Syftet med Cyklandeombud

 • öka takten

Varför behövs

 • kvalitetskontroll med cykeldäcken i asfalten
 • Beslut om cykeltrafik på fel grunder
 • bara 1% av regionala stråk 
 • dela upp arbetet

Fördelar

 • effektiviserar, 10 felanmäler 10
 • kort startsträcka
 • starkare röst

Framtid

 • Cyklandeombud behöver finansieras
 • Fler kvinnor behövs som cyklandeombud

Tema vi driver

Cykelfält blockeras av fordon

 • systematisk kontroll och uppföljning av transportföretag
 • Staden klarar inte kontroll, förnekar brister

Vägarbete/bygge på cykelvägar 

 • Nästan alla arbeten har brister
 • Kompetens saknas hos entreprenörer, förvaltning och politisk styrning
 • kontroll finns knappt

Sommarunderhåll

 • organisation för sommarunderhåll saknas
 • kvalitetskontroll saknas

Vinterunderhåll

 • kvalitetskontroll saknas 
 • Staden förnekar rapporterade brister istället för åtgärd

Nyproduktion

 • kompetens om cykeltrafik saknas ofta i nyproduktion. 
 • Dyrt/svårt att bygga om i efterhand