När grafiken är genomgående i våra bilder och filmer, är budskapet tydligt och det syns direkt vem avsändaren är.