Cykelfälla på prioriterat cykelstråk felanmäls år efter år utan åtgärd. Varför anställer inte trafikkontoret cykelkompetens? Dags att reboota felanmälningssystemet.

På temat farliga cykelbanor som felanmäls år efter år utan åtgärd: Prioriterade cykelstråket i Hässelby längs Lövstavägen. Vid Liljeörnsgränd sticker det ut trottoarkant rakt i cykelbanan, som i mörker riskerar allvarliga personskador, långvarig sjukskrivning och men för livet. Risk för invalidiserande helt enkelt. Sannolikt skulle dessutom Stockholms stad neka skadestånd och hävda att det inte finns några brister på platsen.

Daniel Helldén, den metod ni använder idag, ”kontinuerlig dialog” med trafikkontoret, fungerar inte.

Använd trafikrotens mandat att styra trafikkontoret istället. Extern kompetens behövs akut, och på lång sikt behöver trafikkontoret internutbildning om cykeltrafik. Kanske även trafikroteln behöver internutbildning om cykeltrafik och hur infrastruktur ska utformas för att inte riskera invalidiserande skador för cyklande.

Ärendehantering

Ärendenummer KC-2045251

2014 felanmält av andra cyklande

160602 Felanmält till trafikkontoret
160610 Mailsvar från trafikkontoret
160621 mailreplik till trafikkontoret

Mailtrafik

160621 Mailreplik till trafikkontoret

Hej tack för svar
Obs, undvik om möjligt interna systemet med noreplyadress, det blir en hopplös administration att hålla på och kopiera och klistra in för att återskapa en dialog i ett ärende.
Trafikkontoret har haft många år på sig att säkra denna farliga plats, hur är det möjligt att det arbetet inte påbörjas, år efter år?
Dialogen skulle egentligen ha inletts för flera år sedan, när första felanmälan gjordes, eller direkt när cykelbanan byggdes. En trafikplanerare med cykelkompetens ser ju direkt att det är stor risk för skador här. 
Varningsskyltar behövs omedelbart här. Varför har inte det skett? finns ingen kontroll/inspektion av cykelstråk alls?
Dessutom ingår sträckan i ett särskilt projekt att förbättra hela sträckan Hässelby/City. Detta är ju enklast tänkbara uppgift att förbättra säkerheten lokalt.

Med vänlig hälsning

Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

160610 Mailsvar från trafikkontoret

Hej Jon
Tack för dina synpunkter. 
Platsen ligger inte ligger på stadens mark. Vår avsikt är att ha en dialog med fastighetsägaren om denna fråga. Som sagt, då platsen inte är på stadens mark kan jag inte ge dig närmare besked än så.
Med vänlig hälsning 
xxxxxHandläggare

160602 Mail till trafikkontoret och trafikroteln

Hej

Trots felanmälan år efter är väljer Stockholms stad att inte åtgärda, trots risk för invalidiserande skador. 
Trafikkontoret behöver extern kompetens omgående, och starta internutbildning i cykelkunskap.
Trafikroteln behöver styra trafikkontoret.
läs i länken nedan
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län