Logg blockerande fordon på cykelbana/cykelfält i Stockholms län

160909 Ola L Skansbron 14.15. Oremo.