Jätteblomkrukor är placerade mitt på det regionala cykelstråket vid hotell Winery i Solna. På twitter lovar Solna Stad att ta bort alla utom en. Sju månader senare står krukorna kvar.

[texten uppdateras]

Solna stads hemsida går det att läsa att ambitionen höjs, nu ska cykel prioriteras. Det fungerar sådär i verkligheten på regionala cykelstråk. Florian Reitman gör observationen med jätteblomkrukorna mitt i cykelstråket vid hotell Winery. Inga reflexer ens på krukorna, så under den mörka årstiden hade hotell Winery riskerat personskador för cyklande.

Foto/observation Tobias Östberg

Servitutet är tydligt, hotellet har brutit mot servitutet.

Ärendehantering

160529 Felanmält till Solna
161209 Ärende att ta bort blomkrukorna, (7 månader utan åtgärd).
170120 Blomkrukorna är nu borttagna

Parkering tvingar ut gående på huvudleden

Foto Mikael Ström

Politiker i Solna: Alldeles utmärkt lösning

Det bådar inte gott för cykelpolitiken i Solna. En lokal politiker tycker det är en alldeles utmärkt lösning.

Solna stad svarar snabbt på twitter

160530 länk till tweet

Kommentarer från cyklande

Cyklar där 1-2 gånger per dag 5 dagar i veckan. Fullständigt livsfarligt, speciellt när det står folk och pratar mellan buskarna. Hur tänker man när man bygger ett hotell över en g/c bana? ”Hoppas ingen cyklar igenom här”, eller?

Marianne Berg Varför vänta till 28:e februari 9 (månader) med flytt av krukorna som står på fel plats. När jag felparkerade min bil tog det 11 minuter innan stan lappade.
GillaSvara2den 18 december kl 23:28

Kristoffer Alpsjö Cyklade förbi där igår och förvånades över ”lösningen”. Två fotgängare kom in från höger precis när jag kom cyklandes och eftersom någon har placerat cykelställ på trottoaren blev de tvungna att kliva ut i cykelbanan. Och eftersom krukorna tar upp halva cykelbanan blev det bara en halv bana kvar att trängas på för en cykel och två damer.
Om man flyttade cykelställen till utanför tunneln kunde man ju ta bort krukorna utan problem, tycker jag.GillaSvara4den 12 september kl 15:36

Uppdateringar

170120 Jätteblomkrukorna är nu borta

Foto Magnus E

161221 Replik från Cyklandeombud

Hur värderar Solna personskador? Dagliga incidenter, efter 7 månader är svaret ”vi väntar två månader till”

161221 Solna svarar på twitter

161220 Kommentar från politiker

Bernhard Huber Cykelstråk genom ett hotell var nog feltänkt från början. Tror inte det går att gestalta passagen trafiksäkert, blomkrukor eller ej. Ovana hotellgäster, hotellpersonal som tar rökpaus i tunneln, parkerande bilar och cykeltrafik är ingen bra kombo. För mycket konfliktdesign. Det bästa vore väl att dra om cykelstråket så att det går norr om hotellet och vidare längs Enköpingsvägen.Sluta gillaSvara229 min

161208 Diariefört som ett ärende att åtgärda, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer TND/2016:1601
Läs via länk

1611xx Krukorna står kvar och hindrar snöröjning

Foto Kristoffer P

160912 Tre månader senare stor blomkrukorna kvar.

Foto Ian Miller

160825 Solna lovar att ta bort krukorna i månadsskiftet augusti/september
Läs tweet