergeanterna och ställt dem på rätt ställe igen, för att nästa dygn göra om samma procedur.
Entreprenören Peab har konsekvent underlåtit att i tillräcklig omfattning kontrollera och hålla avspärrningen i godtagbart skick. Cyklandeombud har anmält bristerna till Stockholms stad upprepade gånger, samt uppmanat att etablera en yrkesmässigt utförd avspärrning. Men Stockholms stad och Peab har valt att inte göra något åt problemet. Staden och medborgarna betalar till Peab för att göra en trygg och framkomlig omledning vid vägarbetet, men istället är det delvis de cyklande själva som sköter kvalitetskontroll och säkerhet.

Läs mer om Peabs brister vid vägarbetet på Långholmsgatan

Peab brister på andra sidan Västerbron

Varför startar inte Peab utbildning om vägarbete på cykelbanor?

Det är hög tid för Peab att starta utbildning om vägarbete på cykelbanor för sina anställda. Även trafikkontoret behöver starta utbildning om trafikomledning anpassad för cykeltrafik. Trafikkontoret behöver dessutom mer resurser för att klara att kontrollera vägarbeten. Trafikingenjörerna på trafikkontoret säger själva att de inte hinner kontrollera vägarbeten, och det är förmedlat till arbetsledning internt.

Läs mer om hur arbeten påverkar cykelbanor

Lite av ärendehistoriken

170201 Ärendenummer SY1702010724GYM, SY1702010707YEL

”Ni måste se över ”cykelfältet” förbi bygget på Långholmsgatan riktning Västerbron. Varje morgon (ca kl 6:15) måste jag justera till reflexpinnarna i början och slutet av ”cykelfältet” för att de under senaste dygnet har åkt i och blockerar cykelfältet. Önskvärt vore att man har någon fast avspärrning. De reflexpinnar som finns idag fungerar inte, då de körs ner. Det känns långt ifrån säkert att köra förbi bygget som det ser ut idag.”

Svar från Stockholms stad samma dag:

”Hej
tack för din synpunkt.
jag ska ta kontakt med entreprenören som utför arbetet på Långholmsgatan.
MVH xxxxxx xxxxxxxx”

170426 Ärendenummer KC-2441226, SY1704271548BNP

”Hej
Cyklar man Långholmsgatan norrut (mot Västerbron) och vid infart till bygget så måste jag många mornar flytta de lösa reflexsergeanterna som senaste dygnet åkt in och blockerar cykelbanan.
Igår morse var en av reflexsergeanterna nedkörd, dvs reflexpinnen hade lossnat från foten. När jag passerade imorse hade fortfarande ingen fixat till detta. Nu satte jag ihop reflexsergeanten och ställde den återigen på plats.
Ex så var folk från entreprenören på plats, men ingen där åtgärdade den nedkörda reflexsergeanten.
Jag börjar bli trött på att nästan varje morgon behöva justera dessa reflexpinnar.
Jag skulle önska att man fixar en bättre lösning med något som sitter fast.”

170503 Svar från Stockholms stad:

”Hej!
Jag förstår din frustration, jag påminner entreprenören ständigt om detta och gjorde även det idag. Det är bra att du fortsätter påpeka detta för oss, vi ska försöka bättra på kontrollen.
Med vänlig hälsning
xxxxxxx xxxxxxx, projektledare Trafikkontoret”

170503 Replik från Cyklandeombud samma dag:

”Hej xxxxxxx!
Tack för svar.
Så här såg det ut imorse (jag satte ihop reflexsergeanten och ställde den på gula linjen).

Den andra reflexsergeanten som stod här förut är numer helt sönderkörd och går inte att använda.
Detta fungerar inte så bra. Om entreprenören envisas med att ha reflexsergeanter så måste de ställa dit betydligt fler. Skulle tippa på att ca 10 stycken efter varandra gör att motorfordonen kanske kommer respektera dem och inte bara köra över. Bäst vore om man kunde få någon form av tungavspärrning (som inte kan välta in mot cyklisterna) vore bäst. Som det ser ut just nu genar många motorfordon över cykelfältet och det är stundtals riktigt läskigt att cykla där. För övrigt är det också otroligt mycket skräp i cykelfältet.

170530 Ärendenummer KC-2482145

”Hej
Jag har felanmält detta förut, men inget har hänt, så jag felanmäler igen.
Det saknas avspärrning/sergeanter mellan cyklister och bilister vid början på bygget på Långholmsgatan då man kommer från Hornstull (riktning Västerbron).
Vart efter tiden gått så har de få reflexsergeanterna blivit nedkörda. Jag har flera gånger ställt tillbaka dessa, men sedan några veckor så finns ingenting kvar, då allt är sönderkört.
Just i svängen är det extra läskigt, då man lätt blir klämd mellan tungavstängning (höger sida) och bilister/bussar/lastbilar på sin vänstra då man själv försöker cykla på den ytan som är avsedd för cyklister. Du har som cyklist ingen stans att ta vägen om ett motorfordon genar i kurvan.
Snälla, se till att det kommer en fungerande avspärrning mellan cyklister och motorfordonstrafiken, innan olycka sker.
Imorse höll jag återigen bli tacklad av en bilist som genade i kurvan (se bild).
Obs, vidvinkel på kameran gör att avstånden ser större ut än de är i närheten, men bilens sida är ca 10 cm från cykelns styre.

Svar samma dag från trafikkontoret:

”Hej!
Tack för att ditt mejl.
Vi har nu vidarebefordrat ditt meddelande till Trafikkontoret felanmälan.”

170608 Ärendenummer SY1706081655QZZ

”Hej
Avspärrningen som skiljer cyklister från motortrafiken har sedan länge körts ner vid bygget på Långholmsgatan (riktning mot Västerbron).
Det behövs ny avspärrning, då många motorfordon genar i denna sväng.
En av de ”fasta” reflexsergeanterna är även inböjd in över cykelfältet. Jag har försökt böja tillbaka denna, men det går inte, då denna är för trasig.
Jag har felanmält detta flera gånger förut och ännu har inget hänt. Jag har inte heller fått reda på varför man inte vill sätta upp ny avspärrning, då den gamla är sedan länge sönderkörd?
Är det någon idé att felanmäla detta vägarbete, då inget händer?”

Svar från Stockholms stad 170616

”Hej!
Entreprenören har försäkrat mig att det byter ut de trasiga sergenterna men att de körs sönder var och varannan dag. Vi fortsätta med att byta ut de och komplettera med farthinder för att få ner farten från biltrafiken. Andra bariärrer kan man såklart använda men de tar mer plats och är inte lämpliga på vissa sektioner som jag förstår det.
Med vänliga hälsningar xxxxxxx xxxxxxx, Trafikkontoret”

Replik någon timme senare från Cyklandeombud:

”Hej xxxxxxxx!
Jag kan försäkra att entreprenören aldrig satt upp några nya sergeanter (för att ersätta nedkörda) i änden av bygget som är närmast Hornstull (riktning mot Västerbron). Det har ställts upp sergeanter när de byggde omledningen, men efter det har entreprenören ALDRIG gjort något.
Du kan få filmbevis från nästan varje morgon sista månaderna från mig som visar att entreprenören aldrig gjort något åt avspärrningen.
Så här såg det ut i morse:
Så här såg det ut den 30:e maj:
Ingen skillnad…
Så säger entreprenören något annat så ljuger det. Tyvärr.
Så snälla, se till att entreprenören får upp avspärrningen igen.”
Replik från cyklande ombud 2017-06-20:

Hej!
Fortfarande har inget skett på platsen.
Då entreprenören inte klarar av att fixa ny avspärrning för den som är överkörd så undrar jag om det är ok att jag flyttar följande sergeanter till där det saknas avspärrning i början på Långholmsgatan vid Hornstull?

Reflexsergeanterna verkar inte användas för något vettigt i dagsläget.

Svar några timmar senare från Stockholms stad:

”Hej,
Jag har pratat med entreprenören och de har satt upp sergeanter.
Bifogar bild.
Mvh
XXXXX”

Foto: Stockholms stad/Peab